Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Kosić czy nie kosić? Aplikacja mobilna przygotowana w oparciu o badania wpływu częstotliwości koszenia na bioróżnorodność i analizę potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego

Od stycznia 2024 pracownicy, doktoranci i studenci związani z Instytutem Botaniki współrealizują projekt pilotażowy zatytułowany "Kosić czy nie kosić? Aplikacja mobilna przygotowana w oparciu o badania wpływu częstotliwości koszenia na bioróżnorodność i analizę potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego". Projekt jest realizowany w ramach inicjatywy flagowej „Campus Living Lab. Useful Research HUB”. Celem projekty jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Jakie korzyści wiążą się z ograniczeniem koszenia na terenach tzw. zieleni urządzonej? Jakie walory przyrodnicze zyskują trawniki w sytuacji, gdy w ciągu roku są koszone jeden raz, cztery razy, sześć razy lub osiem razy? Czy zaniechanie koszenia sprzyja rozprzestrzenianiu gatunków inwazyjnych i ekspansywnych? Czy ograniczenie koszenia zwiększa ryzyko ekspozycji na kleszcze? Jakie podejście do utrzymania trawników mają przedstawiciele społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, sektora publicznego czy biznesu?

Projekt obejmuje:

  • eksperyment terenowy na poletkach badawczych wyznaczonych w obrębie trawników III Kampusu UJ
  • zogniskowane wywiady grupowe, w których udział wezmą przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego
  • stworzenie ogólnodostępnej aplikacji edukacyjnej dotyczącej dobrych praktyk w utrzymaniu terenów zieleni

Zachęcamy do wzięcia udziału w wywiadach:

Grupa 1: Mieszkańcy, właściciele ogródków Data i czas: 20.04.2024, godz. 11.00-13.00 | Szczegółowe informacje

Grupa 2: Sektor pozarządowy Data i czas: 15.04.2024, godz. 11.00-13.00 | Szczegółowe informacje

Grupa 3: Sektor publiczny Data i czas: 12.04.2024, godz. 11.00-13.00 | Szczegółowe informacje

Grupa 4: Sektor prywatny Data i czas: 22.04.2024, godz. 13.00-15.00 | Szczegółowe informacje

Zainteresowanych udziałem w wywiadach prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: e.milewska@uj.edu.pl lub telefonicznie
501 424 087. Pod wskazanym adresem i numerem telefonu można również uzyskać odpowiedzi na ewentualne wątpliwości.