Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Risks of toxic heavy metals to selected crop plants classified as superfood of the 21st century (projekt NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki naboru na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką. Laureatką konkursu została m.in. dr hab. Aneta Słomka, prof. UJ z Instytutu Botaniki, która we współpracy z naukowcami ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze będzie realizować projekt pt. "Risks of toxic heavy metals to selected crop plants classified as superfood of the 21st century". NAWA w latach 2024-2025 pokryje koszty wymiany akademickiej dla liderów oraz członków zespołów z obu krajów. Prowadzone będą badania nad wpływem metali ciężkich na rośliny uprawne; grykę zwyczajną oraz amarantusa, należące do tzw. pseudozbóż. Oba gatunki są ważnym składnikiem pożywienia; nasiona gryki i amarantusa są bezglutenowym źródłem białka, aminokwasów, związków mineralnych i witamin oraz błonnika. Gatunki te zgodnie z kwalifikacją FAO zaliczane są do tzw. super żywności XXI wieku ze względu na zawartość bardzo cennych składników odżywczych. Planowane są oznaczania zawartości pierwiastków toksycznych (metali ciężkich), innych ważnych z punktu widzenia diety człowieka makro- i mikroelementów, badanie poziomu stresu oksydacyjnego oraz antyoksydacyjnego, zawartości witamin i innych metabolitów wtórnych oraz analizy transkryptomu u roślin kontrolnych oraz poddanych działaniu metali ciężkich. Ocena bezpieczeństwa żywności jest ważnym wymogiem przed wprowadzeniem nowych produktów na rynek. Ponadto, istnieją nowe strategie mające na celu dostosowanie obecnych praktyk rolniczych do tworzenia nowych, zrównoważonych i odpornych na zmiany klimatu upraw, aby zapewnić odpowiednie, bezpieczne, zrównoważone i właściwe pod względem odżywczym dostawy żywności.