Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulaminy kursów i instrukcje

Warsztaty botaniczne (WBNZ-912) - 2022/2023

Regulamin kursu Warsztaty botaniczne (WBNZ-912) realizowanego w Instytucie Botaniki UJ w roku akademickim 2022/2023

Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów (WBNZ-913) - 2021/2022

Ogólne zasady uczestnictwa w ćwiczeniach
Regulamin ćwiczeń

Przepisy BHP

Przepisy BHP w salach ćwiczeniowych Instytutu Botaniki UJ

Karty charakterystyki najczęściej używanych odczynników chemicznych na zajęciach dydaktycznych

Błękit metylowy
Etylowy alkohol
Kwas mlekowy
Potasu jodek
Potasu wodorotlenek
Chloral, hydrat
Cynku chlorek bezwodny
Kwas octowy lodowaty
Salicylan metylu
Sodu wodorotlenek
Entellan
Acetokarmin
Kwas sulfanilowy