Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Indywidualne Minigranty badawcze w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) realizowane w 2023 r.

Czy endocytoza i egzocytoza wpływają na architekturę molekularną ściany komórkowej?

Kierownik: prof. dr hab. Bartosz Płachno
Kwota: 30 000 zł

Mikrobiom strefy korzeniowej Dryas octopetala na stanowiskach dolnoreglowych i wysokogórskich - naturalny układ doświadczalny w badaniach wpływu zmian klimatycznych na ekosystemy arktyczno-alpejskie w Karpatach. Badania wstępne.

Kierownik: dr hab. Piotr Mleczko, prof. UJ
Kwota: 29 700 zł

Rośliny dwupienne w obliczu zmieniających się warunków klimatycznych - aspekty fizjologiczno-biochemiczne zależnej od płci odpowiedzi Rumex thyrsiflorus na stres suszy

Kierownik: dr hab. Halina Ślesak
Kwota: 30 000 zł

Rola ściany komórkowej w badaniach mechanizmów tolerancji i obecność metali ciężkich w komórkach linii płciowej Biscutella laevigata L., z hałdy galmanowej okolic Olkusza - optymalizacja technik badawczych.

Kierownik: dr Monika Kwiatkowska
Kwota: 30 000 zł

Znaczenie wielkości doliny rzecznej dla różnorodności roślin i pszczół. Studium przypadku z dorzecza Sanu

Kierownik: dr hab. Agnieszka Nobis, prof. UJ
Kwota: 30 000 zł

Wpływ pośrednich cech morfologicznych kwiatostanów na zdolność wabienia zapylaczy za pomocą sygnałów zapachowych u przymiotna Huelsena (Erigeron x huelsenii, Asteraceae)

Kierownik: dr Artur Pliszko
Kwota: 30 000 zł

Procesy mikroewolucyjne wspomagające inwazyjność Echinocystis lobata

Kierownik: dr hab. Alina Stachurska-Swakoń
Kwota: 30 000 zł

Globalna analiza transkryptomów bielma w aspekcie kontynuacji jego rozwoju

Kierownik: dr hab. Marzena Popielarska-Konieczna, prof. UJ
Kwota: 30 000 zł

Poszukiwanie przyczyn niskiej zdolności kiełkowania nasion u gatunków z rodzaju Viola – rola programowanej śmierci komórki

Kierownik: dr Klaudia Sychta
Kwota: 30 000 zł