Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium naukowe 08.03.2022 r.

Szanowni Państwo,
kolejne zebranie naukowe Instytutu Botaniki UJ odbędzie się 08.03.2022 r. o godz. 9.00 w formie zdalnej. Seminarium pt.: Nowoczesne rozwiązania do preparatyki próbek biologicznych; obrazowanie w skaningowym i transmisyjnym mikroskopie elektronowym poprowadzi specjalista w zakresie preparatyki mikroskopowej z firmy PIK Instruments p. Łukasz Remez oraz specjalista aplikacyjny Leica Microsystems Dr. Frederic Leroux.

Techniki mikroskopowe SEM, TEM, AFM lub LM, dostarczają kluczowych informacji o analizowanym preparacie. Dokładność badań i otrzymywanych rezultatów zależy od jakości przygotowania próbek, który będzie istotą wykorzystywanych w laboratorium narzędzi. Proces cięcia z nanometryczną dokładnością realizowany jest m.in. za pomocą ultramikrotomu Leica UC7. Zapraszamy na spotkanie dotyczące nowoczesnych rozwiązań z zakresu preparatyki Leica Microsystem.

Link do spotkania

Loga: Uniwersytet Jagielloński, pikinstruments, Polonorum Societas Biologiae Cellulae

Zachęcamy do udziału w spotkaniu!
Z poważaniem
Monika Kwiatkowska
Aneta Słomka