Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Publikacje Pracowników Instytutu Botaniki:

AUGUSTYNIUK-KRAM A., CHWEDORZEWSKA K.J., KORCZAK-ABSHIRE M., OLECH M.A., LITYŃSKA-ZAJĄC M. 2012. Gatunki obce w Antarktyce - analiza propaguli grzybów transportowanych z ludŸmi i ładunkami na stację im. H. Arctowskiego. W: Krawczyk W.E., Styszyńska A. (red.). XXXIV Sympozjum Polarne. Streszczenia referatów i posterów. Sosnowiec, 14-16 czerwca 2012 r, s. 71.

BARBACKA M., PACYNA G., ZIAJA J., ZDEBSKA D. 2012. The new type of Late Triassic ovulate scales associated with Brachyphyllum-like leaves. Abstracts 13th International Palynological Congress, 9th International Organisation of Palaeobotany Conference, August 23-30, 2012, Tokyo, Japan. Japanese Journal of Palynology, 58 special issue, Abstracts: IPC/IOPC 2012, p. 11.

BĄBA W., KUROWSKA M., KOMPAŁA-BĄBA A., WILCZEK A., DŁUGOSZ J., SZAREJKO I. 2012. Genetic diversity of the expansive grass Brachypodium pinnatum in a changing landscape: effect of habitat age. Flora 207(5): 346-353.

BĄBA W., KUROWSKA M., KOMPAŁA-BĄBA A., WILCZEK A., DŁUGOSZ J., SZAREJKO I. 2012. Genetic diversity of populations of Brachypodium pinnatum: expansive grass in a fragmented landscape. Polish Journal of Ecology. 60(1): 31-40.

BOGUCKA-KOCKA A., KOCKI J., SOWA I. (eds.). 2nd International Conference and Workshop, Lublin, 18-20 October, 2012..Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie 2012 r., s. 318.

BOŻEK M., LEITCH A.R., LEITCH I.J., ZAVESKA DRABKOVA L., KUTA E. 2012. Chromosome and genome size variation in Luzula (Juncaceae), a genus with holocentric chromosomes. Botanical Joaurnal of the Linnean Society 170: 529-541.

BUDZIK K, STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2012. Występowanie kruszczyka sinego Epipactis purpurata na Pogórzu Ciężkowicko-Rożnowskim (Karpaty Zachodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (5): 372-377.

BUDZIK K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2012. Interesujące gatunki storczykowatych w zlewni potoku Pleśnianka na Pogórzu Rożnowskim (Karpaty Zachodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (5): 372-377.

BUDZIK K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2012. Stanowisko Ornithogalum umbellatum (Liliaceae) w Karpatach. - Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(2): 22-23.

BUDZIK K. 2012. Strategie zapylania Orchidaceae (plakat).Koło Przyrodników studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (org.). IV Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej, Kraków 21-22 kwietnia 2012, Uniwersytet Jagielloński, s. 45-46.

BUDZIK K.A., BUDZIK K.M., BRES E., KUKIEŁKA P., ŁAPTAŒ A. 2012. Czy jakość wód krakowskich stawów może zagrażać płazom? W: D. Kamiński., A. Lewndowska-Czarnecka., Wojciechowska A. (red.) Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekologia Miasta, Toruń 25-26 maja 2012, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, s. 23.

BUDZIK K.A., BUDZIK K.M., BURY S., OLESZKO B., SŁUŻALSKA K., ŻMUDA A..2012.Morphometric structure of the smooth newt and the great crested newt population of Zakrzówek (Krakow, Poland) Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego (org.) 7th International Conference of Young Naturalists - "From Biotechnology to Environment Protection"- Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists, Zielona Góra 8-10 November 2012, Uniwersytet Zielonogórski, p. 247-248.

BUDZIK K.A., BUDZIK K.M., ŻUWAŁA K..2012.Occurrence of the fire-bellied toad Bombina bombina in large Polish cities (plakat).Škute A., Pupiņš M. (red.),International workshop-conference: Research and conservation of European Herpetofauna and its environment: Bombina bombina, Emys orbicularis, and Coronella austriaca. Daugavpils, Latvia 8-9 October 2012, Daugavpils University, p. 7.

BUDZIK K.M., BUDZIK K.A. 2012. Płazy i gady przy odcinku linii kolejowej Podłęże - Biadoliny (Małopolska) .Zamachowski W.,(red.) XI Konferencja Herpetologiczna, Kraków 25 - 26 września 2012. Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny, Uniwersytet Pedagogiczny, s. 141-145.

BUDZIK K.M., BUDZIK K.A. 2012. Sytuacja płazów w środowisku zurbanizowanym na przykładzie ropuchy szarej Bufo bufo w Krakowie. Kamiński D., Lewndowska-Czarnecka A., Wojciechowska A. (red.) Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekologia Miasta, Toruń. 25-26 maja 2012, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, s. 22.

BUDZIK K.M., BUDZIK K.A. 2012. Distribution of the fire-bellied toad Bombina bombina at the railway line within the hybrid zone in Poland. In: Škute A., Pupiņš M. (red.) International workshop-conference: Research and conservation of European herpetofauna and its environment: Bombina bombina, Emys orbicularis, and Coronella austriaca. Daugavpils, Latvia 8-9 October 2012, Daugavpils University, p. 8.

CHMOLOWSKA D., KOZAK M..2012. Resistance and resilience of the soil microbial communities to climate changes in the two types of grassland ecosystem. 3-rd SETAC CEE Annual Meeting, Kraków, 17-19.09.2012.Uniwersytet Jagielloński, XX

CHRAMIEC-GŁĄBIK A. 2012. Cytogenetic analysis of Miscanthus ×giganteus and its parent forms. The 10th International Ph.D. Student Conference on Experimental Plant Biology, Brno, September 3-5, 2012. Bulletin Ceske spolecnosti experimentalni biologie rostlin 2012: p. 113.

CHWEDORZEWSKA K., KORCZAK-ABSHIRE M., OLECH M., LITYŃSKA-ZAJĄC M., AUGUSTYNIUK-KRAM A. 2012. Alien invertebrates transported accidentally to the Polish Antarctic Station in cargo and on fresh foods. Polish Polar Research 34(1), doi: 10.2478/popore-2013-0005.

CHWEDORZEWSKA K.J., KORCZAK-ABSHIRE M., OLECH M.A., LITYŃSKA-ZAJĄC M., AUGUSTYNIUK-KRAM A. 2012. Invertebrates transported to the Antarctic by Polar Expeditions - potential threat. W: Krawczyk W.E., Styszyńska A. (red.). XXXIV Sympozjum Polarne. Streszczenia referatów i posterów. Sosnowiec, 14-16 czerwca 2012 r, s. 76.

CZARNOTA P., WĘGRZYN M. 2012. Lichenized and lichenicolous fungi new to Babia Góra National Park (Poland, Western Carpathians). Mycotaxon 122: 89-110.

DUBIEL E., DZWONKO Z., GAWROŃSKI S., HEISE W., LOSTER S., MEDWECKA-KORNAŒ A., MICHALSKA B., PACYNA A., SZEWCZYK M., TOWPASZ K., ZELEK R..2012. Rezerwat Wąwóz Homole. Loster S. (red.) Roślinność kserotermiczna na obszarach chronionych województwa małopolskiego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska w Krakowie, s. 138-143.

DZWONKO Z. 2012. Pochodzenie, przemiany, znaczenie i ochrona nawapiennych muraw, zarośli i lasów kserotermicznych. W: Loster S. (red.). Roślinność kserotermiczna na obszarach chronionych województwa małopolskiego. Wyd. Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska, Kraków, s. 9-21.

DZWONKO Z. 2012. Rezerwat Wały. W: Loster S. (red.). Roślinność kserotermiczna na obszarach chronionych województwa małopolskiego, Wyd. Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska, Kraków, s. 127-132.

DZWONKO Z. 2012. Wkład Bogumiła Pawłowskiego (1898-1971) w rozwój fitosocjologii. Fragmenta Floristica et Geobotatnica Polonica 19(1): 255-266.

FLORJAN S. 2012. Bibliography of Carboniferous flora in Poland with iconographic references (1945-2010). Megaspores. Acta Palaeobotanica 52(2)

FLORJAN S. 2012. Pierwsze w Polsce znalezisko izolowanego zmineralizowanego rdzenia pędu karbońskiego kordaita (First find of the Carboniferous isolated permineralized pith of cordaitalean stem in Poland). Przegląd Geologiczny 60(6): 323-324.

FLORJAN S., PACYNA G., BORZĘCKI R. 2012. Pierwsze znalezisko mikrokonchidów (Tentaculita) na liściach górnokarbońskiej paproci nasiennej Karinopteris daviesii z Nowej Rudy (Dolny Œląsk) (First find of microconchids (Tentaculita) on Upper Carboniferous seed fern Karinopteris daviesii from Nowa Ruda (Lower Silesia, Poland). Przegląd Geologiczny 60(5): 273-275.

GACEK P., GÓRALSKI G., JOACHIMIAK A. 2012. chromosome numbers in flowering plants from Poland. The 10th International Ph.D. Student Conference on Experimental Plant Biology, Brno, September 3-5, 2012. Bulletin Ceske spolecnosti experimentalni biologie rostlin 2012: 115.

GAJEWSKI Z., SITEK E., NOWAK B., STOLARCZYK P., ŻYTKOWICZ M. 2012. Selected aspects of flowering biology of Primula farinosa L. from the only Polish locality. XXX Conference on Embryology Plants, Animals, Humans, Jurata, Poland, May 16-18, 2012. Acta Biologica Cracoviensia Series. Botanica 54 Suppl. 1: 57.

GAWROŃSKI S., SZEWCZYK M., ZELEK R. 2012. Atlas roślin chronionych, zagrożonych i rzadkich powiatu limanowskiego. Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne. Limanowa, s.1-100.

GIEŁWANOWSKA I., OLECH M. 2012. New ultrastructural and physiological features of the thallus in Antarctic lichens. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54(1): 1-13.

GRABOWSKA-JOACHIMIAK A., KWOLEK D., JOACHIMIAK A.J. 2012. Fluorescent staining of Rumex thyrsiflorus chromosomes. Abstracts of Conference “Chromosome Biology, Genome Evolution, and Speciation”, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Germany, 23 to 25 April 2012, p. 94.

GRABOWSKA-JOACHIMIAK A., KWOLEK D., KULA A., MARCINIUK P. 2012. Fluorescent banding pattern and species-specific DNA marker in Rumex thyrsiflorus Fingerh. Cytogenetic and Genome Research 137: 70-77.

GRABOWSKA-JOACHIMIAK A., KWOLEK D., KULA A., MARCINIUK P.2012. Rumex thyrsiflorus and R. acetosa as closely related species from the Acetosa section cytogenetic and molecular data. Cytogenetic and Genome Research 137 (1).

HARAŃCZYK H., NOWAK P., BACIOR M., LISOWSKA M., MARZEC M., FLOREK M., OLECH M.A. 2012. Bound water freezing in Antarctic Umbilicaria aprina from Schirmacher Oasis. Antarctic Research 24(4): 342-352.

HARAŃCZYK H., NOWAK P., OLECH M.A., LISOWSKA M., WALOSZEK A., STRZAŁKA K. 2012. Dehydratation effect on freeze resistance of Cetraria aculeata from Antarctica. 6 th International Workshop on Desiccation sensitivity and Tolerance, South Africa, January 8 th - 13 th 2012. Abstracts, p. 18.

HARAŃCZYK H., NOWAK P., STASZOWSKA A., KOWALSKA M., OLECH M.A. 2012. Weather induced changes in hydration properties of Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. Thalli monitored in subcellullar scale. In: Krawczyk W.E., Styszyńska A. (red.). XXXIV Sympozjum Polarne. Streszczenia referatów i posterów. Sosnowiec, 14-16 czerwca 2012 r, s. 33.

HARAŃCZYK H., NOWAK P., STASZOWSKA A., KOWALSKA M., OLECH M.A. 2012.“Weather induced changes in rehydration of Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. thalli by 1H-NMR spectroscopy”, International Symposium and Summer School in Saint Petersburg. Nuclear Magnetic Resonance in Condensed Matter, 9th Meeting “NMR in Heterogeneous Systems”, 9th - 13th July 2012. Book of Abstracts, p. 84.

HARAŃCZYK H., P. NOWAK, A. STASZOWSKA, M. KOWALSKA, M. A. OLECH, „Wpływ pogody na uwodnienie antarktycznego grzyba zlichenizowanego Cetriaria aculeata obserwowany metodami 1H-NMR” , IV Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego zastosowań”, Kraków, 3 i 4 grudnia 2012, p. 9

HARAŃCZYK H., PATER Ł., NOWAK., BACIOR M., OLECH M.A. 2012. „Initial phases of Antarctic Ramalina terebrata Hook f. & Taylor thalli rehydration observed by proton relaxometry”, Acta Phys. Polon. 121, 478-482.

ILNICKI T. 2012. Śmigielska J., Gagla M., Orzelska M., Żurawska M., Sztorc J., Kawaler E. (red.) Wielki Słownik Medyczny Stedmana angielsko - polski (Stedman's Medical Dictionary, 28 Edition, Illustrated in Color). Medipage, Warszawa. (Konsultacja naukowa w zakresie cytologii przy tłumaczeniu słownika z języka angielskiego).

JANICKA M. 2012. Brioflora ostańców wapiennych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego (Wyżyna Krakowska). Bryoflora of limestone outliers in the buffer zone of the Ojców National Park (Kraków Upland). Fragmeta Floristica et Geobotanica Polonica 19(1): 117-123.

JANICKA M. 2012. Changes of species-rich meadows in the Ojców National Park (southern Poland) during 50 years. The 8th European Conference on Ecological Restoration, September 9-14, 2012, Ceske Budejovice, Czech Republic. Near-Natural Resoration, Programme and Abstract Book, p. 94.

JANICKA M. 2012. Traditionally used meadows as biodiversity centres in contemporary agricultural landscape. In: Bogucka Kocka et al. (eds.) The 2nd International Conference and Workshop, October 18-20, 2012, Lublin, Polska. Plant - the source of research material, Book of Abstracts, p. 188.

JANICKA M. 2012. Trawy w zbiorowiskach roślinnych ostańców wapiennych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. W: Szczepaniak M., Paszko B. (red.).X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”, 15-16 listopada 2012, Kraków. Streszczenia. Materiały konferencji, s. 63.

JANICKA M., JANICKA C. 2012. Cultivation of Mandragora officinarum L. in the Botanic Garden of the Jagiellonian University in Kraków. In: Bogucka Kocka et al. (eds.) The 2nd International Conference and Workshop, October 18-20, 2012, Lublin, Polska. Plant - the source of research material, Book of Abstracts, p. 187.

JOACHIMIAK A.J. 2012. Cytogenetyczne narzędzia analizy materiału roślinnego. XIII Ogólnopolska Konferencja Kultur In vitro i Biotechnologii Roślin. Rogów, 24-27.09.2012. Biotechnologia 93(2): 150.

JOPEK M., ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2012. Molecular evidence for hybrid origin of Ranunculus penicillatus var. penicillatus occurring in Poland. 7th SPPS PhD Conference 12-15 September 2012. Laulasmaa (Estonia).Scandinavian Plant Physiology Society p. 28.

KAJZER J., LENDA M., KOŒMICKI A., BOBREK R., KOWALCZYK T., MARTYKA R., SKÓRKA P. 2012. Patch occupancy and abundance of local populations in landscapes differing in degree of habitat fragmentation: a case study of the colonial black-headed gull Chroicocephalus ridibundus. Journal of Biogeography 39 (2): 371-381.

KARPIŃSKA-KOŁACZEK M., STACHOWICZ-RYBKA R., OBIDOWICZ A., KOŁACZEK P. Development of an ombrotrophic peat bog and local vegetation under low human impact in NE Poland inferred from the biotic proxies XIII International Palynological Congress, 23-30 August 2012. Japanese Journal of Palynology 58: 105-106

KAWECKA B., OLECH M.A. 2012. long term study of diatom communities of the water bodies of King George Island (South Shetlands, Antarctica). W: W. E. Krawczyk, A. Styszyńska (red.). XXXIV Sympozjum Polarne. Streszczenia referatów i posterów. Sosnowiec, 14-16 czerwca 2012 r, s. 38.

KÖHLER P. 2011 (wyd. 2012). Dawne ogrody botaniczne Wilna - dwie dekady póŸniej. Old botanic garden in Vilna (Vilnius, Lithuania) - two decades later. Wiadomości Botaniczne 55(3/4): 175-180.

KÖHLER P. 2011 (wyd. 2012). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 81. Marianna Jadwiga (Maria) Gawłowska. Wiadomości Botaniczne 55(3/4): 86-90.

KÖHLER P. 2011 (wyd. 2012). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Janusz Nowak (1930-2004). Wiadomości Botaniczne 55(3/4): 36.

KÖHLER P. 2011. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Adam Jasiewicz (1928-2001). Wiadomości Botaniczne 55(3/4): 35.

KÖHLER P. 2012. Józef Warszewicz's Kraków years. W: Krikštopaitis J.A., Šviedrys R., Railienė B., Kondratas R., Laužikas R. (eds.). "Historiae Scientiarum Baltica - 2012" Vilnius, October 4-6, 2012. Abstarcts of the XXV International Baltic Conference on the History of Sciecne. //"Edukologija", Vilnius 2012, p. 69.

KÖHLER P. 2012. Propaganda of Lysenkoism in Trybuna Ludu. In: . deJong-Lambert W. (ed.). The Second International Workshop on Lysenkoism (Vienna, June 21-23, 2012). [publikacja elektroniczna]

KÖHLER P., 2012. Stanisław Siedlecki (1912-2002) - dokumenty działalności przechowywane z Zakładzie Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Z. Czeppego Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W: Krawczyk W. E., Styszyńska A. (red.). XXXIV Sympozjum Polarne. Streszczenia referatów i posterów. Sosnowiec, 14-16 czerwca 2012 r, s. 39.

KÖHLER P., ZEMANEK ALICJA, 2011. Sesja naukowa Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego „Dokonania embriologia, lichenologa i fitogeografa w nauce” (Kraków, 27 czerwca 2011). Scientific session of the Institute of Botany of the Jagiellonian University ‘Achievements of embryologist, lichenologist and phytogeographer in the science’ (Kraków, Poland, 27 June 2011). Wiadomości Botaniczne 55(3/4): 90-95.

KOŁACZEK P., FIAŁKIEWICZ-KOZIEŁ B., KARPIŃSKA-KOŁACZEK M., GAŁKA M., LAMENTOWICZ M. A multi-proxy approach to the climate/vegetation/human relationships recorded in a piedmont bog in southern Poland. In: XII International Palynological Congress, 23-30 August 2012. Japanese Journal of Palynology 58: 113.

KOŁACZEK P., KARPIŃSKA-KOŁACZEK M. Vegetation and wildfires under climate changes between Marine Isotope Substages (MIS) 5e and 5b in central Poland) XIII International Palynological Congress, 23-30 August 2012. In: Japanese Journal of Palynology 58: 113-114.

KOŁACZEK P., KARPIŃSKA-KOŁACZEK M., PETERA-ZGANIACZ J. 2012. Vegetation patterns under climate changes in the Eemian and Early Weichselian in Central Europe inferred from a palynological sequence from Ustków (central Poland). Quaternary International 268: 9-20.

KOŁACZEK P., KARPIŃSKA-KOŁACZEK M., WOROBIEC E., HEISE W., 2012. Debarya glyptosperma (De Bary) Wittrock 1872(Zygnemataceae, Chlorophyta) as a possible airborne alga a contribution to its palaeoeocological interpretation. Acta Palaeobotanica 52(1): 139-146.

KONIECZNY R., SLIWINSKA E., PILARSKA M., TULEJA M. 2012. Morphological and flow cytometric analyses of somatic embryogenesis in Trifolium nigrescens Viv. Plant Cell, Tissue and Organ Cultures 109: 131-141.

KONIECZNY R., ŒLIWIŃSKA E., PILARSKA M., TULEJA M. 2012. Growth regulator-dependent differences in somatic embryo morphology, nu clear DNA kontent and ability to plant regeneration in culture of Trifolium nigrescens (Viv.). XXX Conference on Embryology Plants, Animals, Humans, Jurata, Poland, May 16-18, 2012. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54 Suppl. 1: 60.

KORCZAK-ABSHIRE M., OLECH M.A., CHWEDORZEWSKA K.J. 2012. Kontynuacja tradycji i nowe perspektywy monitoringu biologicznego na Wyspie Króla Jerzego. W: Krawczyk W.E., Styszyńska A. (red.). XXXIV Sympozjum Polarne. Streszczenia referatów i posterów. Sosnowiec, 14-16 czerwca 2012 r, s. 40.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K.2012. The impact of neighbourhood and gap character on seedling recruitment of Trollius europaeus L. and Iris sibirica L. in Molinietum caeruleae meadows. Biodiversity: Research and Conservation 28(4): 29-36.

KOTAŃSKA M., WÓJCIK T. 2012. Dynamika zbiorowisk łąk wilgotnych ze związku Calthion na Pogórzu Wielickim - 35 lat badań na stałych powierzchniach.Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Szata roślinna łąk w procesie przemian” pt. „Problemy zachowania różnorodności florystycznej i fitocenotycznej ekosystemów łąkowych”, Górzno, 6-7 września 2012. Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział w Toruniu i Oddział w Bydgoszczy.

KOWALCZYK T. 2012. Kręczynka jesienna Spiranthes spiralis w Górach Sanocko-Turczańskich (Beskidy Wschodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68(6): s.472-474.

KOWALCZYK T. 2012. Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych okolic Libiąża (Wyżyna Œląska), Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(1): s.177-200.

KOZAK M., KOZŁOWSKA K. 2012. Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae). W: MRÓZ W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. Wyd. GIOŒ, Warszawa, s. 299-320.

KOZAK M., KOZŁOWSKA K., MRÓZ W. 2012. Wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae). W: MRÓZ W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. Wyd. GIOŒ, Warszawa, s. 282-298.

KOZIERADZKA-KISZKURNO M., PŁACHNO B.J. 2012. Are there symplastic connections between the endosperm and embryo in some angiosperms? - a lesson from the Crassulaceae family. Protoplasma 249: 1081-1089.

KOZIERADZKA-KISZKURNO M., PŁACHNO B.J. 2012. Morphology and structure of plastics in embryo-suspensor among Crassulaceae. XXX Conference on Embryology Plants, Animals, Humans, Jurata, Poland, May 16-18, 2012. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54 Suppl. 1: 62.

KOZIERADZKA-KISZKURNO M., PŁACHNO B.J., BOHDANOWICZ J. 2012. New data about the suspensor of succulent angiosperms: ultrastructure and cytochemical study of the embryo-suspensor of Sempervivum arachnoideum L. and Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz. Protoplasma 249: 613-624.

KOZŁOWSKA K., KOZAK M. 2012. Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae. W: MRÓZ W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. Wyd. GIOŒ, Warszawa, s. 152-167.

KOZŁOWSKA K., STAWOWCZYK K. & TYC A. 2012: Nowe stanowiska Corallorhiza trifida (Orchidaceae) w Beskidzie Sądeckim i w Bieszczadach Zachodnich. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(1-2), s. 193-197.

KRÓL E., PŁACHNO B.J., ADAMEC L., STOLARZ M., DZIUBIŃSKA H., TRĘBACZ K. 2011. Quite a few reasons for calling carnivores ‘the most wonderful plants in the world’. Annals of Botany 109: 47-64.

KULPIŃSKI K., TYC A., 2012. 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi. Opracowanie tekstów przewodników metodycznych dla gatunków i siedlisk przyrodniczych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 66-78.

KULPIŃSKI K., TYC A., 2012: Zmiany w roślinności rezerwatu Góra Zborów związane z programem ochrony czynnej w świetle wyników monitoringu. Zachowanie unikatowych walorów przyrodniczych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej poprzez racjonalnie prowadzoną gospodarkę na obszarach chronionych. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Podlesice 14-15 czerwca 2012. Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Katowicach, Uniwersytet Œląski w Katowicach, Katowice .

KULPIŃSKI K., TYC A., STAWOWCZYK K. 2012: 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion). Opracowanie tekstów przewodników metodycznych dla gatunków i siedlisk przyrodniczych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 320-336.

KUTA E., BOHDANOWICZ J., SŁOMKA A., PILARSKA M., BOTHE H. 2012. Floral structure and pollen morphology of two zinc violets (Viola lutea ssp. calaminaria and V. lutea ssp. westfalica) indicate their taxonomic affinity to Viola lutea. Plant Systematics and Evolution 298: 445-455.

KUTA E. .2012.Roślinne kultury in vitro -od regeneracji do genów .Konferencja „Przeszłość i teraŸniejszość eksperymentalnej embriologii roślin”, 19.III.2012, Poznań. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.

KUTA E., BOHDANOWICZ J., MAŁOBĘCKI A., SŁOMKA A. 2012. Floral and pollen characters a useful tools in Viola taxonomy. XXX Conference on Embryology Plants, Animals, Humans, Jurata, Poland, May 16-18, 2012. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54 Suppl. 1: 18.

KWIATKOWSKA M. 2012. Badania embriologiczne Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek (Brassicaceae) przedstawiciela flory galmanowej okolic Olkusza..XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego „Dziś i jutro magnezu”, Sandomierz 14-16 wrzesień 2012. Journal of Elementology 17/3. Suplement Polskie Towarzystwo Magnezologiczne s. 42-43.

KWIATKOWSKA M., KŁOSOWSKA K. 2012. Embryological studies on Biscutella laevigata L. (Brassicaceae) from soils with elevated heavy metal levels. XXX Conference on Embryology Plants, Animals, Humans, Jurata, Poland, May 16-18, 2012. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54 Suppl. 1: 64.

LAHUTA L.B., GIEŁWANOWSKA I., OLECH M.A. 2012. Cukrowce rozpuszczalne w plechach porostów z Antarktyki. W: Krawczyk W.E., Styszyńska A. (red.). XXXIV Sympozjum Polarne. Streszczenia referatów i posterów. Sosnowiec, 14-16 czerwca 2012 r, s. 94.

LIBIK-KONIECZNY M., KONIECZNY R., SURÓWKA E., ŚLESAK I., MICHALEC Ż., ROZPĄDEK P., MISZALSKI Z. 2012. Pathways of ROS homeostasis regulation in Mesembryanthemum crystallinum L. calli exhibiting differences in rhizogenesis. Plant Cell, Tissue and Organ Cultures 110: 123-131.

LISOWSKA M., WĘGRZYN M., SŁABY A. 2012. Vegetation Development in Glacier Forelands of Spitsbergen..Bernardova A., Kavan J., Strunecky O. (eds.) Polar Ecology Conference 2012. Faculty of Science, University of South Bohemia in Ceske Budejovice, p. 72-73.

LITYŃSKA-ZAJąC M., CHWEDORZEWSKA K., OLECH M., KORCZAK-ABSHIRE M., AUGUSTYNIUK-KRAM A. 2012. Diaspores and phyto-remains accidentally transported to the Antarctic Station during three expeditions. Biodivers. Conserv. DOI 10.1007/s10531-012-0371-6

LITYŃSKA-ZAJąC M., CHWEDORZEWSKA K.J., OLECH M.A., AUGUSTYNIUK-KRAM A., KORCZAK-ABSHIRE M. 2012. Analiza fitoszczątków i propaguli roślin wyższych przypadkowo transportowanych na Stację im. H. Arctowskiego. W: Krawczyk W.E., Styszyńska A. (red.). XXXIV Sympozjum Polarne. Streszczenia referatów i posterów. Sosnowiec, 14-16 czerwca 2012 r, s. 95.

LOSTER S. (red. ) 2012. Roślinność kserotermiczna na obszarach chronionych województwa małopolskiego. Wyd. Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska, Kraków, s. 1-156.

LOSTER S. 2012. Ochrona siedlisk kserotermicznych w Małopolsce. Wiadomości Botaniczne 56 (3/4): 143-144.

LOSTER S. 2012. Rezerwat Biała Góra. W: Loster S. (red.) Roślinność kserotermiczna na obszarach chronionych województwa małopolskiego. Wyd. Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska, Kraków, s. 25-29.

LOSTER S. 2012. Rezerwat Skołczanka. W: Loster S. (red.). Roślinność kserotermiczna na obszarach chronionych województwa małopolskiego, Wyd. Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska, Kraków, s. 116-121.

LOSTER S.2012. O egzaminie z botaniki i liście do studentów. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(1): 298-300.

ŁACHACZ A., KALISZ B., GIEŁWANOWSKA I., OLECH M.A., CHWEDORZEWSKA K.J. 2012. Wpływ czynników środowiskowych na kształtowanie się gleb w okolicy Stacji Polarnej im. H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe). W: Krawczyk W.E., Styszyńska A. (red.). XXXIV Sympozjum Polarne. Streszczenia referatów i posterów. Sosnowiec, 14-16 czerwca 2012 r, s. 96.

ŁAZARSKI G. 2012. Nowe stanowisko Utricularia intermedia (Lentibulariaceae) w dolinie Białej Nidy (Wyżyna Małopolska, S Polska). - Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(2): s. 552-555

ŁAZARSKI G. 2012. Nowe stanowisko Utricularia intermedia (Lentibulariaceae) w dolinie Białej Nidy (Wyżyna Małopolska, południowa Polska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(2): 552-555.

ŁAZARSKI G. 2012. Protected and endangered vascular plants species in the lower section of the valley of the Biała Nida. I Konferencja Młodych Naukowców z okazji Œwiatowego Dnia Wody. Poznań, 22- 23 marca 2012..Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

ŁAZARSKI G. 2012. Występowanie Avenula planiculmis W. Sauer & Chmelitschek na Wzgórzach Chęcińskich. X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”. 15-16.11.2012. Kraków. Szczepaniak M., Paszko B. (red.). X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”. Kraków, 15-16 listopada 2012. Zakład Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk s. 68.

ŁUCZAJ ŁUKASZ JAKUB, DUMANOWSKI JAROSŁAW, KÖHLER P., MUELLER-BIENIEK ALDONA, 2012. Manna grass (Glyceria) in Poland: the use and economic value of this wild cereal from the Middle Ages to the twentieth century. In: X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw", Instytut Botaniki PAN Kraków, 15-16 listopada 2012.

ŁUCZAJ ŁUKASZ JAKUB, DUMANOWSKI JAROSŁAW, KÖHLER P., MUELLER-BIENIEK ALDONA, 2012. The use and economic value of manna grass (Glyceria) in Poland from the middle ages to the twentieth century. Human Ecology 40: 721-733. DOI 10.1007/s10745-012-9513-4

ŁUCZAJ ŁUKASZ, KÖHLER P., 2011 [wyd. 2012]. Liście i inne zielone części dziko rosnących roślin w pożywieniu mieszkańców ziem polskich na podstawie ankiet Józefa Rostafińskiego (XIX w.) i Józefa Gajka (XX w.). Przegląd Historyczny 102(4): 733-770.

ŁUKASZEK M., PŁACHNO B.J., WOŁOWSKI K. 2012. Pułapki australijskiego gatunku Utricularia volubilis R. Br. jako mikrosiedliska glonów..Materiały XXII Zjazdu Hydrobiologów Polskich. Kraków, 19-22 września 2012. Polish Hydrobiological Society p. 130.

MACIĄGA D. 2012. For the love of the land - wildlife conservation in reborn Poland. Katsiampoura G., European Society for the History of Science 5th International Conference, Ateny 1-3.11.2012, 33th International Conference of the European Society for the History of Science Scientific cosmopolitanism and local cultures: religions, ideologies, societies. Book of Abstracts. European Society for the History of Science, national Hellenic Research Foundation, national and Kapodistrian University of Athens, p. 210-211.

MACIĄGA D. 2012. Tatrzańskie rocznice. Miesięcznik Dzikie Życie 11/221: 8-10.

MACIĄGA D. 2012. Z historii ochrony polskiej przyrody. Ad famam regni. Prawna ochrona przyrody w Królestwie Polskim od średniowiecza po wiek XVII. Miesięcznik Dzikie Życie 12/222 i 1/223: 12-16.

MACIĄGA D. 2012. Z historii ochrony polskiej przyrody. Puszcze, gaje i święte dęby. Miesięcznik Dzikie Życie 9/219: 15-17.

MADEJA J..2012.Local Holocene vegetation changes and settlement history based on pollen analysis of Lake Kwiecko sediments, West-Pomeranian Lake District, NW Poland. Acta Palaeobotanica 52(1).105-125.

MARCINIUK P., MUSIAŁ K., JOACHIMIAK A.J., MARCINIUK J., OKLEJEWICZ K., WOLANIN M. 2012. Taraxacum zajacii (Asteraceae), a new species from Poland. Annales Botanici Fennici 49: 387-390.

MIGDAŁEK G., CIEŒLAK E., SZCZEPANIAK M., COMBIK M., SŁOMKA A., KUTA E. 2012. Genetic diversity of V. reichenbachiana and V. riviniana (Violaceae) from polluted with heavy metals and non-polluted areas. 7th International Conference of Young Naturalists - "From Biotechnology to Environment Protection" - Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists, Zielona Góra, November 8-10, 2012. Book of abstracts, p. 43.

MIGDAŁEK G., COMBIK M., KUTA E. 2012. The systematic position of violets from metal-polluted areas in light of embryological and molecular studies. The 10th International Ph.D. Student Conference on Experimental Plant Biology, Brno, September 3-5, 2012. Bulletin Ceske spolecnosti experimentalni biologie rostlin 2012, p. 88.

MIGDAŁEK G., JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA M., ROSTAŃSKI A., COMBIK M., SŁOMKA A., KUTA E. 2012. Identification of violets colonizing ore-bearing areas - from morphology to genes. XXX Conference on Embryology Plants, Animals, Humans, Jurata, Poland, May 16-18, 2012. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54 Suppl. 1: 37.

MITKA J. 2012. Aconitum in Central Europe: from Linnean taxonomy to molecular markers. Modern Phytomorphology 1: 1-7.

MIZIA P., KWOLEK D., CYGAN M., JOACHIMIAK A..2012.Testing sex and viability of Rumex acetosa seeds..Adaptive Strategies of Living Systems. Krym, Ukraina, 11- 16.06.2012. Interdisciplinary Scientific Conference Adaptive Strategies of Living Systems Abstracts.National University of Kyiv, p. 426.

MIZIA P., KWOLEK D., JOACHIMIAK A.J. 2012. Characterization of DNA repetitive sequences (RAYSI and RAYSII) derived from Y chromosomes of Rumex acetosa, R. arifolius and R. thyrsiflorus. The 10th International Ph.D. Student Conference on Experimental Plant Biology, Brno, September 3-5, 2012. Bulletin Ceske spolecnosti experimentalni biologie rostlin 2012, p. 113.

MLECZKO P. 2012. Effect of substrate type on ectomycorrhizal fungi populations in pine forests in the vicinity of Olkusz (Southern Poland). In: 7th International Symbiosis Society Congress “The earth’s vast symbiosphere”, Kraków, Poland, 22-28 July 2012, p. 219

MLECZKO P. 2012. Octaviania asterosperma Vittad. + Fagus sylvatica L. Descriptions of Ectomycorrhizae 13: 48-57.

MRÓZ W., ŚWIERKOSZ K., KOZAK M. 2012. Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). W: MRÓZ W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. Wyd. GIOŒ, Warszawa, s. 53-63.

MRÓZ W., WĘGRZYN M., KOZAK M. 2012. Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum). W: W. MRÓZ (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. Wyd. GIOŒ, Warszawa, s. 328-338.

MUSIAŁ K., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M., MARCINIUK J. 2012. The immunocytochemical studies of the egg apparatus in selected species of Taraxacum. XXX Conference on Embryology Plants, Animals, Humans, Jurata, Poland, May 16-18, 2012. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54 Suppl. 1: 37.

MUSIAŁ K., KOŒCIŃSKA-PAJĄK M., SLIWINSKA E., JOACHIMIAK A.J. 2012. Developmental events in ovules of the ornamental plant Rudbeckia bicolor Nutt. Flora 207(1): 3-9.

MUSIAŁ K., PŁACHNO B.J., KAPUSTA M., ŚWIĄTEK P. 2012. Cytoskeleton configurations in the embryological structures in Taraxacum atricapillum. XXX Conference on Embryology Plants, Animals, Humans, Jurata, Poland, May 16-18, 2012. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54 Suppl. 1: 70.

MUSIAŁ K., PŁACHNO B.J., ŒWIąTEK P., MARCINIUK J. 2012. Anatomy of ovary and ovule in dandelions (Taraxacum, Asteraceae)..Protoplasma.DOI 10.1007/s00709-012-0455-x

NOBIS A. 2012. Lindernia mułowa Lindernia procumbens Krock. (Borbás).J. Perzanowska (red.), Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część III. Wyd. GIOŒ, Warszawa s. 144-156.

NOBIS A., NOBIS M., NOWAK A., NOWAK S. 2012. Sclerochloo durae-Polygonetum arenastri Soó ex Bodrogközy 1966 corr. Borhidi 2003, a new plant association to the Middle Asia. 1st International Biological Conference: Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia, 6 - 8 September 2012, Ostrava, Czech Republic. Abstract book, s. 19.

NOBIS M. 2011. Stipa narynica sp. nov. (Poaceae) from the Western Tian-Shan Mountains. Nordic J. Bot. 30: 70-76. DOI: 10.1111/j.1756-1051.2011.01403.x

NOBIS M. 2012. Mikromorfologiczna struktura epidermy plewki dolnej i jej znaczenie w taksonomii centralno-azjatyckiego kompleksu Stipa tianschanica. W: Szczepaniak M., Paszko B. (red). X ogólnopolskie spotkanie naukowe, Biologia traw, Materiały konferencji, Kraków 15-16 listopada 2012. Streszczenia, s. 35.

NOBIS M. 2012. Starodub łąkowy Ostericum palustre Besser. Perzanowska J. (ed.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część druga. .Biblioteka monitoringu gatunków, Warszawa, s. 260-273.

NOBIS M. 2012.Języczka syberyjska Ligularia sibirica (L.) Cass. .Perzanowska J. (ed.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część druga. .Biblioteka monitoringu gatunków, Warszawa s. 77-93.

NOBIS M., KOZŁOWSKA K., NOBIS A., TROJECKA-BRZEZIŃSKA A., PIERŒCIŃSKA A., NOWAK A., JAWA M., BARTOSZEK, WOLANIN M. 2012. Rozprzestrzenianie się Typha laxmannii (Typhaceae) w południowej Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(2): 453-457

NOBIS M., NOBIS A. 2012. Arabis recta Vill. (Brassicaceae) in Poland: distribution, habitats and threat assessment. Biodiveristy Research and Conservation 25: 47-54. DOI: 10.2478/v10119-012-0002-9

NOBIS M., NOWAK A. 2012. Taxonomy and distribution of Stipa narynica (Poaceae) on the background of other species from the Stipa caucasica group. 1st International Biological Conference: Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia, 6-8 September 2012, Ostrava, Czech Republic. Abstract book, s. 17.

NOBIS M., NOWAK A., ŁAZARSKI G. 2012. Stipa macroglossa P. A. Smirn. (Poaceae) a species new to the flora of Tajikistan: taxonomy and distribution. 1st International Biological Conference: Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia, 6 - 8 September 2012, Ostrava, Czech Republic. Abstract book, s. 18.

NOGA T., OLECH M.A., TOKARSKI M. 2012. Dynamika rozwoju zbiorowisk okrzemek w Potoku Mchowym w latach 1995-2008. (Wyspa Króla jerzego, Antarktyka). W: Krawczyk W., Styszyńska E.A. (red.). XXXIV Sympozjum Polarne. Streszczenia referatów i posterów. Sosnowiec, 14-16 czerwca 2012 r, s. 100.

NOWAK A. & NOBIS M. 2012. Distribution patterns, floristic structure and habitat requirements of the alpine river plant community Stuckenietum amblyphyllae ass. nova (Potametea) in the Pamir Alai Mountains (Tajikistan). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 81(2): 101-108. DOI: 10.5586/asbp.2012.018

NOWAK A., NOWAK S., NOBIS M. 2012. Ryż (Oryza sativa) i jego fitocenozy w środkowej Azji. W: Szczepaniak M., Paszko B. (red). X ogólnopolskie spotkanie naukowe, Biologia traw, Materiały konferencji, Kraków 15-16 listopada 2012 r, s. 36.

NOWAK A., NOWAK S., NOBIS M. 2012. Weed communities of rice fields in the Central Pamir Alai Mountains (Tajikistan, Middle Asia). The 55th Symphosium of the International Associations for Vegetation Science. Climate change and vegetation science, 23-28 July 2012, Mokpo, Korea. Abstract book, p. 91.

NOWAK P., HARAŃCZYK H., MARZEC M., OLECH M.A., “Freezing resistance of Antarctic Cetraria aculeata thalli by 1H-NMR spectroscopy and DSC”, Ampere NMR School 24th - 30th June 2012, Poznań. Book of Abstracts, p. 69.

NOWAK S., NOWAK A., NOBIS M., NOBIS A. 2012. Fagopyro tatarici-Lathyretum sativi - the new plant association from the western Pamirs (Tajikistan). 1st International Biological Conference: Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia, 6-8 September 2012, Ostrava, Czech Republic. Abstract book, p. 22.

NOWAK S., NOWAK A., NOBIS M., NOBIS A. 2012. Vicio michauxi - Caucalidetum platycarpi - a new plant association from Kyrgyzstan. 1st International Biological Conference: Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia, 6-8 September 2012, Ostrava, Czech Republic. Abstract book, p. 21.

OCIEPA A.M., ZUBEK S., MLECZKO P. 2012. The fungal collection of the Jagiellonian University Herbarium (KRA), Kraków, Poland. Mycotaxon 120: 127-132.

OLECH M., SŁABY A. 2012. Biota porostów obszaru chronionego w Antarktyce - Antarctic Specially Protected Area No. 151, Lions Rump (Wyspa Króla Jerzego). Ochrona porostów - porosty chronione. Materiały konferencyjne 11-14 września 2012. Sonar Literacki, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 112-113.

OLECH M., SŁABY A. 2012. The lichen biota of Antarctic Specially Protected Area No. 151, Lions Rump (King George Island). In: Lipnicki L. (ed.). Lichen protection - Lichen protected species. Sonar Literacki, Gorzów Wielkopolski 2012, p. 67-80.

OSYCZKA P. 2012. The lichen of Cladonia, 'supergroup' Perviae, in Poland.Herzogia 25(1): 15-30.

OSYCZKA P., MLECZKO P., KARASIŃSKI D., CHLEBICKI A .2012. Timber transported to Antarctica a potential and undesirable carrier for alien fungi and insects. Biological Invasions 14: 15-20.

PACYNA G. 2012. Critical review of studies of Carboniferous and Lower Permian plant reproductive organs in Poland with complete list of so far published taxa. Acta Paleobotanica 52(2): 271-301.

PACYNA G. 2012. Jak rozumieć termin Dadoxylon. W: „Araukaryty chrzanowskie. Pamięci Mariana Kuca 1932-2011”. Chrzanowskie Zeszyty Muzealne 4: 41-42.

PACYNA G., FLORJAN S., BORZĘCKI R. 2012. New morphological features of Arthropleura sp. (Myriapoda, Diplopoda) based on new specimens from the Upper Carboniferous of Lower Silesia (Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae 82(2): 121-126.

PACYNA G., ZDEBSKA D. 2012. Carboniferous plants preserved within sideritic nodules - a remarkable state of preservation providing a wealth of information. Acta Palaeobotanica 52(2): 247-269.

PERUZZI L., GÓRALSKI G., JOACHIMIAK A.J., BEDINI G. 2012. Does actually mean chromosome number increase with latitude in vascular plants? An answer from the comparison of Italian, Slovak and Polish floras. Comparative Cytogenetics 6(4): 371-377.

Piątek K., Naks P., Heise W., Wayda M., Reyes Calderon O. & Sandoval G. 2012. Ferns and lycophytes of Celaque National Park, Honduras. Fern Gazette 19(1): 11-23.

PIWOWARSKI B., BARTOSZEK W. 2012. The occurrence of Glyceria striata (Lam.) Hitchc. in Europe and the new localities of the species in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 81(2): 109-115. Published electronically

PIWOWARSKI B., BIELECKI M. 2012. Nowe stanowisko Ostericum palustre Besser. (Apiaceae) na Wyżynie Małopolskiej. Fragmenta Floriststica et Geobotanica Polonica 19(1): 61-65.

PIWOWARSKI B., PACIOREK T. 2012. Kolekcja zielnikowa Œwiętokrzyskiego Parku Narodowego (SKPN). Wiadomości Botaniczne 56(1/2): 95-98.

PLISZKO A. 2012. Materiały do flory roślin naczyniowych Pojezierza Zachodniosuwalskiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Pololonica 19(1): 3-11.

PŁACHNO B.J., ŁUKASZEK M., WOŁOWSKI K., ADAMEC L., STOLARCZYK P. 2011. Aging of Utricularia traps and variability of microorganisms associated with that microhabitat. Aquatic Botany 97: 44-48.

PŁACHNO B.J., ŚWIĄTEK P. 2012. Actin cytoskeleton in the extra-ovular embryo sac of Utricularia nelumbifolia (Lentibulariaceae). Protoplasma 249: 663-670.

PŁACHNO B.J., ŚWIąTEK P. 2012. Seedling structure and morphology in an "aquatic epiphyte" Utricularia nelumbifolia Gardner. XXX Conference on Embryology Plants, Animals, Humans, Jurata, Poland, May 16-18, 2012. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54 Suppl. 1: 39.

POPIELARSKA-KONIECZNA M., KOZIERADZKA-KISZKURNO M., ŚWIERCZYŃSKA J., MARCIŃSKA I., ŚLESAK H., BOHDANOWICZ J. 2012. In vitro development pathways of isolated endosperm. XXX Conference on Embryology Plants, Animals, Humans, Jurata, Poland, May 16-18, 2012. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54 Suppl. 1: 21.

POPRAWA I., ROST-ROSZKOWSKA M.M., HYRA M., KACZMAREK Ł. PŁACHNO B.J. 2012. The egg kapsule of Macrobiotus sp. (Tardigrada, Eutardigrada, Macrobiotidae) morphology and ultrastructure. XXX Conference on Embryology Plants, Animals, Humans, Jurata, Poland, May 16-18, 2012. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54 Suppl. 1: 74.

ROJEK J., KAPUSTA M., KUTA E., BOHDANOWICZ J. 2012. In vitro conditions induce changes in DNA methylation and autonomous endosperm development in wild genotype and mutants of Arabidopsis thaliana. XXX Conference on Embryology Plants, Animals, Humans, Jurata, Poland, May 16-18, 2012. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54 Suppl. 1: 40.

ROJEK J., KAPUSTA M., KUTA E., BOHDANOWICZ J. 2012. In vitro conditions induce changes in DNA methylation and autonomous endosperm development in wild genotype and mutants of Arabidopsis thaliana. XIII Ogólnopolska Konferencja Kultur In vitro i Biotechnologii Roślin. Rogów, 24-27.09.2012. Biotechnologia 93(2): 193.

ROLA K. 2012. A morphometric study on Anthyllis vulneraria (Fabaceae) from Poland and its taxonomic implications. Biologia 67(2): 296-309.

ROLA K. 2012. Senecio nemorensis agg. - taksonomia i rozmieszczenie w Polsce.VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń 13-15.06.2012. Wydział Chemii UMK Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Toruński.

ROLA K. 2012. Taxonomy and distribution of Allium ursinum (Liliaceae) in Poland and adjacent countries. Biologia 67(6): 1080-1087.

ROLA K. 2012. Taxonomy and distribution of Anthyllis vulneraria (Fabaceae) in Poland..Bogucka-Kocka A., Kocki J., Sowa I. (eds). Plant - the source of research material, 2nd International Conference and Workshop, Lublin, 18-20.10.2012. Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, s. 298

ROLA K., OSYCZKA P. 2012. Vascular flora and lichens on post-smelting dumps. In: Bogucka-Kocka A., Kocki J., Sowa I. (eds). Plant - the source of research material, 2nd International Conference and Workshop, Lublin, 18-20.10.2012. Book of Abstracts, p. 299.

ROLA K., OSYCZKA P. 2012. Chemical diversity of Cladonia cariosa and C. symphycarpa (lichen-forming Ascomycota: Cladoniaceae) and global distribution of their chemical races. 1st International Biological Conference: Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia, 6-8 September 2012, Ostrava, Czech Republic. Abstract book.

SŁABY A., LISOWSKA M. 2012. Epiphytic lichen recolonization in the centre of Cracow (Southern Poland) as a result of air quality improvement . Polish Journal of Ecology 60(2): 225-240.

SŁOMKA A., JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA M., ROSTAŃSKI A., KARCZ J., KAWALEC P., KUTA E. 2012. Heavy metals in soil affect reproductive processes more than morphological characters in Viola tricolor. Environmental and Experimental Botany 75: 204-211.

SŁOMKA A., KUTA E., PŁAŻEK A., DUBERT F., ŻUR I., DUBAS E., KOPEĆ P., ŻUREK G. 2012. Sterility of Miscanthus ×giganteus results from hybrid incompatibility. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54/1: 1-8.

SŁOMKA A., KUTA E., PŁAŻEK A., DUBERT F., ŻUR I., DUBAS E., KOPEĆ P., ŻUREK G. 2012. Sterility of Miscanthus giganteus results from hybryd incompatibility. XXX Conference on Embryology Plants, Animals, Humans, Jurata, Poland, May 16-18, 2012. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54 Suppl. 1: 78.

SOBIECH-MATURA K., OLECH M.A., MIETELSKI J.W., MAŒNIAK A. 2012. Badania poziomów aktywności radioizotopów 137Cs, 40K, 238Pu, 239+240Pu, 90Sr oraz 241Am w glebowych, roślinnych i zwierzęcych elementach ekosystemów Wyspy Króla Jerzego (Szetlandy Południowe, Antarktyka). W: Krawczyk W.E., Styszyńska A. (red.). XXXIV Sympozjum Polarne. Streszczenia referatów i posterów. Sosnowiec, 14-16 czerwca 2012 r, s. 106.

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2010. Występowanie interesujących gatunków roślin w zbiorowiskach ziołoroślowych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. W: Mirek Z. (red.). Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. Tom II Nauki biologiczne, Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane: 23-24.

STACHURSKA-SWAKOŃ A., CIEŒŚLAK E., RONIKIER M. 2012. Phylogeography of subalpine tall-herb species in Central Europe: the case of Cicerbita alpina (L.) Wallr. Preslia 84(1): 121-140.

STAWOWCZYK K. & TYC A. 2012: Porównanie flory Beskidu Sądeckiego sprzed 90 lat z jej obrazem współczesnym. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(1-2): 271-283

SUDER D. 2011(wyd. 2012). Participation of thermophilous species in plant communities of earthworks and castle ruins of the Western Carpathians. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. Biologia 66 (2): 21-31.

SUDER D., 2012: Udział traw w zbiorowiskach roślinnych grodzisk i zamczysk w Karpatach Zachodnich. W: Szczepaniak M,. Paszko B. (red.). Biologia traw. Streszczenia. Materiały konferencji: X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe. Biologia traw. 15-16 listopada 2012. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, s. 72.

SUDER D., JASKULSKA J. 2011 (wyd.2012). Tajemnicze rośliny zamczysk i grodzisk..Podgórni B., Jaskulska J. (red.), Projektor Jagielloński. Co badają naukowcy na UJ .Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, Uniwersytet Jagielloński, s. 49.

SZARANIEC K., ŒLESAK H., MIZIA P., JOACHIMIAK A. 2012. Establishment of micropropagation system for Rumex acetosa L and assessment of genetic stability of regenerated plants. XXX Conference on Embryology Plants, Animals, Humans, Jurata, Poland, May 16-18, 2012. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54 Suppl. 1: 79.

SZELĄG Z. 2012. Hieracia balcanica VIII. Hieracium nigrescens subsp. brachytrichellum (Asteraceae), a new taxon in the Balkan flora. Biologia 67: 274-277.

SZELĄG Z. 2012. New chorological data on Hieracium coldei (Asteraceae). Polish Botanical Journal 57: 487-489.

SZELĄG Z. 2012. Typification of the Hieracium (Asteraceae) names described by J. Freyn from Turkey. Polish Botanical Journal 57: 347-370.

ŚLĄZAK B., BUJAK J., GORANSSON U., KUTA E. 2012. Micropropagation protocol of Viola uliginosa, species threatened with extinction and cyclotide kontent in plants from natural sites and in material from in vitro cultures. The 10th International Ph.D. Student Conference on Experimental Plant Biology, Brno, September 3-5, 2012. Bulletin Ceske spolecnosti experimentalni biologie rostlin 2012 r, p. 92.

ŚLESAK H., DELA J., GÓRALSKI G., ILNICKI T., ŚLIWIŃSKA E., POPIELARSKA-KONIECZNA M., JOACHIMIAK A. 2012. Rumex tianschanicus x Rumex patientia - one of the most perspective energy plants: micropropagation protocol and flow cytometric analysis of nuclear DNA content. XXX Conference on Embryology Plants, Animals, Humans, Jurata, Poland, May 16-18, 2012. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54 Suppl. 1: 81.

ŚLESAK I., ŚLESAK H., KRUK J. 2012. Oxygen and hydrogen peroxide in the early evolution of life on Earth: In silico comparative analysis of biochemical pathways. Astrobiology 12: 775-784.

ŚWIĄTEK P., URBISZ A.Z., STRUŻYŃSKI W., PŁACHNO B.J., BIELECKI A., CIOS S., SALONEN E., KLAG J. 2012. Ovary architecture of two branchiobdellid species and Acanthobdella peledina (Annelida, Clitellata). Zoologischer Anzeiger 251: 71-82.

TOKARSKA-GUZIK B, DAJDOK Z., ZAJąC M., ZAJąC A., URBISZ A., DANIELEWICZ W., HOŁDYŃSKI C. 2012. Prioritisation of Alien Plant Species in Poland: the basis for management NEOBIOTA 2012”, 7th European Conference on Invasive Alien Species, Pontevedra,12-14 September 2012.GEIB Grupo especialista en Invasiones Biológicas C/ Tarifa 7, Navatejera , Spain ,p. 120.

TOKARSKA-GUZIK B., DAJDOK Z., ZAJĄC M., ZAJĄC A., URBISZ A., DANIELEWICZ W., HOŁDYŃSKI CZ. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska, Warszawa, s. 1-197.

TOWPASZ K. .2012. Rezerwat Dolina Kluczwody W: Roślinność kserotermiczna na obszarach chronionych województwa małopolskiego. Przewodnik przyrodniczy (red. Loster S.). Wyd. Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska w Krakowie s. 51-56.

TOWPASZ K. 2012. Rezerwat Dolina Mnikowska. W: Roślinność kserotermiczna na obszarach chronionych województwa małopolskiego. Przewodnik przyrodniczy (red. Loster S.). Wyd. Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska w Krakowie, s. 67-61.

TOWPASZ K. 2012. Po 40 latach - moje wspomnienia o Profesorze. W: Pamięci Profesora Bogumiła Pawłowskiego. Wspomnienia. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(1): 292-294.

TOWPASZ K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2012. Seslerio uliginosae-Scorzoneretum purpureae (Festuco-Brometea class) in the Nida Basin (Małopolska Upland) after 90 years. - Acta Societatis Botanicorum Poloniae 81(3): 167-173.

TUCHARZ M. 2012. Use of clearing-squash technique in embryological studies of Poa nemoralis. XXX Conference on Embryology Plants, Animals, Humans, Jurata, Poland, May 16-18, 2012. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54 Suppl. 1: 85.

TUCHARZ MARTA, KOŒCIŃSKA-PAJĄK MARIA.2012. Badania embriologiczne Poa nemoralis z terenu Polski. X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe, Biologia traw, 15-16 listopada 2012, Kraków. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN Zakład Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych, s. 74.

WĘGRZYN M. 2012. Chrobotki Cladonia L. podrodzaj Cladina (Nyl.) Vain. .J. Perzanowska (red.). Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część III. Wyd. GIOŒ, Warszawa, s. 73-92.

WĘGRZYN M., LISOWSKA M., SŁABY A. 2012. Protected and endangered lichens of the alpine and subalpine belts in Babia Góra massive. Lipnicki L. (ed.) Międzynarodowa Konferencja „Lichen protection - protected lichen species” Jeziory Wysokie (Brody).Sonar Literacki Gorzów Wielkopolski, s. 335-336.

WĘGRZYN M., LISOWSKA M., SŁABY A., WIETRZYK P., MALINOWSKA D. 2012. Contemporary changes in vegetation of tundra in Spitsbergen.Bernardova A., Kavan J., Strunecky O. (eds.) Polar Ecology Conference 2012.Faculty of Science, University of South Bohemia in Ceske Budejovice ,p. 144-145.

WIECZOREK K., PŁACHNO B.J., ŚWIĄTEK P. 2012. Comparative morphology of the male genitalia of Aphididae (Insecta, Hemiptera): part 2. Zoomorphology 131: 303-324.

WNUK Z., ZIAJA M., WÓJCIK T. 2012. Walory przyrodnicze szansą rozwoju turystycznego Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. - W: Rak J.R. (red.). Problemy ochrony przyrody, korzystania ze środowiska i promocji walorów turystycznych południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów: s. 59-78.

WÓDKIEWICZ M., OLECH M., GALERA H., GIEŁWANOWSKA I., CHWEDORZEWSKA K.J. 2012. Diaspores of alien species Poa annua L. in soil samples from King George Island (Antarctic). Arctic, Antarctic and Alpine Research.

WÓJCIK T. 2012. Bogactwo florystyczne lasu „Ratośniówki” na Pogórzu Strzyżowskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68(1): 26-35.

WÓJCIK T. 2012. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy zachowania różnorodności florystycznej i fitocenotycznej ekosystemów łąkowych” z cyklu „Szata roślinna łąk w procesie przemian” (Górzno, 6-7 września 2012). Wiadomości Botaniczne 56(3/4):66-73.

ZALEWSKA-GAŁOSZ J., NOWAK A., DAJDOK Z. 2012. Ecological variation between marginal and central populations of Potamogeton polygonifolius, a rare and endangered species in Central Europe. Journal for Nature Conservation 20: 76-84.

ZALEWSKA-GAŁOSZ J., RONIKIER M. 2012. Genetic variation and structure of natural populations of Potamogeton rutilus indicated by AFLP markers. Ferreira M.T., Szoszkiewicz K., Morozowska M., Gebler D. (eds.) International Symposium on Aquatic Plants. Plants in hydrosystems: from functional Ecology to weed research. 27-31 August 2012, Poznań, Poland.European Weed Society (EWRS)International Society on Limnology (SIL)Polish Hydrobiological Society (PHA)Poznań University of Life SciencesLandscape Park Complex of the Wielkopolska Region, p. 70.

ZALEWSKA-GAŁOSZ J., RONIKIER M. 2012. Molecular evidence for two rare Potamogeton natans hybrids with reassessment of Potamogeton hybrid diversity in Poland. Aquatic Botany 103:15-22.

ZEMANEK A. 2012. Bogumił Pawłowski (1898-1971) - życie i dzieło. (Abstract: Bogumił Pawłowski (1898-1971) - life and work). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. Ann. XIX, Pars 1: 205-244.

ZEMANEK A. 2012. Łowca roślin Józef Warszewicz (1812-1866) - w 200-lecie urodzin. [Plant hunter Joseph Warszewicz (1812-1866) - on 200th anniversary oh his birth]. Alma Mater 152-153: 43-46.

ZEMANEK A. 2012. Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Maria Skalińska (1890-1977). Wiadomości Botaniczne 55(1/2): 57.

ZEMANEK A. 2012. Pro memoria (ks. Józef Kalasanty Wyszyński, ks. Ambroży Franciszek Kossarzewski, Zofia Zweigbaum, Wanda Wróbel-Stermińska, Alina Skirgiełło, Henryk Błaszczyk, Bogumił Pawłowski). Wiadomości Botaniczne 55(3/4): 84-85.

ZEMANEK A. 2012. Pro memoria (Stanisław Bonifacy Jundziłł, Alojzy Rafał Estreicher, Stefan Maria Gut, Irena Rejment-Grochowska, Irena Ludmiła Kucowa, Wojciech Roeske, Aleksander Kozikowski, Józef Panek). Wiadomości Botaniczne 55(1/2): 89-90.

ZEMANEK A. 2012. Profesor Adam Zając - 70-lecie urodzin geobotanika i taksonoma. Professor Adam Zając - geobotanist and taxonomist 70th anniversary of his birthday. Wiadomości Botaniczne 55(3/4): 63-72.

ZEMANEK A. 2012. Wśród polarnych lodów i tatrzańskich turni - życiorys naukowy lichenologa prof. dr hab. Marii Olech. Amid pack ice and Tatra peaks - scientific biography of lichenologist Prof. dr hab. Maria Olech. Wiadomości Botaniczne 55(3/4): 49-58.

ZEMANEK A. 2012. Wybrane rośliny średniowiecznego Krakowa w polskich zielnikach renesansu. Selected plants of medieval Kraków in the Polish herbals of the Renaissance. W: BIENIEK A. (red.). Rośliny w życiu codziennym mieszkańców średniowiecznego Krakowa. Plants in the daily lives of the pe ople of medieval Kraków. Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, s. 211-242.

ZEMANEK B.2012.Bogumił Pawłowski (1898-1971) jako fitogeograf. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(1): 267-270.

ZIAJA M., WÓJCIK T. 2012 .Występowanie Leersia oryzoides (L.) Sw. w zbiorowiskach szuwarowych Zalewu Rzeszowskiego.Szczepaniak M., Paszko B. (red.) X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Biologia Traw, Kraków, 15-16 listopada 2012.Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, s. 78.

ZUBEK S. 2012. Czy symbiotyczne grzyby arbuskularne mogą sprzyjać inwazji roślin? Kosmos 61(4): 657-666.

ZUBEK S., BŁASZKOWSKI J., BUCHWALD W. 2012. Fungal root endophyte associations of medicinal plants. Nova Hedwigia 94: 525-540.

ZUBEK S., MIELCAREK S., TURNAU K. 2012. Hypericin and pseudohypericin concentrations of a valuable medicinal plant Hypericum perforatum L. are enhanced by arbuscular mycorrhizal fungi. Mycorrhiza 22: 149-156.

ZUBEK S., NOBIS M., BŁASZKOWSKI J., NOWAK A. 2012. Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and dark septate endophyte (DSE) associations of plants endemic to the Pamir Alay Mts of Central Asia. 1st International Biological Conference: Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia, 6 - 8 September 2012, Ostrava, Czech Republic. Abstract book, s. 27.

ZUBEK S., STEFANOWICZ A.M., BŁASZKOWSKI J., NIKLIŃSKA M., SEIDLER-ŁOŻYKOWSKA K. 2012. Arbuscular mycorrhizal fungi and soil microbial communities under contrasting fertilization of three medicinal plants. Applied Soil Ecology 59: 106-115.

ZUBEK S., STEFANOWICZ A.M., SEIDLER-ŁOŻYKOWSKA K., JĘCZMYK B. 2012. Arbuscular mycorrhizal fungi, soil respiration and microbial biomass under mineral and manure fertilization of Lavandula angustifolia, Melissa officinalis and Salvia officinalis. 7th International Symbiosis Society Congress, 22-28.07, 2012, Kraków, Poland, p. 305.

ZUBEK S., TURNAU K. 2012. Arbuscular mycorrhizal fungi enhance hypericin and pseudohypericin concentrations of the medicinal plant Hypericum perforatum L. 7th International Symbiosis Society Congress, 22-28.07, 2012, Kraków, Poland, p. 282.

ŻABICKI P., KUTA E., MALEC P. 2012. Influence of mutation in At1g67580 Arabidopsis thaliana gene on in vitro plant regeneration. The 10th International Ph.D. Student Conference on Experimental Plant Biology, Brno, September 3-5, 2012. Bulletin Ceske spolecnosti experimentalni biologie rostlin 2012, p. 102.

ŻABICKI P., KUTA E., MALEC P. 2012. Organogenesis induced by hormones in cultured in vitro Arabidopsis thaliana genotypes. XXX Conference on Embryology Plants, Animals, Humans, Jurata, Poland, May 16-18, 2012. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54 Suppl. 1: 89.

ŻABICKI P., ŚLIWIŃSKA E., KUTA E. 2012. Micropropagation of Viola epipsila and Viola stagnina (Violaceae) - a critically endangered species in Poland. 7th International Conference of Young Naturalists - "From Biotechnology to Environment Protection" - Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists, Zielona Góra, November 8-10, 2012. Book of abstracts, p. 46.

ŻUR I., DUBAS E., DUBERT F., KOPEĆ P., SŁOMKA A., PŁAŻEK A., ŻUREK G. 2012. Preliminary studies on androgenesis induction ability of Miscanthus ×giganteus. XXX Conference on Embryology Plants, Animals, Humans, Jurata, Poland, May 16-18, 2012. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54 Suppl. 1: 90.

ŻYTKOWICZ M, PŁACHNO BJ, JOACHIMIAK A. 2012. The contemporary state of knowledge on sexual and apomictic reproduction in the representatives of the genus Taraxacum.VII Międzynarodowe Studenckie Sympozjum Naukowe "Między Biotechnologią, a Ochroną Œrodowiska", Zielona Góra 8-10 listopada 2012 r..Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Ogród Botaniczny w Zielonej Górze, p. 48.