Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin
ul. Gronostajowa 9
30-387 Kraków
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin
ul. Gronostajowa 9
30-387 Kraków

Rok założenia: 1932

Profil badawczy:

 • cytologia,
 • cytotaksonomia,
 • cytogenetyka,
 • kariologia mszaków i roślin okrytonasiennych,
 • anatomia kariologiczna,
 • embriologia eksperymentalna,
 • morfogeneza,
 • mikroewolucja i specjacja roślin,
 • hodowla komórek i tkanek roślinnych in vitro,
 • mechanizmy poliploidyzacji.

Informacje kontaktowe

Adres: ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik

dr hab. Marzena Popielarska-Konieczna, prof. UJ
tel. 12 664-60-27
ul. Gronostajowa 9, pok. 2.34
30-387 Kraków

e-mail: m.popielarska-konieczna@uj.edu.pl

Nauczyciele akademiccy

Grzegorz Góralski - dr hab., prof. UJ

Specjalność:

 • cytologia i embriologia roślin,
 • genetyka roślin.

Zainteresowania badawcze:

 • bioinformatyka,
 • zastosowania technik komputerowych w badaniach biologicznych,
 • komputerowe symulacje procesów biologicznych,
 • genetyka i ewolucja roślin.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Genetyka z elementami biologii molekularnej,
 • Programowanie w Javie z elementami bioinformatyki dla początkujących,
 • Mikrofotograficzna pracownia,
 • Diversity and evolution of plants
 • Pracownia magisterska.

 

Andrzej Joachimiak - prof. dr hab., profesor

Specjalność:

 • cytogenetyka roślin

Zainteresowania badawcze:

 • budowa chromosomów,
 • eu- i heterochromatyna,
 • struktura kariotypu i jąder interfazowych,
 • metody różnicowego barwienia chromosomów,
 • ewolucja kariotypu.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Chromosomy - metody badań

Wykłady dla doktorantów:

 • mikrofotograficzna pracownia,
 • pracownia magisterska IV i V rok.

 

Robert Konieczny - dr hab., prof. UJ

Specjalność:

 • cytologia i embriologia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • histogeneza i organogeneza roślin w kulturach in vitro,
 • cytologiczne aspekty różnicowania roślin w układach doświadczalnych.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Botanika ogólna


Krystyna Musiał - dr hab., prof. UJ

Specjalność:

 • embriologia i cytologia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • embriologia i biologia rozmnażania okrytonasiennych,
 • kariologia okrytozalążkowych.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Botanika ogólna,
 • opiekun I roku.

 

Bartosz Płachno - prof. dr hab., profesor

Specjalność:

 • cytologia i embriologia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • anatomia ekologiczna roślin,
 • ewolucja roślin mięsożernych i pasożytniczych,
 • embriologia,
 • cytologia i mikroskopia elektronowa.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Anatomia ekologiczna roślin naczyniowych - pracownia

 

Marzena Popielarska-Konieczna - dr hab., prof. UJ

Specjalność:

 • cytologia i embriologia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • embriologia eksperymentalna,
 • kultury in vitro komórek i tkanek roślinnych.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Botanika ogólna

 

Aneta Słomka - dr hab., prof. UJ

Specjalność:

 • ewolucja w świecie roślin

Zainteresowania badawcze:

 • procesy mikroewolucyjne roślin w warunkach skażonego środowiska, w tym: ewolucja adaptacji i tolerancji roślin na glebach skażonych metalami ciężkimi, genetyczne i fizjologiczne podłoże różnicowania się populacji w warunkach stresu, wpływ metali ciężkich na procesy reprodukcyjne roślin,
 • roślinność galmanowa, serpentynowa, z gleb wzbogaconych w arsen.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Biologia Roślin - Podstawy,
 • Mechanizmy Ewolucji w Świecie Roślin,
 • Podstawy ewolucjonizmu.

 

Halina Ślesak - dr hab., adiunkt z habilitacją

Specjalność:

 • cytologia i embriologia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • hodowla komórek i tkanek roślinnych in vitro,
 • embriologia eksperymentalna roślin.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Botanika ogólna
  dvsdvas

 

Monika Tuleja - dr, adiunkt

Specjalność:

 • histologia, cytologia i embriologia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • morfogeneza roślin w warunkach kultur in vitro,
 • embriologia eksperymentalna roślin,
 • somatyczna embriogeneza w aspekcie apomiksji,
 • histologia i cytologia roślin,
 • roślinne kultury in vitro.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Biologia roślin-podstawy,
 • Mikrofotograficzna pracownia,
 • Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin.

 

Justyna Żabicka - dr, asystent

Specjalność:

 • ochrona przyrody
 • ewolucja w świecie roślin
 • genetyka roślin

Zainteresowania badawcze:

 • ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem
 • zróżnicowanie genetyczne roślin
 • wpływ zmian klimatycznych na gatunki o określonych wymaganiach siedliskowych
 • hybrydyzacja i introgresja
 • roślinne kultury in vitro
 • klejstogamia

Zajęcia dydaktyczne:

 • Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin
 • Biologia Roślin – Podstawy
 • Mikrofotografia i dokumentacja fotograficzna badań
 • Fizjologia roślin
 • Rośliny lecznicze
 • Dendrologia

Pracownicy naukowo-techniczni

 • dr Monika Kwiatkowska

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • mgr Jolanta Nieciecka-Ogrodnik

Doktoranci

 • mgr Anna Burda-Uryga
 • mgr Magdalena Cygan
 • mgr inż. Magdalena Denysenko-Bennett
 • mgr Agnieszka Kurdziel
 • mgr inż. Joanna Malec
 • mgr Szymon Miszczak