Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poznanie współzależności między roślinami inwazyjnymi a bakteriami i grzybami glebowymi jako podstawa rekultywacji siedlisk po usunięciu roślin inwazyjnych

2023/49/B/NZ9/00255

Nazwa programu:

OPUS-25

Źródło finansowania:

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Kierownik projektu:

prof. dr hab. Szymon Zubek

Kwota (dla UJ w przypadku partnerstwa):

1 917 015 zł

Czas trwania:

2024-2027

Opis:

Inwazje roślin stanowią istotny problem w skali globalnej, wywołany przez działalność człowieka. Stwarzają one zagrożenie dla różnorodności biologicznej, funkcjonowania ekosystemów oraz globalnych i lokalnych gospodarek. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że wpływ rośliny inwazyjnych na ekosystemy jest znaczący, nasze zrozumienie efektów inwazji jest oparte na ograniczonych danych naukowych. Do tej pory zwykle badano wpływ inwazji roślin na organizmy, które są dobrze widoczne i łatwe do obserwacji. Tymczasem interakcje rośliny inwazyjne-mikroorganizmy glebowe są słabo poznane. W związku z tym istnieją braki w wiedzy dotyczącej wpływu inwazji roślin na środowisko glebowe. Ponadto, nie badano wpływu większości inwazyjnych gatunków roślin, badania ograniczono do obserwacji terenowych i skupiono się na niewielu rodzajach interakcji. Niemniej jednak, aby zrozumieć przyczyny i konsekwencje inwazji roślin, ograniczyć rozprzestrzenianie się gatunków roślin inwazyjnych, chronić różnorodność biologiczną oraz zachować strukturę i funkcjonowanie ekosystemu, ważne jest, aby wyjaśnić wpływ obcych gatunków na różne elementy ekosystemu, w tym zbiorowiska mikroorganizmów glebowych. W projekcie planujemy uzupełnić wspomniane braki w wiedzy przeprowadzając kompleksowe badania, uwzględniające zarówno obserwacje w terenie, jak i eksperymenty terenowe i doniczkowe, które pozwolą poznać współzależności między roślinami inwazyjnymi a bakteriami i grzybami glebowymi. Dane dotyczące zbiorowisk roślinnych, właściwości mikrobiologicznych i chemicznych gleb, a także parametry mikroklimatyczne będą gromadzone przez trzy sezony wegetacyjne, umożliwiając porównania między sezonami, siedliskami i gatunkami inwazyjnymi. Monitorowanie siedlisk po usunięciu roślin inwazyjnych pozwoli również na określenie skutków inwazji i możliwości odtwarzania się rodzimych zbiorowisk roślin i mikroorganizmów glebowych. W ramach projektu zamierzamy przetestować proste, niedrogie i przyjazne dla środowiska techniki rekultywacji siedlisk po usunięciu inwazyjnych roślin.
Polecamy również
Ewolucja i przestrzenne zróżnicowanie genetyczne ostnic biomu stepowego Środkowo-Zachodniej Azji w odniesieniu do czwartorzędowych oscylacji klimatycznych

Ewolucja i przestrzenne zróżnicowanie genetyczne ostnic biomu stepowego Środkowo-Zachodniej Azji w odniesieniu do czwartorzędowych oscylacji klimatycznych

Inne oblicze śmierci komórki - programowana śmierć nadzieją na przetrwanie roślin w warunkach stresu wywołanego metalami ciężkimi

Inne oblicze śmierci komórki - programowana śmierć nadzieją na przetrwanie roślin w warunkach stresu wywołanego metalami ciężkimi

Risks of toxic heavy metals to selected crop plants classified as superfood of the 21st century

Risks of toxic heavy metals to selected crop plants classified as superfood of the 21st century

Wewnętrzne życie pszczół. Osobnicze oraz systemowe konsekwencje wynikające ze zmian w trójstronnym układzie wirus-mikrobiom-murarka ogrodowa (Osmia bicornis)

Wewnętrzne życie pszczół. Osobnicze oraz systemowe konsekwencje wynikające ze zmian w trójstronnym układzie wirus-mikrobiom-murarka ogrodowa (Osmia bicornis)