Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie zróżnicowania genetycznego oraz polodowcowej kolonizacji dwóch blisko spokrewnionych gatunków Viola epipsila i Viola palustris w cyrkumborealnym zasięgu.

Nazwa programu:

PRELUDIUM 15

Źródło finansowania:

NCN

Kwota (dla UJ w przypadku partnerstwa):

208 642,00

Czas trwania:

36 miesięcy

Opis:

Nadrzędnym celem projektu jest zbadanie różnorodności genetycznej i struktury populacji 
V. epipsila i V. palustris (sec. Plagiostigma Godr., Violaceae) w całym cyrkumborealnym zasięgu, ze szczególnym uwzględnieniem rekolonizacji polodowcowej i wpływu przepływu genów między gatunkami. W ramach projektu ustalana jest frekwencja występowania V. epipsila, V. palustris oraz form mieszańcowych w całym zasięgu oraz oceniane jest wewnątrzgatunkowe zróżnicowanie genetyczne z wykorzystaniem markerów molekularnych (ISSR). Mieszańcowe pochodzenie wybranych osobników potwierdzane jest za pomocą analizy wielkości genomu z wykorzystaniem cytometrii przepływowej (różna wielkość genomu u obu gatunków, pośrednia, wynikająca z addycji genomów rodzicielskich, u mieszańców) oraz analizy żywotności ziaren pyłku na podstawie wyników barwień histochemicznych (obniżona żywotność pyłku u mieszańców). Analiza sekwencji niekodujących regionów plastydowego DNA (trnH-psbA, trnS-trnG, atpI-atpH) pozwala na oszacowanie liczby haplotypów i ich zróżnicowanie oraz ustalenie drogi migracji V. epipsila, V. palustris po ostatnim zlodowaceniu, a także kierunek krzyżowań, czyli który z domniemanych gatunków rodzicielskich był rośliną mateczną dla mieszańców. Zaplanowane w projekcie badania na dużej próbie dostarczą ważnych informacji dla wiedzy o wpływie globalnych zmian klimatycznych na zasięgi gatunków 
i bioróżnorodność

 

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Struktura genetyczna populacji roślin lasów łęgowych w górskich zlewniach

Struktura genetyczna populacji roślin lasów łęgowych w górskich zlewniach

Ochrona i odtworzenie populacji wiązu amerykańskiego dla przyszłych pokoleń

Ochrona i odtworzenie populacji wiązu amerykańskiego dla przyszłych pokoleń

Analiza czynników warunkujących zróżnicowanie gatunkowe i endemizm gór Środkowej Azji, jako podstawa w planowaniu ochrony przyrody światowego centrum bioróżnorodności

Analiza czynników warunkujących zróżnicowanie gatunkowe i endemizm gór Środkowej Azji, jako podstawa w planowaniu ochrony przyrody światowego centrum bioróżnorodności

Ewolucja roślin iglastych i interakcji rośliny-zwierzęta jako skutek zmian środowiskowych w późnym triasie Polski

Ewolucja roślin iglastych i interakcji rośliny-zwierzęta jako skutek zmian środowiskowych w późnym triasie Polski