Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona i odtworzenie populacji wiązu amerykańskiego dla przyszłych pokoleń

BPN/BEK/2022/1/00117

Nazwa programu: Program Bekkera 2022
Źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Kierownik projektu: dr hab. Remigiusz Pielech
Kwota: 219 000 zł
Czas trwania: 08.2023-07.2024

Opis: Celem projektu jest ochrona i odtworzenie populacji wiązu amerykańskiego (Ulmus americana L.), drzewa niegdyś rozpowszechnionego w nadrzecznych lasach wschodniej i środkowej części Ameryki Północnej oraz powszechnie uprawianego w przestrzeni miejskiej, a którego populacja została zdziesiątkowana z powodu ekspansji tzw. holenderskiej choroby wiązów (DED). Szczegółowe cele projektu obejmują: 1) ocenę struktury genetycznej wiązu amerykańskiego w całym jego zasięgu; 2) identyfikację dorosłych drzew, które przypuszczalnie przetrwały pandemię DED, na obszarach słabo dotąd pod tym kątem zbadanych; 3) zbiór liści, nasion i zrzezów z dużych ocalałych drzew w celu zwiększenia różnorodności genetycznej zasobów, w szczególności różnorodności związanej z odpornością na DED; 4) namnażanie nowych genotypów oraz badanie ich odporności na DED. Badania będą prowadzone we współpracy z ogrodem botanicznym w Chicago oraz USDA Forest Service.