Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Publikacje Pracowników Instytutu Botaniki:

ANDRYKA A. 2009. Ogródki rustykalne w ożarowskiem - ginące dziedzictwo kultury i natury. Wszechświat 110(7-9): 37-41.

BANASZEK A., MUSIAŁ K. 2009. The new kenophyte in Poland - Lemna minuta Humb., Bonpl. & Knuth. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78: 69-72.

BARBACKA M., FELDMAN-OLSZEWSKA A., JARZYNKA A., KRUPNIK J., OCIEPA A.M., WCISŁO-LURANIEC E., ZIAJA J. 2009. Wstępne wyniki badań paleobotanicznych wiercenia Studzianna (trias-jura) z północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Geologia, Kwartalnik AGH 35(3/1): 17-19.

BIELECKI A., CIOS S., ŚWIĄTEK P., PŁACHNO B., CICHOCKA J. 2009. Pijawki pasożytnicze (Hirudinida) zbiorników wodnych północnej Finlandii. W: Konferencja Naukowa - Parazytozy zwierząt wolno żyjących: świadomość narastającego problemu. Warszawa 21-22 wrzesień 2009.

BOKALSKA-RAJBA J. 2009. A comparision between soil's surface samples and Tauber's traps samples from several localities in Cracow. In: 7th International Meeting "Pollen Monitoring Programme, 22-27 April 2009, Taxiarchis - Chalkidiki, Greece, Aristotle University of Thessaloniki. Volume of Abstracts.  

BOŻEK M., LEITCH A.R., LIM Y.K., HAIZEL T., MOORE G., KUTA E. 2009. Plant holocentric chromosomes structure: evidence from molecular cytogenetics of Luzula species. In: Proceedings of the Conference on the Challenges of Contemporary Cell Biology. Molecular Genetics, System Biology, Bioinformatics (The Conference to Honor Professor Maria J. Olszewska on Her Jubilee). April 20-21, 2009, Łódź, p. 21.

CIEŚLAK E., SZELĄG Z. 2009. Genetic diversity of Galium cracoviense (Rubiaceae) - the Polish endemic plant. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78: 123-129.

CUADRADO A, GOLCZYK H, JOUVE N. 2009. A novel, simple and rapid nondenaturing FISH (ND-FISH) technique for the detection of plant telomeres. Potential use and possible target structure detected. Chromosome Research 17: 755-762.

DROZDOWICZ A. 2009. Śluzowce właściwe w systematyce od Arystotelesa do XXI w. W: Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Wyd. Uniw. Warmińsko-Mazurski. Olsztyn, s. 29-32.

DZWONKO Z. 2009. Dynamika roślinności we współczesnym krajobrazie - wybrane cele i metody badań. W: Dynamika roślinności w warunkach antropopresji i ochrony. Ogólnopolska konferencja. Łódź-Spała, 25-27 czerwca 2009, s. 9.

GĘBICA P., SZCZEPANEK K., WIECZOREK D. 2009. Late vistulian alluvial filling in the San river valley in the Carpathian foreland (north of Jarosław town). Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 43: 39-61.  

GOLCZYK H., JOACHIMIAK A.J., HASTEROK R. 2009. Ribosomal genes, AT- and GC-rich chromatin in Rhoeo. Implications for chromosome rearrangements. In: 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology "Experimental Plant Biology. Why not ?!" Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51, Suppl. 2: 76.

GOLCZYK H, RAUWOLF U, HERRMANN R.G., GREINER S. 2009. Molecular cytogenetics and meiotic system in Oenothera. In: 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology "Experimental Plant Biology. Why not ?!" Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51, Suppl. 2: 76.

GÓRALSKI G., LUBCZYŃSKA P., JOACHIMIAK A.J. (2009 onwards) Chromosome Number Database. Plants. <http://www.binoz.uj.edu.pl:8080/chromosomes/>

GRABOWSKA-JOACHIMIAK A., MOSIOLEK M., LECH A., GÓRALSKI G. 2009. Karyotyping of Humulus japonicus Siebold & Zucc. by FISH and C-banding/DAPI method. In: 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology "Experimental Plant Biology. Why not ?!" Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51, Suppl. 2: 77.

GRZYBOWSKA B., LOSTER S. The role of the soil seed bank in maintaining calcareous grasslands in the Wyżyna Miechowska Upland (S Poland). In: Mirek Z., Nikel A. (eds) Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, p. 208-218.

GREINER S, RAUWOLF U, GOLCZYK H, MEURER J, HERRMANN R.G. 2009. Oenothera - a model for non-Mendelian inheritance and speciation. In: Leopoldina-Symposium "Molecular Genetics of Chloroplasts and Mitochondria (100 Years Organellar Inheritance)". Berlin, September 20-23 2009. Book of Abstracts, p. 52.

GREINER S., RAUWOLF U., GOLCZYK H., MEURER J., HERRMANN R.G. 2007. Oenothera - A model to study speciation. In: 10th International Colloquium on Endocytobiology and Symbiosis, 10.-13. September 2007, Gmunden, Austria. Book of Abstracts, p. 14.

GUMIŃSKA B. 2009. Aksamitka złota Pholiota aurea: rzadki grzyb w Polsce [Pholiota aurea: a rare fungus in Poland]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65(3): 205-208.

HARAŃCZYK H., BACIOR M., OLECH M. 2009. Deep dehydratation of Antarctic lichen Leptogium puberulum observed by NMR and Sorption isotherm. Acta Physica Polonica A 115: 516-520.

HARMATA K., MADEJA J., ZEMANEK A., ZEMANEK B. 2009. Selected indigenous trees and shrubs in Polish botanical literature, customs and art (Juniperus communis, Salix, Betula verrucosa, Populus tremula, Pinus sylvestris, Quercus, Tilia, Piceae excelsa, Abies alba). In: Morel J.-P., Mercuri A.M. (eds) Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe. Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali Ravello, Bari, Edipuglia, p. 195-205.

HEISE W. 2009. Metody rekultywacji terenów poeksploatacyjnych torfowisk DolinyŚrodkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego. Przyrodnicze efekty działań z lat 1850-1975. W: Ochrona przyrody w Polsce. Renaturyzacja i kompensacja przyrodnicza,.IOP Kraków, 3 kwietnia 2009.

ILNICKI T., GOLCZYK H., HASTEROK R., JOACHIMIAK A.J. 2009. Excessive rDNA amplification in tetraploid forms of Aconitum. In: 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology "Experimental Plant Biology. Why not ?!" Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51, Suppl. 2: 77.

ILNICKI T. 2009. Metalofity w technologii oczyszczania gleby z ciężkich metali. Ekonatura 7 (68): 19.

ILNICKI T., MITKA J. 2009. Chromosome numbers in Aconitum sect. Aconitum (Ranunculaceae) from the Carpathians. Caryologia 62(3): 198-203.

JOACHIMIAK A. 2009. Wspomnienie o prof. dr hab. Eugenii Pogan (15 IX 1919 - 28 XI 2007). Wiadomości Botaniczne 53: 64-72.

KACZMARZYK E. 2009: Floristic research of the Częstochowa Upland (Poland) between the middle of the 19th century and the end of the first world war. In: XXIII International Congress of History of Science and Technology. Ideas and Instruments in Social Context. 28 July - 2 August 2009. Budapest, Hungary, International Union of History and Philosophy of Science, Division of History of Science and Technology, IUHPS/DHST, p. 549.

KAPUSTA P., SZAREK-ŁUKASZEWSKA G., OCIEPA A.M., ZARZYKA-RYSZKAM, GRODZIŃSKA K, GODZIK B. 2009. Wpływ sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) na szatę roślinną terenów pogórniczych Olkuskiego Regionu Rudnego. W: I Krajowa Konferencja Naukowa Zagrożenia Biotopów, 22-25. 04. 2009, Głuchołazy.

KARPIŃSKA-KOŁACZEK M., KOŁACZEK P., KUPRYJANOWICZ M., WINTER H., 2009. Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności Niecki Skaliskiej na podstawie analizy pyłkowej. W: "IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu (Późnoglacjane i holoceńskie zmiany środowiska abiotycznego i ich zapis paleobotaniczny)", Jeziorowskie, 16-19 czerwca 2009, s. 9-11.

KESSLER M., R. JONAS, D. CICUZZA, KLUGE J., PIĄTEK K., NAKS P., LEHNERT M. 2009. A survey of the mycorrhization of Southeast Asian ferns and lycophytes. Plant Biol. 12: 788-793.

KŁAPYTA P., KOŁACZEK P. 2009. The last millennium processes and athropogenic activity recorded in the sediments from the Pyszniańska glade, Western Tatra Mts. (Poland). Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 43: 145-163.

KŁAPYTA P., KOŁACZEK P. 2009. The Holocene slope processes and the anthropogenic activity recorded in the lake sediments from the Niżnia Pyszniańska meadow, Western Tatra Mts. (Poland). In: 6th Annual Conference of SEPM-CES, SEDIMENTS 2009", Kraków, 24-25 June, 2009, Abstracts and Field Guide, p. 25.

KŁOS J., SLIWINSKA E., KULA A., GOLCZYK H., GRABOWSKA-JOACHIMIAK A., ILNICKI T., SZOSTEK K., STEWART A., JOACHIMIAK A.J. 2009. Karyotype and nuclear DNA content of hexa-, octo-, and duodecaploid lines of Bromus subgen. Ceratochloa. Genetics and Molecular Biology 32: 528-537.

KŁOSOWSKA K., IZMAIŁOW R., MUSZYŃSKA E. 2009. Effect of contaminated habitat of main road verges on embryological processes of the selected plant species (Lotus corniculatus L. and Lepidium ruderale L.). W: Pasternak K. (red.) Pierwiastki, środowisko i życie człowieka. Lublin. System-Graf. p. 123-132.

KŁOSOWSKA K, IZMAIŁOW R, MUSZYŃSKA E. 2009. Wpływ warunków skażonego siedliska poboczy szlaków komunikacyjnych na procesy embriologiczne u wybranych gatunków roślin (Lotus corniculatus L. i Lepidium ruderale L.). W: XI Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego. Journal of Elementology 14, Suppl.: 47-48.

KOBYLEC E, ILNICKI T, JOACHIMIAK A, CYBULARZ-URBAN T. 2009. Preliminary investigation of cytological stability of the hybrid Cattleya waltersiana x C. schoenbrunensis, and C. schoenbrunensis (Orchidaceae) in vivo and in vitro. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 534: 107-117.

KÖHLER P. 2008 [wyd. 2009]. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 68. Kazimierz Kostrakiewicz. Wiadomości Botaniczne 52(3/4): 108-113.

KÖHLER P. 2008 [wyd. 2009]. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 69. Wilhelmina Stec-Rouppertowa. Wiadomości Botaniczne 52(3/4): 113-116.

KÖHLER P. 2008 [wyd. 2009]. Sekcja Botaniczna Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i Akademii Umiejętności w latach 1866-1894. W: Pawłowski J. (red.), 140 rocznica utworzenia Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego oraz Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności. 140th anniversary of the Physiographical Commission at the Academic Society of Cracow, the Academy of Arts and Sciences and the Polish Academy of Arts and Sciences. Studia i materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności. t. 5, s. 147-186.

KÖHLER P. 2009. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 70. Tadeusz Stanisław Tacik. Wiadomości Botaniczne 53(1/2): 77-81.

KÖHLER P. 2009. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 71. Franciszek (Franz) Herbich. Wiadomości Botaniczne 53(1/2): 81-86.

KÖHLER P. 2009. Sprawozdania ze Spotkań Naukowych. Scientific Meeting Reports. Botanika na XXIII Międzynarodowym Kongresie Historii Nauki i Techniki (Budapeszt, Węgry, 28 lipca-2 sierpnia 2009). Botany in the 23rd International Congress of History of Science and Technology (Budapest, Hungary, 28 July-2 August 2009). Wiadomości Botaniczne 53(3/4): 137-139.

KÖHLER P. 2009. Sprawozdania ze Spotkań Naukowych. Scientific Meeting Reports. Konferencja z Okazji 350-lecia Śmierci Michała Boyma (Kraków, 26 wrzeœnia - 1 października 2009). Conference on a 350th anniversary of Michał Boym death (Kraków, 26 September - 1 October 2009). Wiadomości Botaniczne 53(3/4): 143-144.

KÖHLER P. 2009. Polish botanical and mycological research in terrestrial ecosystems of Antarctica since 1977. In: XXIII International Congress of History of Science and Technology "Ideas and Instruments in Social Context". Book of Abstracts and List of Participants. 28 July - 2 August 2009, Budapest, Hungary. Omigraf Ltd., s. 507.

KOŁACZEK P., 2009. Późnoglacjalne i holoceńskie przemiany szaty roślinnej Doliny Dolnego Sanu oraz Płaskowyżu Tarnogrodzkiego na podstawie analizy pyłkowej. W: "IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu (Późnoglacjane i holoceńskie zmiany środowiska abiotycznego i ich zapis paleobotaniczny)", Jeziorowskie, 16-19 czerwca 2009, s. 12-14.

KOMPAŁA-BĄBA A., BĄBA W. 2009. Threatened and protected species in the Kuźnica Warężyńska sandpit (Wyżyna Śląska Upland, S Poland) In: Mirek Z. et al. (eds) Rare, relic and endangered plants species in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, p. 260-268.

KONIECZNY R, KĘPCZYŃSKI J, PILARSKA M, CEMBROWSKA D, MENZEL D, SAMAJ J. 2009. Cytokinin and ethylene affect auxin transport-dependent rhizogenesis in hypocotyls of common ice plant (Mesembryanthemum crystallinum L.). Journal of Plant Growth Regulation 28(4): 331-340.

KONIECZNY R., KĘPCZYŃSKI J., PILARSKA M., CEMBROWSKA D., MENZEL D., SAMAJ J. 2009. Interactions between auxin, cytokinin and ethylene during in vitro rhizogenesis of ice plant. In: Abstracts of 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology "Experimental Plant Biology. Why not ?!" September 21-25, Kraków, Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51, Suppl. 2: 15.

KONIECZNY R., LIBIK M., SURÓWKA E., NOSAL A., MIESZALSKI Z. 2009. Enzymic marker sof rhizogenic competence in In vitro cutlure of common ice plant. In: Abstracts of 12th National Conference "In vitro Cultures, Poznań 2009", September 9-11, 2009, Poznań, Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51, Suppl. 1: 18.

KONIECZNY R., KĘPCZYŃSKI J., PILARSKA M., CEMBROWSKA D., MENZEL D., SAMAJ J. 2009. Cytokinin and ethylene affect auxin transport-dependent rhizogenesis in hypocotyls of common ice plant (Mesembryanthemum crystallinum L.). Journal Plant Growth Regulation 28(4): 331-340.

KOSSOWSKA M., WĘGRZYN M. 2009. Lichens recorded on iron and glass in NE Poland. Polish Botanical Journal 54 (1): 123-124.

KOSTRAKIEWICZ K. 2009.The influence of shadow created by adjacent plants on phenotypic plasticity of endangered species Trollius europaeus L. (Ranunculaceae). Polish Journal Ecology 57(4): 625-634.

KOSTRAKIEWICZ K., KOZAK M. 2009. Nowe, obfite stanowisko kotewki orzecha włoskiego Trapa natans L. na Opolszczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65(1): 61-644.

KOZŁOWSKA K. Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych w SE części Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego (Bieszczady Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 16(2): 297-303.

KULPIŃSKI K. 2009. Edward Janczewski's work on Monographie des Groseilliers, a monograph on genus Ribes (1907) In: XXIII International Congress of History of Science and Technology. Ideas and Instruments in Social Context. 28 July - 2 August 2009. Budapest, Hungary, International Union of History and Philosophy of Science, Division of History of Science and Technology, IUHPS/DHST, s. 505-506.

KULPIŃSKI K. 2009. Edwarda Janczewskiego kolekcja porzeczek w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Edward Janczewski's collections of Ribes in Botanic Garden of the Jagiellonian University in Cracow. Roczniki Polskiego towarzystwa Dendrologicznego 57: 85-94.

KUTA E, ROJEK J, PAWEŁEK-SKOCZYLAS A, ŚLĄZAK B, BOHDANOWICZ J. 2009. Autonomous endosperm induction in cultured unpollinated ovaries is strongly species dependent. In: 12th National Conference 'In vitro Cultures, Poznań 2009'. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51, Suppl. 1: 19.

KUŹ K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2009. Plastyczność fenoypowa Doronicum austriacum Jacq. w zróżnicowanych warunkach siedliskowych - populacje górskie i niżowa. [w:] Interakcje międzygatunkowe na różnych poziomach organizacji: osobnik - populacja - biocenoza. Rośliny naczyniowe a "bracia mniejsi". Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Krasnobród 22 -25 czerwca 2009, Wyd. UMCS, Lublin, s. 54.

LOSTER S., DZWONKO Z., GAWROŃSKI S. 2009. Regeneracja boru sosnowego zniszczonego przez pożar. W: Dynamika roślinnoœci w warunkach antropopresji i ochrony. Ogólnopolska konferencja. Łódź-Spała, 25-27 czerwca 2009, s. 25.

MADEJA J., HARMATA K., KOŁACZEK P., KARPIŃSKA-KOŁACZEK M., PIĄTEK K., NAKS P. 2009. Bracken (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), mistletoe (Viscum album (L.)) and bladder-nut (Staphylea pinnata (L.)) - mysterious plants with unusual applications. Cultural and ethnobotanical studies. In: Morel J.-P., Mercuri A.M. (eds) Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe. Centro Europeo per i Beni Culturali Ravello, Edipuglia Bari, p. 207-215.

MADEJA J., LATOWSKI D. 2008 (wyd. 2009). Too old AMS radiocarbon dates obtained from moss remains from lake Kwiecko bottom sediments (N Poland). Geochronometria 32: 13-19.

MADEJA J., WACNIK A., CHANDRAN A., STANKIEWICZ E., WYPASEK E., GUMIŃSKI W. 2009. Molecular evidence of human presence in the past. In: Moe D., Salvesen P.-H., Indrelid S. (eds) A European Garden History Event: Friday 24 to Sunday 26. April 2009, The PaCE meeting and Garden Conference I Bergen Norway in memory of prof. Knut Faegri (1909-2001), Program, Posters, Abstracts, Participants, Bergen Museum (University of Bergen), p. 9-10.

MADEJA J., WACNIK A., ZYGA A., STANKIEWICZ E., WYPASEK E., GUMINSKI W., HARMATA K., 2009. Bacterial ancient DNA as an indicator of human presence in the past: its correlation with palynological and archaeological data. Journal of Quaternary Science 24(4): 317-321.

MAJEWSKI T., ZEMANEK A. 2009. Wkład osiągnięć botaniki polskiej do dziedzictwa światowego [Contribution of the Polish botany to the world heritage ]. W: Stasiewicz-Jasiukowa I. (red.) Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego [Contribution of the Polish science and technology to the world heritage]. Kraków -Warszawa, Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Wydawnictwo WAM, s. 127-146.

MASSALSKI A., KOSTIKOV I., OLECH M., HOFFMANN L. 2009. Mitosis, cytokinesis and multinuklearity in a Xanthonema (Xanthophyceae) isolated from Antarctica. European Journal of Phycology 44(2): 263-275.

MERCURI A.M., SADORI L., MADEJA J., MOE D., MOREL J-P., MARTA BANDINI MAZZANTI, BOSI G., GIARDINI M., MASI A., ISABELLA MASSAMBA N'SIALA, OLMI L., SAVELSEN P.-H. 2009. Writing history through plants as a means of recovering a common culture: the example of PaCE project (Culture Programme 2007-2013). In: CULTURAL HERITAGE Cairo 2009, 4th International Congress "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage of the Mediterranean Basin", Cairo, Egypt 6th - 8th December 2009.

MITKA J., KOZIOŁ M. 2009. Aconitum moldavicum (Ranunculaceae) na Wyżynie Małopolskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 16(1): 7-25.

MITKA J., SZAJNA B. 2009. A phenetic study on Aconitum ×hebegynum DC. (Ranunculaceae) in the Eastern Carpathians. Roczniki Bieszczadzkie 17: 253-266.

MLECZKO P., GAWROŃSKI S., KAPUSTA P. 2009. New inland localities of a rare gasteroid Basidiomycete Scleroderma septentrionale in natural and anthropogenic habitats in Central Europe. Polish Botanical Journal 54(1): 99-104.

MLECZKO P., KOZAK M., ŁAWRYNOWICZ M., GÓRSZCZYK A. 2009. New localities of Chamonixia caespitosa (hypogeous Boletaceae) in Central Europe. Acta Mycologica 44 (1): 29-41.

NIEWIADOMSKA E., ŚLESAK I., DESEL CH., ROZPĄDEK P., ŚLESAK H., LIBIK M., KRUPINSKA K. 2009. Hydrogen peroxide generation in leaf veins. In: 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology "Experimental Plant Biology. Why not ?!" Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51, Suppl. 2: 48.

NOBIS A., PAUL W. 2009. Sclerochloa dura (Poaceae) in Poland. W: Frey L. (red.) Grass research. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 23-37.

NOBIS M., NOBIS A. 2009. Eragrostis pilosa (Poaceae) in Poland. Biodiversity: Research and Conservation 13: 13-16.

NOBIS M. 2009. Feather grasses (Stipa L.) of the Pamir Alai Mts. (Middle Asia): an outline for further studies. In: Frey L. (ed.) Grass research. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 7-15.

NOBIS M., NOBIS A., KOZAK M. 2009. Taxonomy and distribution of Macrosciadium alatum (Bieb.) V. Tichomirov & Lavrova (Apiaceae): A new alien species in the flora of Europe. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78(2): 131-136.

NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2009. Rozmieszczenie Stipa pulcherrima (Poaceae) na Wyżynie Małopolskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 16(1): 176-180.

NOBIS M., NOBIS A., PIĄTEK K. 2009. Can the name of the author be a problem in describing a new taxon? A proposal to amend Recommendation 46D.1 on citation of the author's name. Taxon 58(2): 7-8.

NOBIS M., NOBIS A. 2009. Stanowisko sasanki otwartej Pulsatilla patens (L.) Mill. (Ranunculaceae) w Starachowicach (Przedgórze Iłzyckie). A locality of Pulsatilla patens (L.) Mill. (Ranunculaceae) in Starachowice (Iłża Foreland). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65(4): 299-302.

OLECH M., CZARNOTA P. 2009. Two new Bacidia (Ramalinaceae, lichenized Ascomycota) from Antarctica. Polish Polar Research 30(4): 339-346.

OLECH M., SINGH S.M. 2009. Lichens and lichenicolous fungi of Schirmacher Oasis, Antarctica. Cambridge University Press India PVT LTD.

OSYCZKA P. Cladonia diversa (Cladoniaceae, lichenized Ascomycota) - overlooked lichen in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78(3): 215-219.

OSYCZKA P., FLAKUS A. 2009. Gatunek porostu Cladonia subfurcata (Cladoniaceae, zlichenizowane Ascomycota) błędnie podany z Polski (Lichen species Cladonia subfurcata (Cladoniaceae, lichenized Ascomycota) erroneously reported from Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 16(1): 188-190.

OSYCZKA P., KOŚCIELNIAK R. 2009. Cladonia metacorallifera, a lichen species new to the Eastern Carpathians. Acta Mycologica 44(2): 233-238.

OSYCZKA P., KUKWA M., OLECH M. 2009. Notes on the lichen genus Lepraria from maritime (South Shetlands) and continental (Schirmacher and Bunger Oases) Antarctica. Polar Biology: DOI 10.107/500300-009-0738-7.

PIERŚCIŃSKA A. 2009. Kruszczyk siny Epipactis purpurata Sm. - nowe stanowisko na Wyżynie Małopolskiej. - Purple epipactis Epipactis purpurata Sm. - a new locality in the Wyżyna Małopolska Upland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65(3): 219-222.

PILARSKA M., KONIECZNY R., TULEJA M., KUTA E. 2009. Efficient plant regeneration of Trifolium nigrescens via somatic embryogenesis. In: 12th National Conference "In vitro Cultures", Poznań 2009. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51, Suppl. 1: 21.

PILARSKA M., SALAJ J., BARTNICKI F., MALEC P., KONIECZNY R. 2009. The expression of somatic embryogenesis receptor-like kinase 1 (TnSERK1) during somatic embryogenesis in Trifolium nigrescens Viv. In: Abstracts of 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology "Experimental plant biology. Why not?" September 21-25, Kraków, Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51, Suppl. 2: 119.

PIWOWARCZYK R., NOBIS M., JANKOWSKA-BŁASZCZUK M. 2009. Charakterystyka ekologiczna populacji Stipa pulcherrima (Poaceae) na Wyżynie Małopolskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 16(2): 351-362.

PIWOWARCZYK R., NOBIS M., PRZEMYSKI A. 2009. Orobanche bartlingi Griseb. (Orobanchaceae) in Poland: taxonomical position, distribution and habitat requirements. Biodiversity: Research and Conservation 13: 3-8.

PŁACHNO B.J., ADAMEC L., HUET H. 2009. Mineral nutrient uptake from prey and glandular phosphatase activity as a dual test of carnivory in semi-desert plants with glandular leaves suspected of carnivory. Annals of Botany 104 (4): 649-654.

PŁACHNO B.J., ADAMEC L. 2009. Masozravý mikrosvět Bartosze Plachna - Aldrovanda vesiculosa v objektivu elektronového mikroskopu. Masozravé rostliny 2009/2: 72-73.

PŁACHNO B.J., CLIVATI D., DE MIRANDA V.F., ŚWIĄTEK P. 2009. Are there seed pedestals in Lentibulariaceae? Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51/2: 115-118.

PŁACHNO B.J., ŚWIĄTEK P., FLEISCHMANN A., WISTUBA A., KOZIERADZKA-KISZKURNO M., KWOLEK D. 2009. Structure and evolution of the carnivorous plant genus Heliamphora. 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology "Experimental Plant Biology. Why not ?!", September 21-25, 2009 Cracow. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51, Suppl. 2: 20.

PŁACHNO B.J., ŚWIĄTEK P., SZYMCZAK G. 2009. Can a stench be beautiful? - Osmophores in stem-succulent stapeliads (Apocynaceae-Asclepiadoideae-Ceropegieae-Stapeliinae). Flora 205/3: doi:10.1016/j.flora.2009.01.002.

PŁACHNO B.J., ŚWIĄTEK P. 2009. Functional anatomy of the ovule in Genlisea with remarks on ovule evolution in Lentibulariaceae. Protoplasma 236: 39-48.

PŁACHNO B.J., ŚWIĄTEK P. 2009. Unusual embryo structure in viviparous Utricularia nelumbifolia, with remarks on embryo evolution in genus Utricularia. Protoplasma: doi 10.1007/s00709-009-0084-1.

PŁACHNO B.J., WOŁOWSKI K., ŚWIĄTEK P. 2009. Community of Tetmemorus brebissonii (Menegh.) Ralfs ex Ralfs in a laboratory culture of the carnivorous vascular plant Genlisea margaretae. In: Book of abstracts. XXVIII International Phycological Conference Szczecin - Cieszyno Drawskie 21-24th May 2009, p. 28-29.

PŁACHNO B.J. 2009. Masozravý mikrosvět Bartosze Plachna - Drobná ale nádherná - Utricularia subulata L. Masozravé rostliny 2009/1: 28-29.

POCHOCKA-SZWARC K., KOŁACZEK P. 2009. Stanowisko 2 - Parchatka W6. W: "IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu (Późnoglacjane i holoceńskie zmiany środowiska abiotycznego i ich zapis paleobotaniczny)", Jeziorowskie, 16-19 czerwca 2009, s. 62-63.

POCHOCKA-SZWARC K., KUPRYJANOWICZ M., STECZKOWSKA M., KARPIŃSKA-KOŁACZEK M., STACHOWICZ-RYBKA R. 2009. Stanowisko 4 - Budzewo W4. W: I sesja terenowa. "IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu (Późnoglacjane i holoceńskie zmiany środowiska abiotycznego i ich zapis paleobotaniczny)", Jeziorowskie, 16-19 czerwca 2009, s. 68-74.

POPIELARSKA-KONIECZNA M., BRAŚ M., RZENNO K., ŁOJEWSKI M., MARCIŃSKA I. 2009. Isolation and in vitro culture of endosperm tissues in selected monocot and dicot species. In: 12th National Conference 'In vitro Cultures', Poznań 2009. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51, Suppl. 1: 59.

POPIELARSKA-KONIECZNA M., MARCIŃSKA I., NOWAKOWSKI P. 2009. Preliminary studies on isolated endosperm of selected wheat (Triticum L.) species cultured in vitro. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 534: 231-241.

PRZEMYSKI A., PIWOWARSKI B. 2009. Unclear origin of the new locality of Chamaecytisus albus Rothm. (Hacq.) in Poland: a case of study. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78(3): 235-239.

RAUWOLF U., GOLCZYK H., GREINER S., HERRMANN R.G. 2010. Variable amounts of DNA related to the size of chloroplasts III. Biochemical determinations of DNA amounts per organelle. Molecular Genetics and Genomics 283: 35-47. (Published online 2009 November 13. doi: 10.1007/s00438-009-0491-1)

RYBALKA N., ANDERSEN R.A., KOSTIKOV I., MOHR K.I., MASSALSKI A., OLECH M., FRIEDL T. 2009. Testing for endemism, genotypic diversity and species concepts in Antarctic terrestrial microalgae of the Tribonemataceae (Stramenopiles, Xanthophyceae). (Polar Microbiology Special Issue) Environmental Microbiology 11(3): 554-565.

SIATKA D., TOWPASZ K. 2009. Rośliny kserotermiczne grodzisk i zamczysk w dolinach Raby, Dunajca i Wisłoki. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Murawy kserotermiczne regionu kujawsko-pomorskiego - stan zachowania, ochrony i perspektywy", Bydgoszcz 28-30 maja 2009, s. 41.

SŁOMKA A. 2009. Procesy mikroewolucyjne roślin w warunkach skażonego środowiska na przykładzie Viola tricolor L. (sekcja Melanium Ging., Violaceae). Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

SŁOMKA A., KUTA E. 2009. Do stressful environmental conditions of calamine heaps influence biological processes of Viola tricolor L. (Violaceae)? Data from investigations on different phenotype levels. In: Proceedings of the Conference "Adaptation potential in plants", March 19-21, Vienna, Austria.

SŁOMKA A., MALEC P., SUTKOWSKA A., MITKA J., KUTA E. 2009. Genetic diversity of Polish populations of Viola tricolor L. in relation to heavy metal tolerance. In: Proceedings of the Conference "Ecotoxicology in the real world", 16-19 wrzesień, Kraków, p. 60.

SŁOMKA A., WOJTYCHA I., JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA M., ROSTAŃSKI A., BOTHE H., KUTA E. 2009. Representatives of Violaceae family developed adaptations to polluted environment. In: 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology "Experimental Plant Biology. Why not ?!" Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51, Suppl. 2: 67.

STACHOWICZ-RYBKA R., GĄSIOROWSKI M., KARPIŃSKA-KOŁACZEK M., KOŁACZEK P., KRAWCZYK M., KUPRYJANOWICZ M., MIROSŁAW-GRABOWSKA J., OBIDOWICZ A., POCHOCKA-SZWARC K., SIENKIEWICZ E., WINTER H. 2009. Późnoglacjalne i i holoceńskie zmiany środowiska przyrodniczego w rejonie kopalnego jeziora skaliskiego (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich). W: "IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu (Późnoglacjane i holoceńskie zmiany środowiska abiotycznego i ich zapis paleobotaniczny)", Jeziorowskie, 16-19 czerwca 2009, s. 35-36.

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2009. Phytogeographical aspects of grasses occuring in tall-herb vegetation in the Carpathians. In: Frey L. (ed.) Grasses in Poland and elsewhere. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, p. 39-47.

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2009. Plant communities of the Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1925 in the Carpathians - initial results. In: Holeksa J., Babczyńska-Sendek B., Wika S. (eds.) The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice, p. 125-134.

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2009. Syntaxonomical revision of the communities with Rumex alpinus L. in the Carpathians. Phytocoenologia 39(2): 217-234.

STACHURSKA-SWAKOŃ A., CIEŚLAK E., RONIKIER M. 2009. Phylogeography of Ranunculus platanifolius L., a subalpine tall-herb species in the Carpathians and Balkans. 5th Balkan Botanical Congress. Book of Abstracts, 7-11 september 2009, Belgrade, Serbia, s. 52.

STACHURSKA-SWAKOŃ A., CIEŚLAK E., RONIKIER M. 2009. Struktura genetyczna izolowanych populacji Cicerbita alpina Wallr. w Beskidzie Małym na tle zróżnicowania populacji ze zwartego zasięgu. Interakcje międzygatunkowe na różnych poziomach organizacji: osobnik - populacja - biocenoza. W: Rośliny naczyniowe a "bracia mniejsi". Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Krasnobród, 22 -25 czerwca 2009, Wyd. UMCS, Lublin, s. 53.

STAWOWCZYK K. 2009. Nowe stanowisko Scopolia carniolica w Beskidach Zachodnich. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 16(1): 173-176.

STEWART A.V., JOACHIMIAK A., ELLISON N. 2009. Genomic and geographic origins of Timothy (Phleum sp.) based on ITS and chloroplast sequences. In: Yamada T., Spangerberg G. (eds.) Molecular breeding of forage and turf. Springer, p. 71-81.

STRUEBIG M.J., KINGSTON T., ZUBAID A., COMBER LE S.C., MOHD-ADNAN A., TURNER A., KELLY J., BOŻEK M., ROSSITER S.J. 2009. Conservation importance of limestone karst outcrops for Palaeotropical bats in a fragmented landscape. Biological Conservation 142: 2089-2096.

SZELĄG Z., SOMLYAY L. 2009. History of discovery and typification of Haberlea rhodopensis Friv. (Gesneriaceae). Annales Botanici Fennici 46: 555-558.

ŚLESAK H., GÓRALSKI G., MIZIA P., KWOLEK D., JOACHIMIAK A. 2009. Plant regeneration from liquid root culture of Rumex acetosa L. Analysis of genetic variability: preliminary studies. 12th National Conference 'In vitro Cultures', Poznań 2009. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51, Suppl. 1: 67.

TOWPASZ K., BARABASZ-KRASNY B., KOTAŃSKA M. 2009. Murawy kserotermiczne jako wyspy siedliskowe w krajobrazie rolniczym Płaskowyżu Proszowickiego. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Murawy kserotermiczne regionu kujawsko-pomorskiego - stan zachowania, ochrony i perspektywy. Bydgoszcz 28-30 maja 2009 (Konferencja z okazji 40-lecia Uczelni), s. 40.

TOWPASZ K., FREY L. 2009. Występowanie Allium rotundum (Liliaceae) w Kątach na Płaskowyżu Proszowickim (Wyżyna Małopolska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 16(2): 440-442.

TOWPASZ K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2009. Nowe stanowisko Cladium mariscus (Cyperaceae) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 6(1):169-197.

TOWPASZ K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2009. Występowanie Sesleria uliginosa w zbiorowiskach z rzędu Caricetalia davallianae na obszarze Niecki Nidziańskiej (Wyżyna Małopolska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 16(2): 305-316.

TOWPASZ K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2009. Analiza flory leśnej Pogórza Strzyżowskiego pod kątem udziału gatunków antropogenicznych. W: Ogólnopolska Konferencja "Dynamika roślinności w warunkach antropopresji i ochrony - warsztaty geobotaniczne", Łódź-Spała, 25-27 czerwca 2009, s. 49.

TYC A. 2009. Nowe stanowisko Spiranthes spiralis (Orchidaceae) w Beskidzie Sądeckim. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 16(1): 169-197.

URBISZ A.L., PIERŚCIŃSKA A. 2009. Melica altissima (Poaceae): the status, origin and distribution in Poland. W: Frey L. (ed.) Grass research. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 17-22.

WĘGRZYN M. 2009. Porosty piętra kosodrzewiny w polskiej części Tatr Wysokich. Lichens of the dwarf pine belt in the Polish part of the High Tatra Mts. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

WIECZOREK K., ŚWIĄTEK P., PŁACHNO B.J. 2009. A comparative study of the male external reproductive system of aphids (Hemiptera, Aphidoidea) and its importance in their phylogeny. In: 4th Dresden Meeting on Insect Phylogeny. Key Taxa and Key Characters, September 18 - 20, 2009. Abstracts and Posters, p. 22-23.

WOŹNIAK M. 2009. Rozmieszczenie gatunków Oenothera (Onagraceae) w południowo-zachodniej części Wrocławia. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 16(1): 45-58.

ZAJĄC A., TOKARSKA-GUZIK B., ZAJĄC M. 2009. The role of rivers and streams in the migration of alien plant in to the Carpathians. In: World Conference on Biological Invasions and Ecosystem Functioning. Porto (Portugal) 27-30 October, Book of Abstracts, p. 61.

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2009. Collecting data, databases and maps of weeds in Poland. In: EWRS 1st EU - Weed Mapping Meeting, May 14th, 2009, Praque.

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski - The geographical element of native flora of Poland. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, s. 1-96.

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2009. The role of apophytes as invasive plants in the vegetation of Poland. Biodiversity: Research and Conservation 15: 25-32.

ZAJĄC M., ZAJĄC A., TOKARSKA-GUZIK B. 2009. The dynamics of the biodiversity of old anthropophytes (archaeophytes) in Poland. Biodiversity: Research and Conservation 13: 17-24.

ZALEWSKA-GAŁOSZ J., RONIKIER M., KAPLAN Z. 2009. The first European record of Potamogeton ×subobtusus Hagstr. identified using ITS and cpDNA sequence data. Preslia 81: 281-292.

ZEMANEK A. 2008 (wyd. 2009). Pro memoria (S. Kownas, A.S. Bursa, H. Siwicka (Tarwidowa), K. Jurkiewicz, K.S. Kaznowski, K. Starmach, W. Czerwiński). Wiadomości Botaniczne 52 (1/2): 61-62.

ZEMANEK A. 2008 (wyd. 2009). Pro memoria (A. Środoń, J. Wiśniewski, E. (Glinka-) Janczewski, Z. Tobolewski). Wiadomości Botaniczne 52 (3/4): 107-108.

ZEMANEK A. 2009. O symbiozie nauki i sztuki w czasach Renesansu - kolekcja obrazów roślin ze zbioru "Libri picturati" A. 18-30 [On symbiosis of science and art in the Renaissance - collection of plant pictures from 'Libri picturati' collection A. 18-30]. Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Historii Nauki 9: 181-212.

ZEMANEK A., ZEMANEK B. 2009. History of botany and science - nature - culture relations; interdisciplinary symposia in Cracow (Poland). In: XXIII International Congress of History of Science and Technology. Ideas and Instruments in Social Context. 28 July - 2 August 2009. Budapest, Hungary, International Union of History and Philosophy of Science, Division of History of Science and Technology, IUHPS/DHST, p. 583.

ZEMANEK A., ZEMANEK B., HARMATA K., MADEJA J., KLEPACKI P. 2009. Selected foreign plants in old Polish botanical literature, customs and art (Acorus calamus, Aesculus hippocastanum, Cannabis sativa, Fagopyrum, Helianthus annuus, Iris). In: Morel J.-P., Mercuri A.M. (eds) Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe. Centro Europeo per i Beni Culturali Ravello, Edipuglia Bari, p. 179-193.

ZEMANEK A., ZEMANEK B., KLEPACKI P., MADEJA J., 2009. The poppy (Papaver) in old Polish botanical literature and culture. In: Morel J.-P., Mercuri A.M. (eds) Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe. Centro Europeo per i Beni Culturali Ravello, Edipuglia Bari, p. 217-226.

ZEMANEK B. 2009. Fitogeograficzne problemy Karpat (Phytogeographical problems of the Carpathians). Roczniki Bieszczadzkie 17: 43-58.