Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Patenty

Patent nr 238286

autorzy: Prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Prof. dr hab. Bartosz Płachno - Uniwersytet Jagielloński

Patent trwa od dnia: 2018-12-30

Przedmiotem zgłoszenia patentu jest powierzchnia do hodowli komórek macierzystych, charakteryzująca się tym, że posiada zewnętrzną powłokę zawierającą śluz wydzielany przez rośliny z gatunku Pinguicula rectifolia, korzystnie śluz wydzielany przez gruczoły trzoneczkowe występujące na liściach i kwiatostanach roślin gatunku Pinguicula rectifolia. Ponadto, celem patentu jest także sposób prowadzenia hodowli komórek macierzystych oraz zastosowanie powierzchni zawierającej zewnętrzną powłokę zawierającą śluz wydzielany przez rośliny z gatunku Pinguicula rectifolia.

Patent nr 238285

autorzy: Prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Prof. dr hab. Bartosz Płachno - Uniwersytet Jagielloński
 
Patent trwa od dnia: 2018-12-30
 
Przedmiotem zgłoszenia jest powierzchnia do hodowli komórek macierzystych, charakteryzująca się tym, że posiada zewnętrzną powłokę zawierającą śluz wydzielany przez rośliny z gatunku Drosophyllum lusitanicum, korzystnie śluz wydzielany przez emergencje znajdujące się na liściach Drosophyllum lusitanicum. Ponadto, przedmiotem zgłoszenia jest także sposób prowadzenia hodowli komórek macierzystych oraz zastosowanie powierzchni zawierającej zewnętrzną powłokę zawierającą śluz wydzielany przez rośliny z gatunku Drosophyllum lusitanicum

Patent nr 237158

autorzy: Prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Prof. dr hab. Bartosz Płachno - Uniwersytet Jagielloński
 
Patent trwa od dnia: 2018-07-10
 
Przedmiotem zgłoszenia jest powierzchnia do hodowli komórek macierzystych, charakteryzująca się tym, że posiada zewnętrzną powłokę zawierającą żywicę wydzielaną przez liście roślin z rodzaju Roridula, korzystnie żywicę wydzielaną przez emergencje znajdujące się na liściach Roridula gorgonias. Zgłoszenie obejmuje też sposób prowadzenia hodowli komórek macierzystych w znanych warunkach i w znanym medium hodowlanym, charakteryzujący się tym, że hodowlę prowadzi się na stałej powierzchni, przy czym powierzchnia do hodowli komórek macierzystych posiada zewnętrzną powłokę zawierającą żywicę wydzielaną przez liście roślin z rodzaju Roridula, korzystnie żywicę wydzielaną przez emergencje znajdujące się na liściach Roridula gorgonias. Przedmiotem zgłoszenia jest, ponadto, zastosowanie powierzchni posiadającej zewnętrzną powłokę zawierającą żywicę wydzielaną przez liście roślin z rodzaju Roridula, korzystnie żywicę wydzielaną przez emergencje znajdujące się na liściach Roridula gorgonias, do prowadzenia hodowli komórek macierzystych.