Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie zróżnicowania genetycznego oraz polodowcowej kolonizacji dwóch blisko spokrewnionych gatunków Viola epipsila i Viola palustris w cyrkumborealnym zasięgu

2018/29/N/NZ8/01224

Nazwa programu:

PRELUDIUM 15

Źródło finansowania:

NCN

Kierownik projektu:

Justyna Żabicka

Kwota (dla UJ w przypadku partnerstwa):

208 642,00

Czas trwania:

36 miesięcy

Opis:

Nadrzędnym celem projektu jest zbadanie różnorodności genetycznej i struktury populacji 
V. epipsila i V. palustris (sec. Plagiostigma Godr., Violaceae) w całym cyrkumborealnym zasięgu, ze szczególnym uwzględnieniem rekolonizacji polodowcowej i wpływu przepływu genów między gatunkami. W ramach projektu ustalana jest frekwencja występowania V. epipsila, V. palustris oraz form mieszańcowych w całym zasięgu oraz oceniane jest wewnątrzgatunkowe zróżnicowanie genetyczne z wykorzystaniem markerów molekularnych (ISSR). Mieszańcowe pochodzenie wybranych osobników potwierdzane jest za pomocą analizy wielkości genomu z wykorzystaniem cytometrii przepływowej (różna wielkość genomu u obu gatunków, pośrednia, wynikająca z addycji genomów rodzicielskich, u mieszańców) oraz analizy żywotności ziaren pyłku na podstawie wyników barwień histochemicznych (obniżona żywotność pyłku u mieszańców). Analiza sekwencji niekodujących regionów plastydowego DNA (trnH-psbA, trnS-trnG, atpI-atpH) pozwala na oszacowanie liczby haplotypów i ich zróżnicowanie oraz ustalenie drogi migracji V. epipsila, V. palustris po ostatnim zlodowaceniu, a także kierunek krzyżowań, czyli który z domniemanych gatunków rodzicielskich był rośliną mateczną dla mieszańców. Zaplanowane w projekcie badania na dużej próbie dostarczą ważnych informacji dla wiedzy o wpływie globalnych zmian klimatycznych na zasięgi gatunków 
i bioróżnorodność

 

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Ewolucja i przestrzenne zróżnicowanie genetyczne ostnic biomu stepowego Środkowo-Zachodniej Azji w odniesieniu do czwartorzędowych oscylacji klimatycznych

Ewolucja i przestrzenne zróżnicowanie genetyczne ostnic biomu stepowego Środkowo-Zachodniej Azji w odniesieniu do czwartorzędowych oscylacji klimatycznych

Inne oblicze śmierci komórki - programowana śmierć nadzieją na przetrwanie roślin w warunkach stresu wywołanego metalami ciężkimi

Inne oblicze śmierci komórki - programowana śmierć nadzieją na przetrwanie roślin w warunkach stresu wywołanego metalami ciężkimi

Risks of toxic heavy metals to selected crop plants classified as superfood of the 21st century

Risks of toxic heavy metals to selected crop plants classified as superfood of the 21st century

Poznanie współzależności między roślinami inwazyjnymi a bakteriami i grzybami glebowymi jako podstawa rekultywacji siedlisk po usunięciu roślin inwazyjnych

Poznanie współzależności między roślinami inwazyjnymi a bakteriami i grzybami glebowymi jako podstawa rekultywacji siedlisk po usunięciu roślin inwazyjnych