Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kosić czy nie kosić? Aplikacja mobilna przygotowana w oparciu o badania wpływu częstotliwości koszenia na bioróżnorodność i analizę potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego

Od stycznia 2024 pracownicy, doktoranci i studenci związani z Instytutem Botaniki współrealizują projekt pilotażowy zatytułowany "Kosić czy nie kosić? Aplikacja mobilna przygotowana w oparciu o badania wpływu częstotliwości koszenia na bioróżnorodność i analizę potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego". Projekt jest realizowany w ramach inicjatywy flagowej „Campus Living Lab. Useful Research HUB”. Celem projekty jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Jakie korzyści wiążą się z ograniczeniem koszenia na terenach tzw. zieleni urządzonej? Jakie walory przyrodnicze zyskują trawniki w sytuacji, gdy w ciągu roku są koszone jeden raz, cztery razy, sześć razy lub osiem razy? Czy zaniechanie koszenia sprzyja rozprzestrzenianiu gatunków inwazyjnych i ekspansywnych? Czy ograniczenie koszenia zwiększa ryzyko ekspozycji na kleszcze? Jakie podejście do utrzymania trawników mają przedstawiciele społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, sektora publicznego czy biznesu?

Projekt obejmuje:

  • eksperyment terenowy na poletkach badawczych wyznaczonych w obrębie trawników III Kampusu UJ
  • zogniskowane wywiady grupowe, w których udział wezmą przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego
  • stworzenie ogólnodostępnej aplikacji edukacyjnej dotyczącej dobrych praktyk w utrzymaniu terenów zieleni

Zachęcamy do wzięcia udziału w wywiadach:

Grupa 1: Mieszkańcy, właściciele ogródków Data i czas: 20.04.2024, godz. 11.00-13.00 | Szczegółowe informacje

Grupa 2: Sektor pozarządowy Data i czas: 15.04.2024, godz. 11.00-13.00 | Szczegółowe informacje

Grupa 3: Sektor publiczny Data i czas: 12.04.2024, godz. 11.00-13.00 | Szczegółowe informacje

Grupa 4: Sektor prywatny Data i czas: 22.04.2024, godz. 13.00-15.00 | Szczegółowe informacje

Zainteresowanych udziałem w wywiadach prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: e.milewska@uj.edu.pl lub telefonicznie
501 424 087. Pod wskazanym adresem i numerem telefonu można również uzyskać odpowiedzi na ewentualne wątpliwości.