Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin
ul. Gronostajowa 9
30-387 Kraków
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin
ul. Gronostajowa 9
30-387 Kraków

Rok założenia: 1932

Profil badawczy:

 • anatomia ekologiczna
 • cytologia i histologia roślin
 • cytogenetyka
 • cytotaksonomia
 • embriologia klasyczna i eksperymentalna
 • fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
 • fizjologia stresu abiotycznego
 • genetyka molekularna roślin
 • kariologia roślin okrytonasiennych
 • kultury in vitro roślin
 • mechanizmy poliploidyzacji
 • mikroewolucja i specjacja roślin

Informacje kontaktowe

Adres: ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik

dr hab. Marzena Popielarska-Konieczna, prof. UJ
tel. 12 664-60-27
ul. Gronostajowa 9, pok. 2.34
30-387 Kraków

e-mail: m.popielarska-konieczna@uj.edu.pl

Nauczyciele akademiccy

Grzegorz Góralski - dr hab., prof. UJ

Specjalność:

 • cytologia i embriologia roślin
 • genetyka roślin

Zainteresowania badawcze:

 • bioinformatyka
 • zastosowania technik komputerowych w badaniach biologicznych
 • horyzontalny transfer genów
 • filogenetyka roślin
 • ewolucja genomów roślinnych
 

Robert Konieczny - dr hab., prof. UJ

Specjalność:

 • cytologia i embriologia roślin
 • fizjologia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
 • strukturalne aspekty wzrostu i rozwoju roślin
 • fizjologia stresu abiotycznego


Krystyna Musiał - dr hab., prof. UJ

Specjalność:

 • embriologia i cytologia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • embriologia i kariologia roślin
 • rozmnażanie generatywne i apomiktyczne okrytozalążkowych
 • strukturalne i histochemiczne aspekty sporogenezy i gametofitogenezy
 

Bartosz Płachno - prof. dr hab., profesor

Specjalność:

 • cytologia i embriologia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • anatomia ekologiczna roślin
 • ewolucja roślin mięsożernych i pasożytniczych
 • embriologia
 • cytologia i mikroskopia elektronowa
 

Marzena Popielarska-Konieczna - dr hab., prof. UJ

Specjalność:

 • cytologia i embriologia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • embriologia eksperymentalna
 • roślinne kultury in vitro
 • morfogeneza
 

Aneta Słomka - dr hab., prof. UJ

Specjalność:

 • ewolucja w świecie roślin oraz ekotoksykologia

Zainteresowania badawcze:

 • procesy mikroewolucyjne roślin w warunkach skażonego środowiska (w tym: ewolucja adaptacji i tolerancji roślin na glebach skażonych metalami ciężkimi, genetyczne, biochemiczne i fizjologiczne podłoże różnicowania się populacji w warunkach stresu, wpływ metali ciężkich na procesy reprodukcyjne roślin)
 • roślinność galmanowa, serpentynowa, z gleb wzbogaconych w arsen
 

Halina Ślesak - dr hab., adiunkt z habilitacją

Specjalność:

 • cytologia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • kultury in vitro tkanek roślinnych
 • morfogeneza in vitro – aspekty histologiczne, fizjologiczne, genetyczno-molekularne
 • mikropropagacja – rośliny energetyczne, holopasożyty
 • genetyczne markery płci – identyfikacja płci
 • stabilność genetyczna regenerantów (markery molekularne)
 • rozwój aparatu fotosyntetycznego - morfogeneza in vitro/aklimatyzacja ex vitro
 • płeć a potencjał morfogenetyczny w warunkach in vitro
 • biochemiczne i fitochemiczne aspekty odpowiedzi na stresowe czynniki środowiska
 

Monika Tuleja - dr, adiunkt

Specjalność:

 • histologia, cytologia i embriologia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • morfogeneza roślin w warunkach kultur in vitro
 • embriologia eksperymentalna roślin
 • somatyczna embriogeneza w aspekcie apomiksji
 • histologia i cytologia roślin
 • indukcja i kultura korzeni włośnikowatych w roślinach użytkowych
 • metabolity wtórne – pozyskiwanie w kulturach in vitro
 • fizjologiczno-biochemiczne aspekty zastosowania fulerenów w roślinnych kulturach tkankowych
 

Justyna Żabicka - dr, asystent

Specjalność:

 • ochrona przyrody
 • ewolucja w świecie roślin
 • genetyka roślin

Zainteresowania badawcze:

 • ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem
 • ewolucja w świecie roślin
 • zróżnicowanie genetyczne roślin
 • wpływ zmian klimatycznych na gatunki o określonych wymaganiach siedliskowych
 • hybrydyzacja i introgresja
 • roślinne kultury in vitro
 • klejstogamia

Pracownicy naukowo-techniczni

 • dr Monika Kwiatkowska

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • mgr Jolanta Nieciecka-Ogrodnik

Doktoranci

 • mgr Anna Burda-Uryga
 • mgr Magdalena Cygan
 • mgr inż. Magdalena Denysenko-Bennett
 • mgr Agnieszka Kurdziel
 • mgr inż. Joanna Malec
 • mgr Szymon Miszczak