Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grupy tematyczne kursów prowadzonych w Instytucie Botaniki

 • Biologia grzybów
 • Grzyby w biotechnologii i medycynie
 • Grzyby i porosty
 • Lichenologia i lichenoindykacja
 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów

 • Ekologia zapylania kwiatów
 • Ekologia zbiorowisk roślinnych
 • Roślina a środowisko
 • Fitogeografia
 • Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt
 • Karpaty Polskie - szata roślinna i jej ochrona
 • Środowiska polarne Ziemi

 • Dendrologia
 • Diversity and evolution of plants
 • Fitogeografia
 • Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt
 • Karpaty Polskie - szata roślinna i jej ochrona
 • Mechanizmy ewolucji w świecie roślin
 • Roślinność Wyżyny Małopolskiej
 • Rośliny lecznicze
 • Rośliny użytkowe z elementami etnobotaniki
 • Rośliny zarodnikowe
 • Szata roślinna Ziemi
 • Środowiska polarne Ziemi
 • Flora i fauna Polski
 • Adaptacje organizmów do środowisk ekstremalnych

 • Apomiksja u roślin
 • Biologia owoców i nasion
 • Biologia rozwoju roślin
 • Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin
 • Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin
 • Chromosomy - metody badań i ich zastosowanie w analizie kariotypu

 • Karpaty Polskie - szata roślinna i jej ochrona
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
 • Roślina i człowiek
 • Synantropizacja szaty roślinnej

 • Paleobiologia
 • Paleobotanika
 • Palinologia z elementami palinologii sądowej

 • Anatomia ekologiczna roślin naczyniowych – pracownia
 • Mikrofotografia i dokumentacja fotograficzna badań
 • Praktikum z embriologii roślin
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt
 • Rośliny zarodnikowe
 • Warsztaty botaniczne
 • Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych

 • Rośliny użytkowe z elementami etnobotaniki
 • Historia nauk przyrodniczych
 • Roślina i człowiek
 • Rośliny lecznicze 

 • Metody laboratoryjne w badaniach genetycznych*
 • Molekularna filogenetyka roślin*
 • Programowanie w języku Python z elementami analizy danych i bioinformatyki


* Kursy dostępne tylko dla studentów ścieżki Biologia molekularna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron