Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Publikacje Pracowników Instytutu Botaniki:

BISKUP A., IZMAIŁOW R. 2003. Endosperm development in seeds of Echium vulgare L. (Boraginaceae) from polluted sites. W: Abstracts of the International Conference "Biodiversity and ecotoxicology of the industrial areas in reference to their bio-reclamation", Katowice, 5-6 June 2003, s. 51

CWENER A., TOWPASZ K. 2003. Stipa capillata w murawach kserotermicznych na Płaskowyżu Proszowickim. W: Frey L. (red.) Problems of grass biology. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 359-367

CZAPIK R. 2003. Embryological peculiarities of the grass family. W: Frey L. (red.) Problems of grass biology. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 71-82

CZAPIK R. 2003. Plant ecological embryology in polluted environment. W: Book of Abstracts, XI International Conference on Plant Embryology "Plant Reproduction from Mendel to Molecular Biology", Brno, Czech Republic, September 1-3, 2003, s. 80

DROZDOWICZ A. 2003. Materiały do chorologii śluzowców Myxomycetes w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 11: 121-129

DROZDOWICZ A. 2003. Tubifera ferruginosa (Batsch.) J.F. Gmel. - nowy gatunek śluzowca dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Roczniki Bieszczadzkie 11: 267-268

DROZDOWICZ A., WILGA M.S. 2003. Przyczynek do znajomości śluzowców Parku Krajobrazowego Lasy Oliwskie koło Gdańska. Przegląd Przyrodniczy 13(1-2): 59-70

DUBIEL E. 2003. Łąki Krakowa - ginący element krajobrazu. Aura 11/03: 27-29

DUBIEL E. 2003. Rośliny naczyniowe Puszczy Niepołomickiej. Prace Botaniczne UJ 37: 1-313

DUBIEL E. 2003. W królestwie skalnic. Wszechświat 104(1-3): 24-25

DZWONKO Z., GAWROŃSKI S. 2003. Effect of weather on seedling recruitment in an oak-pine woodland. W: Abstracts, 46th IAVS Symposium "Water Resources and Vegetation", 8-14 June 2003, Napoli, Italy, s. 84

FLORJAN S. 2002 (wyd. 2003). Jubileuszowe XXV Sympozjum "Geologia Formacji Węglonośnych Polski" (Kraków, 17-18 kwietnia 2002). Wiadomości Botaniczne 46(3/4): 66-67

FLORJAN S. 2002 (wyd. 2003). Szósta Europejska Konferencja Paleobotaniczno-Palinologiczna (Ateny, Grecja, 29 sierpnia - 2 września 2002). Wiadomości Botaniczne 46(3/4): 72-75

FLORJAN S. 2003. Czy rośliny szpilkowe występowały w westfalu A na Górnym Śląsku? W: Lipiarski I. (red.) XXVI Sympozjum "Geologia Formacji Węglonośnych Polski", Materiały. Wydawnictwo AGH, Kraków, s. 27-30

GOLCZYK H., JOACHIMIAK A. 2003. NORs in Rhoeo (Commelinaceae) revisited. Caryologia 56: 31-35

IZMAIŁOW R., BISKUP A. 2003. Reproduction of Echium vulgare L. (Boraginaceae) at contaminated sites. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 45(1): 69-75

WOJTCZAK G., JANKUN A. 2003. Tajemnicze zielone kule. Wszechświat 104: 116-117

JOACHIMIAK A., ILNICKI T., MITKA J., SUTKOWSKA A. 2003. Biosystematyka Aconitum sect. Cammarum w Karpatach Wschodnich i Zachodnich. W: I Kongres Taksonomii Polskiej, Wrocław, 18-20 września 2003. Genus (Supplement): 23-25

JOACHIMIAK A., KŁOS J., KULA A., STEWART A. 2002 (wyd. 2003). Długość aparatów szparkowych u czterech cytotypów Phleum z kolekcji nowozelandzkiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 488: 267-272

JOACHIMIAK A., KORNAŚ A., KŁYŚ M. 2003. Biologia, część 3. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Nowa Era, Warszawa

JOACHIMIAK A. 2003. Does advertising help boost science? Gemellogical 3(2): 23-28

JOACHIMIAK A., ILNICKI T. 2003. Nuclear morphology, polyploidy, and chromatin elimination in tissue culture of Allium fistulosum L. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72: 11-17

MOSIOŁEK M., MALARZ J., JOACHIMIAK A. 2003. In vitro root cultures of Rumex acetosa L, a plant with dosage sex chromosome systems. W: Book of Abstracts, XI International Conference on Plant Embryology "Plant Reproduction from Mendel to Molecular Biology", Brno, Czech Republic, September 1-3, 2003, s. 18

KONIECZNY R., CZAPLICKI A.Z, GOLCZYK H., PRZYWARA L. 2003. Obserwacje w SEM nad androgenezą u pszenicy. W: Abstrakty X Ogólnopolskiej Konferencji Kultur in vitro i Biotechnologii Roślin "Biotechnologia Roślinna w Biologii, Farmacji i Rolnictwie", Bydgoszcz, 15-17 września 2003, s. 123

KONIECZNY R., CZAPLICKI A.Z., GOLCZYK H., PRZYWARA L. 2003. Two pathways of plant regeneration in wheat anther culture. W: Book of Abstracts, XI International Conference on Plant Embryology "Plant Reproduction from Mendel to Molecular Biology", Brno, Czech Republic, September 1-3, 2003, s. 33

KONIECZNY R., CZAPLICKI A.Z., GOLCZYK H., PRZYWARA L. 2003. Two ways of plant regeneration in wheat anther culture. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 73(2): 177-187

KORNAŚ A., KŁYŚ M., ŚLIWA L., KONIECZNY R., JOACHIMIAK A. 2003. Biologia, część 1 i 2. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Nowa Era, Warszawa

KOSTRAKIEWICZ K. 2003 Nowe stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sibirica w Bochni-Kolanowie. Chońmy Przyrodę Ojczystą 59(3): 82-84

KOŚCIŃSKA-PAJĄK M., ŚNIEŻKO R. 2003. Apomiksja - aktualna problematyka badań w zakresie embriologii i genetyki molekularnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E Horticultura 13: 53-62

KOŚCIŃSKA-PAJĄK M., ŚNIEŻKO R. 2003. Apomiksja - aktualna problematyka badań w zakresie embriologii i genetyki molekularnej. W: Streszczenia IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Biologia Kwitnienia Roślin i Alergie Pyłkowe", Lublin, 13-14 listopada 2003, s. 11

KOTAŃSKA M., LANGER M., MITKA J., TOWPASZ K. 2003. Moisture properties of soils and plant communities. W: Abstracts, 46th IAVS Symposium "Water Resources and Vegetation", 8-14 June 2003, Napoli, Italy, s. 133

KOTAŃSKA M., LANGER M., MITKA J. 2003. Phragmites australis in plant communities of the Proszowice Plateau (Małopolska Upland). W: Frey L. (red) Problems of grass biology. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 427-444

KÖHLER P. 2002 (wyd. 2003). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 43. Kazimierz Ernest. Wiadomości Botaniczne 46(3/4): 99-100

KÖHLER P. 2002 (wyd. 2003). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 44. Franciszek Tondera. Wiadomości Botaniczne 46(3/4): 100-103

KÖHLER P. 2002 (wyd. 2003). Publikacje botaniczne Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności a badania bioróżnorodności flory Polski. Botanical publications of the Cracow Academic Society, the Academy of Sciences and Letters and the Polish Academy of Sciences and Letters, and research on biodiversity of Polish flora. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 47(4): 49-61

KÖHLER P. 2003. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 45. Edward Majewski. Wiadomości Botaniczne 47(1/2): 97-99

KÖHLER P. 2003. Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 26 listopada 2002). Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Kraków, Poland, 26 November 2002). Wiadomości Botaniczne 47(1/2): 91-92

KULA A., JOACHIMIAK A., KŁOS J., STEWART A. 2003. Udział heterochromatyny w budowie kariotypu sześciu linii Phleum z kolekcji z Nowej Zelandii. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 488: 259-266

KUTA E., SOBOŃSKA M., SIUTA A., JĘDRZEJCZYK M., ROSTAŃSKI A. 2003. Disturbances in reproductive processes of calamine violet (Viola guestphalica Nauenb.). W: Abstracts of the International Conference "Biodiversity and ecotoxicology of the industrial areas in reference to their bio-reclamation", Katowice, 5-6 June 2003, s. 17

KUTA E., SOBOŃSKA M., SIUTA A., JĘDRZEJCZYK M., ROSTAŃSKI A. 2003. Embryology of metal-tolerant violet (Viola guestphalica Nauenb.). W: Book of Abstracts, XI International Conference on Plant Embryology "Plant Reproduction from Mendel to Molecular Biology", Brno, Czech Republic, September 1-3, 2003, s. 92

KUTA E. 2002 (wyd. 2003). Imprinting genomowy u roślin. W: Sprawozdania Komisji Biologicznej Oddziału Krakowskiego PAN, s. 125-127

LIBIK M., MISZALSKI Z., PRZYWARA L., NAVAZIO L., NARDI M.C., DAINESE P., BALDAN B., MARIANI P. 2003. The reticuloplasmin calreticulin is released into the medium by carrot cell cultures. Plant Cell Tissue and Organ Culture 75(2): 109-116

MITKA J. 2003. The genus Aconitum in Poland and adjacent countries. Wydawnictwo Instytutu Botaniki UJ, Kraków, ss. 204

SUTKOWSKA A., WILK Ł., MITKA J., JOACHIMIAK A. 2003. Polimorfizm DNA w naturalnych populacjach Bromus inermis i Bromus erectus. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 488: 187-195

MLECZKO P. 2003. "Pinirhiza amyloidea". W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd, pl. 162

MLECZKO P. 2003. "Pinirhiza crystallonitida". W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd, pl. 163

MLECZKO P. 2003. "Pinirhiza ligulata". W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae, Einhorn-Verlag. Schwäbisch Gmünd, pl. 164

MLECZKO P. 2003. "Pinirhiza luteomicacea". W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd, pl. 165

MLECZKO P. 2003. Amanita citrina. W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae, Einhorn-Verlag. Schwäbisch Gmünd, pl. 159

MLECZKO P. 2003. Cantharellus cibarius. W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd, pl. 160

MLECZKO P. 2003. Craterellus tubaeformis. W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd, pl. 161

MLECZKO P. 2003. Rhodocollybia butyracea. W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd, pl. 166

MLECZKO P. 2003. Russula nigricans. W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd, pl. 167

MLECZKO P. 2003. Russula sardonia. W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd, pl. 168

KAŁUCKA I., MLECZKO P. 2003. Succession of ectomycorrhizal fungi in Scots pine afforestations on brown coal quarry heap. W: The Fourth International Conference on Mycorrhizae, ICOM 4, August 10-15, 2003, Montréal, Canada, s. 395

KAŁUCKA I., MLECZKO P. 2003. Succession of ectomycorrhizal fungi in pine afforestations in habitats affected by man. W: XIV Congress of European Mycologists Abstracts, Yalta, Crimea, Ukraine, 22-27 September 2003, s. 45

MUSIAŁ K., BOHANEC B., JAKSE M., PRZYWARA L. 2003. Obserwacje nad rozwojem żeńskiego gametofitu Allium cepa L. in vitro. W: Abstrakty X Ogólnopolskiej Konferencji Kultur in vitro i Biotechnologii Roślin "Biotechnologia Roślinna w Biologii, Farmacji i Rolnictwie", Bydgoszcz, 15-17 września 2003, s. 127

MUSIAŁ K., BOHANEC B., JAKSE M., PRZYWARA L. 2003. The development of onion megagametophytes in vitro. W: Book of Abstracts, XI International Conference on Plant Embryology "Plant Reproduction from Mendel to Molecular Biology", Brno, Czech Republic, September 1-3, 2003, s. 70

NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2003. Stanowisko Potamogeton praelongus i P. gramineus (Potamogetonaceae) na Wyżynie Małopolskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 10: 286-289

NOGA T. 2003. Dispersion of Didymosphaenia geminata in the flowing waters of Southern Poland - new sites of species occurrence in the Orawska Watershed and the Orawska Basin. Oceanological and Hydrobiological Studies 4: 159-170

BRÓŻ E., NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2003. Nowe stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 10: 13-18

OLECH M. 2003. Expansion of alien vascular plant Poa annua L. in the vicinity of the Henryk Arctowski station - a consequence of climate change W: Olech M. (red.) The Functioning of Polar Ecosystems as Viewed against Global Environmental Changes. XXIX International Polar Symposium: The Institute of Botany of the Jagiellonian University, Kraków, s. 89-90

OLECH M. 2003. XXIX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Kraków 2003 - Sprawozdanie. Biuletyn Polarny

OLECH M. (red.) 2003. The Functioning of Polar Ecosystems as Viewed against Global Environmental Changes. XXIX International Polar Symposium. The Institute of Botany of the Jagiellonian University, Kraków, ss. 310

GACA P., MIETELSKI J.W., OLECH M. 2003. Radioactive contamination of lichens and mosses collected in Antarctica. W: Olech M. (red.) The Functioning of Polar Ecosystems as Viewed against Global Environmental Changes. XXIX International Polar Symposium. The Institute of Botany of the Jagiellonian University, Kraków, s. 39-45

HARAŃCZYK H., GRANDJEAN J., OLECH M. 2003. Freezing of water bound in lichen thallus as observed by 1H-NMR. I. Freezing of loosely bound water in Cladonia mitis at different hydratation levels. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 28: 239-249

HARAŃCZYK H., GRANDJEAN J., OLECH M., MICHALIK M. 2003. Freezing of water bound in lichen thallus as observed by 1H-NMR. II. Freezing protection mechanisms in a cosmopolitan lichen Cladonia mitis and in Antarctic lichen species at different hydration levels. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 28: 251-260

HARAŃCZYK H., LIGĘZOWSKA A., OLECH M. 2003. Desiccation resistance of the lichen Turgidosculum complicatulum and its photobiont Prasiola crispa by proton magnetic relaxation, sorption kinetics and sorption isotherm. W: Olech M. (red.) The Functioning of Polar Ecosystems as Viewed against Global Environmental Changes. XXIX International Polar Symposium. The Institute of Botany of the Jagiellonian University, Kraków, s. 51-56

KAWECKA B., OLECH M. 2003. Long-term observations of diatom communities structure of Vanishing and Ornithologists creeks (King George Island, South Shetland Islands, Maritime Antarctica). W: Olech M. (red.) The Functioning of Polar Ecosystems as Viewed against Global Environmental Changes. XXIX International Polar Symposium. The Institute of Botany of the Jagiellonian University, Kraków, s. 67-69

KOSTIKOV I., MASSALSKI A., OLECH M. 2003. Taxonomical and ecological studies on the pioneer soil algae from deglaciated areas of Maritime Antarctica. W: Olech M. (red.) The Functioning of Polar Ecosystems as Viewed against Global Environmental Changes. XXIX International Polar Symposium. The Institute of Botany of the Jagiellonian University, Kraków, s. 71-73

ORŁOWSKA E., RYSZKA P., JURKIEWICZ A., ZUBEK SZ., MLECZKO P., ANIELSKA T., TURNAU K. 2003. Mycorrhizas from zinc wastes near Olkusz and Chrzanów (Mikoryzy hałd cynkowych okolic Olkusza i Chrzanowa). W: Abstracts of the International Conference "Biodiversity and ecotoxicology of the industrial areas in reference to their bio-reclamation", Katowice, 5-6 June 2003, s. 69-70

OSYCZKA P. 2003. New and rare species of the genus Cladonia (lichenized Ascomycotina) in Spitsbergen (Svalbard). W: Olech M. (red.) The Functioning of Polar Ecosystems as Viewed Against Global Environmental Changes. XXIX International Polar Symposium. The Institute of Botany of the Jagiellonian University, Kraków, s. 91-95

OSYCZKA P., DUTKIEWICZ E.M., OLECH M. 2003. PIXE analysis of trace elements in Antarctic lichens Usnea antarctica, Usnea aurantiaco-atra and mosses Sanionia uncinata. W: Olech M. (red.) The Functioning of Polar Ecosystems as Viewed Against Global Environmental Changes. XXIX International Polar Symposium. The Institute of Botany of the Jagiellonian University, Kraków, s. 97-102

PACYNA G. 2003. Carboniferous fructifications from a new locality in Sosnowiec - preliminary report: W: Lipiarski I. (red.) XXVI Sympozjum "Geologia Formacji Węglonośnych Polski", Materiały. Wydawnictwo AGH, Kraków, s. 121-125

PAJĄK M., BEDNARA J. 2003. Microtubule patterns and organelles during microsporogenesis in apomictic Chondrilla juncea L. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 45(2): 175-182

PIWOWARCZYK R., NOBIS M. 2003. Nowe stanowisko Vicia lathyroides (Papilionaceae) na Wyżynie Małopolskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 10: 278-279

BRÓŻ E., PIWOWARCZYK R., NOBIS M. 2003. Nowe stanowiska Linosyris vulgaris (Asteraceae) na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 10: 289-292

PŁACHNO B. 2003. Stanowiska rzadkich gatunków pływaczy Utricularia spp. w okolicy Tarnowskich Gór. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59(3): 71-74

POPIELARSKA M., PRZYWARA L. 2003. Development of in vitro isolated sunflower embryo sacs. W: Book of Abstracts, XI International Conference on Plant Embryology "Plant Reproduction from Mendel to Molecular Biology", Brno, Czech Republic, September 1-3, 2003, s. 99

POPIELARSKA M., PRZYWARA L. 2003. In vitro culture of isolated, living sunflower (Helianthus annuus L.) embryo sacs. Sexual Plant Reproduction 16: 23-33

PRZYWARA L. 2003. The scientific cooperation between the University of Ljubljana (Slovenia) and the Jagiellonian University. IRC Newsletter 20: 13-15

PRZYWARA L. 2003. Tłumaczenie Sekcji D i N książki R.M. Twymana "Krótkie wykłady, Biologia rozwoju". Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

PRZYWARA L. 2003. Zapłodnienie u roślin okrytonasiennych. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Komisji PAU w Krakowie

PRZYWARA L., KUTA E., KŁOS J. 2003. Karyology of Plagiomnium. II. Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. Kop. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 45(2): 111-116

RYSZKA P., TURNAU K. 2003. Application of Mycorrhizal Grasses from Wetlands in Stabilisation of Zinc Wastes. W: The Fourth International Conference on Mycorrhizae, ICOM 4, August 10-15, 2003, Montréal, Canada, s. 95

SIWEK M., IZMAIŁOW R., GUILBERT M. 2003. Seed germination and development of seedlings of Medicago lupulina L. (Fabaceae) in soil from the polluted sites. W: Abstracts of the International Conference "Biodiversity and ecotoxicology of the industrial areas in reference to their bio-reclamation", Katowice, 5-6 June 2003, s. 81

STACHURSKA-SWAKOŃ A., BARTOSZEK W. 2003. Ancient settlement and distribution of some archaeophytes in the Polish Carpathians. W: Zając A., Zając M., Zemanek B. (red.) Phytogeographical problems of synanthropic plants. Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków, s. 173-183

STOLARCZYK P. 2003. Porosty Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego na Pogórzu Wiśnickim. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 10: 241-252

GAWEŁ J., SZCZEPANEK K., BILS B., KURZAWA R. 2003. Ocena zależności pomiędzy stężeniem alergenów a czynnikami meteorologicznymi na podstawie 10-letnich obserwacji w uzdrowisku Rabka Zdrój. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E Horticultura 13: 285-301

ŚLESAK H., SKOCZOWSKI A., PRZYWARA L. 2003. Zmiany zawartości węglowodanów w trakcie kultury in vitro różnych eksplantatów Brassica napus L. W: Abstrakty X Ogólnopolskiej Konferencji Kultur in vitro i Biotechnologii Roślin "Biotechnologia Roślinna w Biologii, Farmacji i Rolnictwie", Bydgoszcz, 15-17 września 2003, s. 130

ŚLESAK H., PRZYWARA L. 2003. The effect of carbohydrate source on the development of immature zygotic embryos of Brassica napus L. in vitro. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 45(2): 189-196

ŚLESAK H., PRZYWARA L. 2003. Effect of carbohydrate source on the development of Brassica napus L. proembryos in vitro. W: Book of Abstracts, XI International Conference on Plant Embryology "Plant Reproduction from Mendel to Molecular Biology", Brno, Czech Republic, September 1-3, 2003, s. 100

ŚLIWIŃSKA E., KULA A., JOACHIMIAK A., STEWART A. 2003. Genome size in the genus Phleum. W: Application of Novel Cytogenetic and Molecular Techniques in Genetics and Breeding of the Grasses, International Workshop, Poznań, Poland, 1-2 April 2003, s. 19

TOWPASZ K., DRUŻKOWSKI M. 2003. Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania różnorodności szaty roślinnej okolic Łubinówki na Płaskowyżu Proszowickim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59(3): 52-57

TOWPASZ K., KOTAŃSKA M. 2003. Zróżnicowanie szaty roślinnej na tle warunków siedliskowych i gospodarki człowieka na Płaskowyżu Proszowickim. W: Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 10-lecia Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Gdańsk-Starbienino, 22-24 maja 2003 (abstrakt)

TOWPASZ K., KOTAŃSKA M. 2003. Anthropophytes in flora of the Proszowice Plateau. W: Zając A., Zając M., Zemanek B. (red.) Phytogeographical problems of synanthropic plants. Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków, s. 339-345

TOWPASZ K., KOTAŃSKA M. 2003. Współczesna szata roślinna grodziska w Stradowie. W: Warsztaty Archeobotaniczne, Igołomia, 16-18.09.2003 (poster)

TOWPASZ K., MITKA J. 2003. Occurrence of Brachypodium pinnatum in xerothermic grassland on the Proszowice Plateau (Małopolska Upland). W: Frey L. (red.) Problems of grass biology. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 419-425

TRZCIŃSKA-TACIK H. 2003. Zmiany we florze chwastów polnych - ziół leczniczych na terenie doliny Wierzbanówki na Pogórzu Wielickim w latach 1979-2002. Pamiętnik Puławski 134: 247-252

TRZCIŃSKA-TACIK H. 2003. Znaczenie różnorodności gatunkowej chwastów segetalnych. Pamiętnik Puławski 134: 253-262

TURNAU K., JURKIEWICZ A., ANIELSKA T., ORŁOWSKA E., GODZIK B. 2003. The influence of mycorrhiza and EDTA application on lead uptake by different maize varieties. W: 7th International Conference on Biogeochemistry of Trace Elements, Uppsala, Sweden, June 15-19, 2003, vol. 1, s. 110-111

TURNAU K., JURKIEWICZ A., RYSZKA P., ORŁOWSKA E., ANIELSKA T., MESJASZ-PRZYBYŁOWICZ J., PRZYBYŁOWICZ W., BUDKA D. 2003. Micro-analytical tools to study metal sequestration and activity of different AM fungi in polluted soils. W: The Fourth International Conference on Mycorrhizae, ICOM 4, August 10-15, 2003, Montréal, Canada, s. 425

TURNAU K., MESJASZ-PRZYBYŁOWICZ J. 2003. Mycorrhizal symbiosis of Berkheya coddii and its potential practical application in future. W: Abstracts of the International Conference "Biodiversity and ecotoxicology of the industrial areas in reference to their bio-reclamation", Katowice, 5-6 June 2003, s. 87-88

TURNAU K., MESJASZ-PRZYBYŁOWICZ J. 2003. Arbuscular mycorrhiza occurrence in Berkheya coddii and other Ni-hyperaccumulating members of Asteraceae from ultramafic soils in South Africa. Mycorrhiza 13: 185-190

TURNAU K., ANIELSKA T., JURKIEWICZ A. 2003. Symbiosis of arbuscular mycorrhizal fungi with chlorophyllous gametophytes of ferns - a missing link of evolution hypothesis. W: 4th International Symbiosis Society Meeting, Halifax, Nova Scotia, Canada, August 17-23, 2003, s. 93

JEFFRIES P., GIANINAZZI S., PEROTTO S., TURNAU K., BAREA J.M. 2003. The contribution of arbuscular mycorrhizal fungi in sustainable maintenance of plant health and soil fertility. Biology and Fertility of Soils 37: 1-16

MESJASZ-PRZYBYŁOWICZ J., PRZYBYŁOWICZ W., TURNAU K., MIGULA P., NAKONIECZNY M., AUGUSTYNIAK M., KOEBERL CH., REIMOLD W.U., GŁOWACKA E. 2003. Berkheya coddii - the most promising hyperaccumulating plant species for phytoremediation of polluted sites. W: Abstracts of the International Conference "Biodiversity and ecotoxicology of the industrial areas in reference to their bio-reclamation", Katowice, 5-6 June 2003, s. 23-24

ZOBEL A., BIAŁOŃSKA D., TURNAU K., BANAŚ P., MARCH R. 2003. Phenolic compounds, glutathione as the master antioxidant and ion accumulation in medicinal plants growing and altering allelopathy in polluted areas. Acta Physiologiae Plantarum. Suppl. XX, s. 14

MROZIŃSKA T., CZERWIK-MARCINKOWSKA J., WAYDA M. 2001. Contribution to the knowlege of algae and Cyanophyta of some caves from Cracow-Wielun Upland (southern Poland). Phycologia 40(4) (abstrakt)

ZAJĄC A., ZAJĄC M., ZEMANEK B. (red.) 2003. Phytogeographical problems of synanthropic plants. Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow

MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M. 2002. Flowering Plants and Pteridophytes of Poland. A Checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, ss. 442

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2003. Rules of local distribution of anthropophytes in the former Kraków voivodship W: Zając A., Zając M., Zemanek B. (red.) Phytogeographical problems of synanthropic plants. Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków, s. 93-103

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2003. Taxonomic and phytogeographical issues in Gramineae required to be solved for the second edition of "Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland (ATPOL)". W: Frey L. (red.) Problems of grass biology. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 119-124

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2003. Różnorodność gatunkowa - rośliny naczyniowe i inne. Rozdział 7. W: Andrzejewski R., Weigle A. (red.) Różnorodność Biologiczna Polski.. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 67-82

ZDEBSKA D. 2003. Makroflora. W: Malinowska L. (red.) Budowa Geologiczna Polski, t. 3, Dewon. PIG, Warszawa, s. 708, 748-756

ZDEBSKA D. 2003. Paleobotanika - główne kierunki badań. W: Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania. Sesja jubileuszowa 90-lecia Instytutu Botaniki, 220-lecia Ogrodu Botanicznego UJ, Kraków, 27-28 września 2003. Uniwerystet Jagielloński, Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki, Sekcja Historii Botaniki PTB, s. 25-26

ZDEBSKA D. 2003. The Museum of evolution of fossil plants at the Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków. W: Lipiarski I. (red.) XXVI Sympozjum "Geologia Formacji Węglonośnych Polski", Materiały. Wydawnictwo AGH, Kraków, s. 161-164

ZEMANEK A. 2003. Geneza krakowskich botanicznych szkół naukowych. W: Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania. Sesja jubileuszowa 90-lecia Instytutu Botaniki, 220-lecia Ogrodu Botanicznego UJ, Kraków, 27-28 września 2003. Uniwerystet Jagielloński, Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki, Sekcja Historii Botaniki PTB, s. 12-13

ZEMANEK A. 2003. Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Jan Kornaś (1923-1994). Wiadomości Botaniczne 47(1/2): 56

ZEMANEK A. 2003. Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Jan Walas (1903-1991). Wiadomości Botaniczne 47(1/2): 55

ZEMANEK A. 2003. Pro memoria (J. Liboszyc (Liboschitz), W.H. Gawarecki, W. Grzegorzek, E.A. Janota, W. Tyniecki, T. Symonowiczówna, M. Twardowska, W.R. Łoś, O. Seidl, W. Urbański, W. Schramm, J. Jentys-Szaferowa, W. Wróbel-Stermińska). Wiadomości Botaniczne 47(1/2): 65-67

ZEMANEK A. 2003. Roger J. Wood, Vitězslav Orel: Genetic Prehistory in Selective Breeding: a prelude to Mendel. Oxford University Press, Oxford New York 2001, XVII + 323 s., 0198505841 (Hbk) (recenzja). Wszechświat 104(7-9): 204-205

ZEMANEK A., ZEMANEK B. 2003. (współautorstwo) W: Marques P.L., Almeida I.C (red.) Plants in European masterpieces. Kew-Leiden, RBG Kew, Orthus Botanicus Leiden, ss. 46 (Wersja elektroniczna na dysku CD)

FREY L., ZEMANEK A. 2003. The history of studies on grasses in Poland. W: Frey L. (red.) Problems of grass biology. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 9-26

KULPIŃSKI K., ZEMANEK A. 2003. Krakowskie szkoły botaniczne. Alma Mater 55: 48-49

ZEMANEK B. 2003. Czy polskie ogrody botaniczne mogą uratować tropikalną florę świata? W: XXXIV Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych, ŁódŸ, 15-17 września 2003, s. 22

ZEMANEK B. 2003. Rośliny i grzyby wielkoowocnikowe. W: Górecki A., Krzemień K., Skiba S., Zemanek B. (red.) Przyroda Magurskiego Parku Narodowego. Krempna-Kraków, s. 63-72

ZEMANEK B. 2003. Karpaty - poligon krakowskich botaników. W: Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania. Sesja jubileuszowa 90-lecia Instytutu Botaniki, 220-lecia Ogrodu Botanicznego UJ, Kraków, 27-28 września 2003. Uniwersytet Jagielloński, Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki, Sekcja Historii Botaniki PTB, s. 19-20

ZEMANEK B. 2003. Ogród Botaniczny UJ nauce i społeczeństwu. W: Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania. Sesja jubileuszowa 90-lecia Instytutu Botaniki, 220-lecia Ogrodu Botanicznego UJ, Kraków, 27-28 września 2003. Uniwersytet Jagielloński, Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki, Sekcja Historii Botaniki PTB, s. 8-9

GÓRECKI A., KRZEMIEŃ K., SKIBA S., ZEMANEK B. (red.) 2003. Przyroda Magurskiego Parku Narodowego. Krempna-Kraków, s. 63-72

ZUBEK SZ., ORŁOWSKA E., TURNAU K. 2003. Mycorrhiza of Viola tricolor and Plantago lanceolata as indicator of succession tendencies. W: The Fourth International Conference on Mycorrhizae, ICOM 4, August 10-15, 2003, Montréal, Canada, s. 92