Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Artur Górecki

Dane adresowe
Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
Gronostajowa 3 (p. 0.13), 30-387 Kraków
e-mail: artur.gorecki@uj.edu.pl
tel.: (+48 12) 664 69 27

Wykształcenie, posiadane dyplomy i stopnie naukowe:

 • 2018–obecnie - studia doktoranckie PhD Programme in Biology, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, tytuł pracy: Plant succession as an indicator of climatic oscillations during Masovian Interglacial (MIS 11c), opieka naukowa dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ oraz dr hab. Anna Hrynowiecka, prof. PIG-PIB
 • 2016–2018 - studia magisterskie, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, tytuł pracy: Obserwacje fenologiczne i zróżnicowanie siedliskowe Ambrosia artemisiifolia w Krakowie, opieka naukowa: dr hab. Doroty Myszkowska
 • 2013–2016 Studia licencjackie, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, tytuł pracy: Analiza faz fenologicznych Alnus glutinosa, Corylus avellana i Betula pendula na tle sezonów pyłkowych i warunków meteorologicznych, opieka naukowa: dr hab. Doroty Myszkowska

Dotychczasowe zatrudnienie:

 • 01.10.2023 - obecnie - asystent w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Stypendysta w projekcie “OPUS” Narodowego Centrum Nauki  nr 2021/41/B/NZ8/00981 Nasilenie odpowiedzi immunologicznej człowieka w stosunku do właściwości alergizujących podjednostek i frakcji białek pyłku brzozy brodawkowatej (Betula pendula) na tle zanieczyszczenia powietrza; kierownik projektu: dr hab. Dorota Myszkowska
 • Wykonawca w projekcie “OPUS” Narodowego Centrum Nauki  nr 2017/25/B/ST10/01273 Rekonstrukcja ekosystemów wczesnej jury południowej Polski; kierownik projektu: dr. hab. Maria Barbacka-Bóka, prof. IB PAN

Zainteresowania badawcze:

 • palinologia i biostratygrafia czwartorzędu
 • metody numeryczne w palinologii
 • monitoring aerobiologiczny
 • alergenne rośliny inwazyjne

Prowadzenie zajęć dydaktycznych:

 • Palinologia z elementami palinologii sądowej i mikropaleontologii (od 2022 roku)
 • Flora i fauna Polski (od 2024 roku)
 • Technologie informatyczne w przetwarzaniu danych biologicznych (od 2023 roku)
 • Botanika – zajęcia terenowe (od 2021 roku)
 • Warsztaty botaniczne (lata 2021-2023)
 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów (lata 2020-2021)

Udział w konferencjach krajowych:

 • Górecki, A., Zalewska-Gałosz, J., Żarski, M., Hrynowiecka, A. Wieloaspektowa analiza paleośrodowiskowa osadów jeziornych z MIS 12-10 ze stanowiska Krępa (Nizina Południowopodlaska) – wstępne wyniki badań. XI Sesja Paleolimnologiczna, Słupsk (online). Wystąpienie wyróżnione nagrodą za najlepszy komunikat młodego naukowca
 • Górecki, A., Hrynowiecka, A., Zalewska-Gałosz, J., Żarski, M.  Oscylacje klimatyczne w zapisie mazowieckiej sukcesji pyłkowej na stanowisku Skrzynka II (Równina Łukowska). 3. Konferencja Naukowa "Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej” Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa (online)
 • Górecki, A., Hrynowiecka, A., Drzewicki, W., Żarski, M., Zalewska-Gałosz, J. Oscylacje klimatyczne fazy grabowo-jodłowej interglacjału mazowieckiego – nowe dane ze stanowiska Skrzynka (woj. lubelskie). Sympozjum Sekcji Paleobotanicznej PTB, Warszawa (online)
 • Górecki, A., Hrynowiecka, A., Zalewska-Gałosz, J. W poszukiwaniu oscylacji klimatycznych w schyłkowym okresie interglacjału mazowieckiego (MIS 11c). Sympozjum Sekcji Paleobotanicznej PTB, Warszawa

Udział w konferencjach międzynarodowych:

 • Górecki, A., Żarski, M., Zalewska-Gałosz, J., Hrynowiecka, A. New sites of Masovian  Interglacial (MIS 11c) from Eastern Poland. EPD Open Science Meeting and workshops. Praga,
 • Górecki, A., Zalewska-Gałosz, J., Żarski, M., Hrynowiecka, A. Climatic oscillations during MIS 11 based on palynological  record from Krępa site (Eastern Poland). INQUA-SEQS 2021 „Quaternary Stratigraphy –palaeoenvironment and humans in Eurasia”, Wrocław (online)
 • Górecki, A., Barbacka, M., Niedźwiedzki, G., Pacyna, G., Ziaja, J., Jarzynka, A. Plant remains from fossil faeces (coprolites) of a large predator from the Early Jurassic of Poland (Sołtyków). XIVth Jurassica Conference & Workshop of the ICS Berriasian Group, Bratysława
 • Górecki, A., Niedźwiedzki, G., Qvarnström, M., Barbacka, M., Ziaja, J., Jarzynka, A., Pacyna, G., Plant remains from fossil faeces (coprolites) of a large predatory archosaur from the Upper Triassic of Silesia, Poland. 10th European Palaeobotany and Palynology Conference, University College Dublin, Irlandia
 • Górecki, A., Barbacka, M., Ziaja, J., Jarzynka, A., Pacyna, G. Jurassic flora from Cianowice (Southern Poland). 13th Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems and Biota, Rheinische Friedrich- Wilhelms-Universität, Bonn, Niemcy

Działalność popularyzatorska i edukacyjna:

 • 29/09/2023 – Warsztaty „Ucieczka i dostosowanie – jak gatunki roślin i roślinność reagują na zmieniający się klimat?” w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 22/10/2022 – Warsztaty „Pyłek kwiatowy – pożytek nie tylko dla pszczół” dla uczniów III prywatnego LO oraz XXVI LO w Krakowie, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • 30/09/2022 – Warsztaty „Ucieczka i dostosowanie – jak gatunki roślin i roślinność reagują na zmieniający się klimat?” w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 18/05/2022 – Zajęcia „Mikroskopijne tajemnice miodu” w ramach Fascination of Plants Day, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 23/03/2022 – Wykład „Szata roślinna Krakowa i okolic: od paleozoiku po średniowiecze” dla Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 24/09/2021 – Pokaz „Mikroskopijne tajemnice miodu” w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców, Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN, Kraków
 • 07/04/2021 – Wykład „Co rosło w plejstoceńskich jeziorach?” dla Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 11/03/2020–02/09/2020 – Cykl 4 zajęć przyrodniczych  dla Centrum Aktywności Seniora Geriatrics, Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN, Kraków
 • 10/01/2020 – Zajęcia „Co się kryje w miodzie” oraz wykład „Czy w epoce lodowcowej kwitły lipy?” w ramach Nocy Biologów, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 29/05/2019 – Wykład „Wielkie wymierania z perspektywy roślin” dla Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 11/01/2019 – Zajęcia „Co jadły polskie dinozaury” w ramach Nocy Biologów, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Staże naukowe:

 • 09/01/2023–09/03/2023 – Department of Botany, Charles University in Prague, staż naukowy w realizowany ramach środków NAWA - Wykorzystanie modelu REVEALS oraz wartości wskaźnikowych Ehllenberga do rekonstrukcji przemian szaty roślinnej interglacjału mazowieckiego (MIS 11c) na terenie wschodniej Polski
 • 30/08/2021–10/09/2021 – Department of Paleoecology, Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences Brno, Průhonice
 • 16/09/2019–27/09/2019 – Department of Botany, Hungarian Natural History Museum, Budapeszt, staż w ramach projektu Komisji Europejskiej SYNTHESYS+ – Paleoecology of Jurassic Bennettitaleans from Hungary and Romania
 • 04/2018–04/2018 – Department of Botany, Hungarian Natural History Museum Budapeszt
 • 04/2017–06/2018 – Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. W Szafera Polskiej Akademii Nauk

Przynależność do towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Geologiczne – członek zwyczajny
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne – członek zwyczajny, sekretarz Sekcji Paleobotanicznej

Publikacje: