Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Projekty wewnętrzne

Indywidualne Minigranty badawcze w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) w Priorytetowym Obszarze Badawczym BioS (POB BioS) realizowane w latach 2022-2023

 1. Tytuł: Studies on horizontal gene transfer in the holoparasitic plant Orobanche coerulescens with the focus on mitochondrial DNA
  Kierownik: dr Dagmara Kwolek
  Kwota: 36 113,00 zł
 2. Tytuł: Influence of gum arabic on antioxidant activity of barley anthers during androgenesis in vitro
  Kierownik: dr hab. Robert Konieczny, prof. UJ
  Kwota: 40 000,00 zł

Indywidualne Minigranty badawcze w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) w Priorytetowym Obszarze Badawczym BioS (POB BioS) realizowane w latach 2021-2022

 1. Tytuł: Filogeneza  stepowych gatunków traw o iranoturańskim górskim typie ogólnego zasięgu oraz modelowanie ich niszy w odniesieniu do przewidywanych zmian klimatycznych
  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Nobis
  Kwota: 30 000,00 zł
 2. Tytuł: Występowanie epitopów pektynowych, białek arabinogalaktanu i ekstensyn w pułapkach zatrzaskowych roślin mięsożernych
  Kierownik: prof. dr hab. Bartosz Płachno
  Kwota: 30 000,00 zł
 3. Tytuł: Funkcjonowanie porostów epifitycznych w warunkach stresu wywołanego zmianą parametrów mikroklimatu siedliska
  Kierownik: dr hab. Piotr Osyczka
  Kwota: 30 000,00 zł
 4. Tytuł: Różnorodność florystyczna muraw kserotermicznych pod wpływem zabiegów ochrony czynnej
  Kierownik: dr hab. Alina Stachurska-Swakoń
  Kwota: 30 000,00 zł
 5. Tytuł: Interakcje rośliny-zwierzęta jako przejaw perturbacji środowiskowych w późnym triasie Polski
  Kierownik: dr Grzegorz Pacyna
  Kwota: 23 660,00 zł
 6. Tytuł: Znaczenie porostów w zbiorowiskach muraw wysokogórskich w piętrze alpejskim Babiej Góry
  Kierownik: dr hab. Michał Węgrzyn prof. UJ
  Kwota: 12 400,00 zł
 7. Tytuł: Biosynteza cyklotydów a wiązanie i akumulacja metali ciężkich-cykliczne peptydy jako nowy mechanizm detoksykacyjny u roślin
  Kierownik: dr hab. Aneta Słomka prof. UJ
  Kwota: 30 000,00 zł

Minigranty w ramach działania „Talent Management” Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) Anthropocene realizowane w latach 2021-2022.

 1. Tytuł: Uzyskanie poliploidalnego metalofita z rodzaju Arabidopsis do celów fitoremediacyjnych
  Kierownik: mgr Agnieszka Kurdziel (opiekun: dr hab. Aneta Słomka, prof. UJ)
  Kwota: 50 000 zł
 2. Tytuł: Tolerancja i akumulacja metali ciężkich w komórkach metalofitów - jak rośliny sobie radzą z wysokimi stężeniami metali ciężkich
  Kierownik: lic. Szymon Miszczak (opiekun: dr hab. Aneta Słomka, prof. UJ)
  Kwota: 50 000 zł