Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje Pracowników Instytutu Botaniki:

BARTOSZEK W., DUBIEL E., GAWROŃSKI S., GUZIK J., MITKA J., NOWAK T., OCIEPA A. M., PACYNA A., PROSZKIEWICZ E., STACHURSKA-SWAKOŃ A., SZEWCZYK M., TOWPASZ K., TRZCIŃSKA-TACIK H., WAYDA M., ZAJĄC A., ZAJĄC M., ZEMANEK B. 2006. Flora Cracoviensis Secunda (Atlas), M. Zając, A. Zając & B. Zemanek (red.). Nakł. Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ss. 291

BOKALSKA J, MADEJA J., HARMATA K. 2006. Looking for "palynological fingerprint" of soil surface samples. In: 7th European Palaeobotany Palynology Conference, Prague 2006. Program and abstracts: Erratum.

BRÓŻ E., PODGÓRSKA M. 2006. Starodub łąkowy Ostericum palustre Besser na Wyżynie Małopolskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62(3): 3-12

BRÓŻ E., PODGÓRSKA M., PRZEMYSKI A. 2006. Nowe stanowiska rzadkich, chronionych oraz zagrożonych gatunków roślin naczyniowych na Płaskowyżu Suchedniowskim (Wyżyna Małopolska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(1): 55-66

BRÓŻ E., PODGÓRSKA M., PRZEMYSKI A. 2006. The extinction of relict locations of Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. on the Małopolska Upland. Nature Conservation 62(5): 43-52

CZAPIK R. 2006. Clone and cloning in amphi- and apomictic Angiospermae. In: Abstracts of the XXVII Conference on Embryology Plants, Animals, Humans Zakopane 17-20 May 2006. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 48, Suppl. 1: 18

CZAPLICKI A.Z., KONIECZNY R., ŚWIERCZYŃSKA J, BOHDANOWICZ J., GOLCZYK H., PRZYWARA L. 2006. Extracellular matrix surface network and distribution of pectin and arabinogalactan epitopes during plant regeneration in wheat anther culture.”" In: 11th IAPTC&B Congress of Plant Tissue Culture & Biotechnology - "Biotechnology and Sustainable Agriculture 2006 and Beyond", Beijing, China, August 13-18, 2006

DARNOWSKI D.W, CARROLL D.M, PŁACHNO B., KABANOFF E, CINNAMON E. 2006. Evidence of Protocarnivory in Triggerplants (Stylidium spp.; Stylidiaceae). Plant Biology 8: 805-812 (DOI: 10.1055/s-2006-924472)

DROZDOWICZ A. 2006. Śluzowce właściwe. W: Różański W. (red.) Gorczański Park Narodowy. 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka, s. 132-134

DROZDOWICZ A. 2006. Zróżnicowanie gatunkowe śluzowców Polski w świetle taksonomiczno-chorologicznych badań nad tą grupą organizmów. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ZSRN, Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja. Kraków 30-31 maja 2006, s. 68-69

DROZDOWICZ A., RONIKIER A., STOJANOWSKA W. 2006. Red list of rare Myxomycetes in Poland. In: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. (eds.) Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków, p. 91-99

DRUŻKOWSKI M. 2006. Krajobrazy Polski (koncepcja badań ekologiczno-krajobrazowych) W: Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe. Część I. Problemy Ekologii Krajobrazu 16 (1): 61-68

GRABOWSKA-JOACHIMIAK A., ŚLIWIŃSKA E., PIGUŁA M., SKOMRA U., JOACHIMIAK A.J. 2006. Genome size in Humulus lupulus L. and H. japonicus Siebold & Zucc. (Cannabaceae). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 75: 207-214

GRZYBOWSKA B., LOSTER S. 2006. Znaczenie glebowego banku nasion w zachowaniu bogactwa gatunkowego muraw kserotermicznych. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ZSRN, Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja. Kraków 30-31 maja 2006, s. 80

HARAŃCZYK H., PUTRZYK A., LEJA A., OLECH M. 2006. Bound Water Structure on thesurfaces of Usnea antarctica as observed by NMR and Sorption isoterm. Acta Physica Polonica A 109(3): 411-416

HARAŃCZYK H., PYTEL M., PATER Ł., OLECH M. 2006. Deep dehydratation of Antarctic lichens (genera Umbilicaria and Ramalina) by proton NMR and sorption isotherm. W: AMPERE NMR School, Poznań/Wierzba, 22.06-01.07.2006, (abstracts) p. 64

HARMATA K., KALINOVYČ N. 2006. Phases of settlement in the pollen diagrams. In: Harmata K., Machnik J., Starkel L. (eds.) Environment and man at the Carpathian foreland in the Upper Dnister catchment from Neolithic to Early Mediaeval Period. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, p. 70-77

HARMATA K., KALINOVYČ N. 2006. The Holocene plant succession. In: Harmata K., Machnik J., Starkel L. (eds.) Environment and man at the Carpathian foreland in the Upper Dnister catchment from Neolithic to Early Mediaeval Period. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, p. 66-70

HARMATA K., KALINOVYČ N., BUDEK A., STARKEL L., VELIČKEVIČ J. 2006. Mire and the Dnister valley near Majnyč. In: Harmata K., Machnik J., Starkel L. (eds.) Environment and man at the Carpathian foreland in the Upper Dnister catchment from Neolithic to Early Mediaeval Period. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, p. 32-43

HARMATA K., MACHNIK J., STARKEL L. 2006, Editorial. In: Harmata K., Machnik J., Starkel L. (eds.) Environment and man at the Carpathian foreland in the Upper Dnister catchment from Neolithic to Early Mediaeval Period. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, p. 7-10

HARMATA K., MACHNIK J., STARKEL L. 2006. Transformation of natural environment by human activities. In: Harmata K., Machnik J., Starkel L. (eds.) Environment and man at the Carpathian foreland in the Upper Dnister catchment from Neolithic to Early Mediaeval Period. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, p. 245-251

HILDEBRANDT U., HOEF-EMDEN K., BACKHAUSEN S., BOTHE H., BOŻEK M., SIUTA A., KUTA E. 2006. The rare, endemic zinc violets of Central Europe originate from Viola lutea Huds. Plant Systematics and Evolution 257: 205-222

IZMAIŁOW R. 2006. Disturbances in embryological processes in Conyza canadensis L. (Asteraceae) in the polluted environment. In: Abstracts of the XXVII Conference on Embryology Plants, Animals, Humans Zakopane 17-20 May 2006. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 48, Suppl. 1: 46

JOACHIMIAK A., GERNAND D, KULA A, GRABOWSKA-JOACHIMIAK A. 2006. FISH i GISH w badaniach genomu Phleum. W: VII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw", 16-17 listopada 2006, Kraków, s. 14

KÖHLER P. 2005 (wyd. 2006). 140. rocznica powołania Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego [140th anniversary of establishing of the Physiographical Committee of the Academic Society of Cracow]. Wiadomości Botaniczne 49(3/4): 42-43

KÖHLER P. 2005 (wyd. 2006). Botanika na XXII Kongresie Historii Nauki (Pekin, Chiny, 24-30 VII 2005) [Botany in the 22nd International Congress of History of Science (Beijing, China, 24-30 July 2005]. Wiadomości Botaniczne 49(3/4): 55-58

KÖHLER P. 2005 (wyd. 2006). Leksykon Botaników Polskich [Dictionary of Polish Botanists] 53. Anna Rumek. Wiadomości Botaniczne 49(1/2): 89-93

KÖHLER P. 2005 (wyd. 2006). Leksykon Botaników Polskich [Dictionary of Polish Botanists] 55. Jadwiga Halina Supniewska. Wiadomości Botaniczne 49(1/2): 97-100

KÖHLER P. 2005 (wyd. 2006). Leksykon Botaników Polskich [Dictionary of Polish Botanists] 56. Helena Tomczyk. Wiadomości Botaniczne 49(3/4): 70-73

KÖHLER P. 2005 (wyd. 2006). Leksykon Botaników Polskich [Dictionary of Polish Botanists] 57. Karol Ermich. Wiadomości Botaniczne 49(3/4): 73-80

KÖHLER P. 2005 (wyd. 2006). Portrety botaników polskich [Portraits of Polish botanists] Estera Hadasa Broder (z d. Schindler) (1900-1944). Wiadomości Botaniczne 49(1/2): 52

KÖHLER P. 2005 (wyd. 2006). Portrety botaników polskich [Portraits of Polish botanists]. Ludwik Broder (1901-1983). Wiadomości Botaniczne 49(1/2): 51

KÖHLER P. 2005 (wyd. 2006). Portrety botaników polskich [Portraits of Polish botanists]. Karol Ermich (1904-1976). Wiadomości Botaniczne 49(3/4): 35

KÖHLER P. 2005 (wyd. 2006). Portrety botaników polskich [Portraits of Polish botanists]. Helena Tomczyk (1911-1998). Wiadomości Botaniczne 49(3/4): 36

KÖHLER P. 2005 (wyd. 2006). Tereny polarne w wybranych podręcznikach szkolnych do geografii z czasów Komisji Edukacji Narodowej [Polar regions in selected Polish geography handbooks at the times of the National Education Committee (18th c.)]. W: JóŸwiak M., Kozłowski R. (red.) Polish Polar Studies. XXXI Sympozjum Polarne. XXXI Polar Symposium. Akademia Świętokrzyska, Komitet Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk, Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kielce, Oficyna Wydawnicza "TEXT", Kraków, s. 14-23

KÖHLER P. 2005 (wyd. 2006). Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 11 kwietnia 2005) [Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Kraków, Poland, 11 April 2005)]. Wiadomości Botaniczne 49(1/2): 70-71

KÖHLER P. 2006. Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 130 lat tradycji (1873-2003) [Student Naturalist Society at the Jagiellonian University. 130 years of tradition (1873-2003)]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ss. 210

KÖHLER P., MAYER-KAŁUŻNY A., KOTRA A. 2006. Polska Przyrodnicza Wyprawa Naukowa Safari '85. W: Köhler P. (red.): Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 130 lat tradycji (1873-2003) [Student Naturalist Society at the Jagiellonian University. 130 years of tradition (1873-2003)]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 142-144

KÖHLER P., SKRZYŃSKI T. 2005 (wyd. 2006). Ikonografia botaniczna w spuściŸnie Antoniego Wrzoska (1908-1983) [The botanical iconography in the legacy of Antoni Wrzosek (1908-1983)]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 50(3-4): 197-217

KÖHLER P., CARR D.J. 2006. A somewhat obscure discoverer of plasmodesmata - Eduard Tangl (1848-1905). In: The History of Science and the Cultural Integration of Europe. 2nd International Conference of the European Society for the History of Science, Cracow, 6-9 September 2006. Proceedings, p. 55 (http://www.2iceshs.cyfronet.pl/r_2.html)

KÖHLER P., CARR D.J. 2006. Eduard Tangl (1848-1905) - discoverer of plasmodesmata. Huntia 12(2): 169-172

KONIECZNY R., ŚWIERCZYŃSKA J., PILARSKA M., CZAPLICKI A.Z., BOHDANOWICZ J. 2006. Matriks zewnątrzkomórkowa w androgenicznych kulturach pszenicy. W: XI Ogólnopolska Konferencja Kultur in vitro i Biotechnologii Roślin "Kultury in vitro podstawą biotechnologii roślin", Międzyzdroje 6-9 września 2006

KOSTRAKIEWICZ. K. 2006. Effects of neighbourhood on demography of Iris sibirica L. in Molinietum caeruleae patches in southern Poland. In: Abstracts of the 8th. Clonal Plant Workshop "Generality, specificity and diversity of clonal growth", Pärnu, Estonia June 26-Julay 2 2006, p. 51

KOŚCIŃSKA-PAJĄK M. 2006. Biologia rozmnażania apomiktycznych gatunków Chondrilla juncea L., Chondrilla brevirostris L. i Taraxacum alatum Lindb. z uwzględnieniem badań ultrastrukturalnych i immunocytochemicznych. KonTekst Kraków 2006. s. 1-104

KOŚCIŃSKA-PAJĄK M., BEDNARA J. 2006. Unusual microtubular cytoskeleton of the apomictic embryo sac of Chondrilla juncea L. Protoplasma 227: 87-93

KOTAŃSKA M., TOWPASZ K., MITKA J., CWENER A. 2006. Różnorodność szaty roślinnej w krajobrazie rolniczym. W: "Rola geobotaniki ochronie różnorodności biologicznej". Materiały konferencji poświęconej pamięci Prof. Dr hab. Floriana Celińskiego, Katowice 14-15 września 2006, s. 34-35

KULA A., DUDZIAK B., ŚLIWIŃSKA E., GRABOWSKA-JOACHIMIAK A., STEWART A., GOLCZYK H., JOACHIMIAK A.J. 2006. Cytomorphological studies on American and European Phleum commutatum Gaud. (Poaceae). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 48(1): 99-108

LOSTER S. 2006. Nowe periodyki i serie - "Ochrona Beskidów Zachodnich". Wiadomości Botaniczne 50(1/2): 107-108

MADEJA J., HARMATA K., WYPASEK E., PŁYTYCZ B., OBTUŁOWICZ K. 2006. Monitoring alergenów w powietrzu. Mechanizmy uwalniania alergenów pyłkowych i ich identyfikacja. Alergologia Immunologia 3(3-4): 82-85

MADEJA J., WACNIK A., ŻYGA A., STANKIEWICZ E. 2006. Ancient DNA as an indicator of human local presence. In: 7th European Palaeobotany0Palynology Conference, Prague 2006. Program and abstracts, p. 84

MASSALSKI A., KOSTIKOV I., OLECH M. 2006. Expansion of Anthropophyte species Poa annua L. in the Maritime Antarctic - a consequence of climate warming. In: SCAR XXIX/COMNAP XVIII Conference, 8-15 July 2006 (poster)

MASSALSKI A., OLECH M. 2006. Mitosis, cytokinesis and multinuclearity development in Xanthonema cf. exile isolated from Antarctic soil. SCAR XXIX/COMNAP XVIII Conference 8-15 July 2006 (poster)

MIERZEŃSKA M. 2006. Aktualna lista wątrobowców Hepaticae Bieszczadzkiego Parku Narodowego (polskie Karpaty Wschodnie). Roczniki Bieszczadzkie 14: 139-145

MIERZEŃSKA M. 2006. Mszaki - wątrobowce i mchy. W: Różański W. (red.) Gorczański Park Narodowy, 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców. GPN, Poręba Wielka, s. 339

MIŁEK J. 2006. Rzadkie i interesujące gatunki roślin z pasma Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): 425-427

MOREAU P.-A., MLECZKO P., RONIKIER M., RONIKIER A. 2006. Rediscovery of Alnicola cholea (Cortinariaceae): taxonomic revision and description of its mycorrhiza with Polygonum viviparum. Mycologia 98(3): 468-478

MUSIAŁ K., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M., ŚLIWIŃSKA E. 2006. Flow cytometric analysis of DNA content in the embryo, endosperm and young seedlings of Rudbeckia bicolor Nutt. In: Abstracts of the XXVII Conference on Embryology Plants, Animals, Humans. Zakopane, 17-20 May 2006. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 48, Suppl. 1: 23

NAKS P. 2006. Notatki florystyczne z Pogórza Cieszyńskiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): 427-429

NAKS P., PIĄTEK K. 2006. Chronione i zagrożone paprotniki wybranych części Pogórza Karpackiego. W: I Konferencja Sekcji Pteridologicznej PTB "Problemy zagrożenia i ochrony paprotników w Polsce", Kraków-Zakopane, 14-16 września 2006

NOBIS A. 2006. Notatki florystyczne ze wschodniej części Kotliny Sandomierskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): 281-291

NOBIS A., NOBIS M. 2006. Nowe, obfite stanowisko Cephalanthera rubra (Orchidaceae) we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62(3): 101-104

NOBIS M., NOBIS A. 2006. Interesujące, rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych notowane na terenach kolejowych w południowo-wschodniej Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): 301-308

NOBIS M., NOBIS A., NOWAK A. 2006. Typhetum laxmanni (Ubrizsy 1961) Nedelcu 1968 - the new plant association in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 75(4): 325-332

OCIEPA A.M. 2006. Early Jurassic palaeoenvironment and climate in the Mount Flora, West Antarctica. Volumina Jurassica 4: 125-126 (abstrakt)

OCIEPA A.M. 2006. New data on Early Jurassic flora from West Antarctica. W: Program and Abstracts, 7th European Paleobotany-Palynology Conference, Czech Republic, Prague, 2006 September 6-11, p. 100

OCIEPA A.M., ZIAJA J. 2004 (wyd. 2006). Krajowe sympozjum "Jurassica IV" (Bałtów, 27-29 września 2004). Wiadomości Botaniczne 49(1/2): 63-66

OCIEPA A.M., ZIAJA J. 2004 (wyd. 2006). Tomy Jurajskie. Wiadomości Botaniczne 49(1/2): 103

OLECH M. 2006. Współpraca polsko-indyjska w Antarktyce. Biuletyn Polarny 12-13: 53-54

OLECH M., MIETELSKI J.W., SOBIECH K., GACA P., BLAZEJ S., TOMANKIEWICZ E. 2006. Monitoring of 137 Cs, 238 Pu, 239+240 Pu, 90 Sr and 40 K Acivities in various elements of Antarctic ecosystems of King George Island (Southern Shetlands). W: SCAR XXIX/COMNAP XVIII Conference, 8-15 July 2006 (Poster)

OSYCZKA P. 2006. The lichen genus Cladonia (Cladoniaceae, lichenized Ascomycota) from Spitsbergen. Polish Polar Research 27(3): 207-242

OSYCZKA P. 2006. A lichen species Cladonia borealis in the Polish Carpathian Mountains. Polish Botanical Journal 51(2): 230-232

OSYCZKA P., WĘGRZYN M., FLAKUS A. 2006. Two species of the genus Cladonia (Cladoniaceae, lichenized Ascomycota) new to the Polish Tatra Mts. Polish Botanical Journal 51(2): 233-235

PEDROSA-HARAND A., DE ALMEIDA C.C.S., MOSIOLEK M., BLAIR M.W., SCHWEIZER D., GUERRA M. 2006. Extensive ribosomal DNA amplification during Andean common bean (Phaseolus vulgaris L.) evolution. Theoretical and Applied Genetics 112: 924-933

PIWOWARCZYK R., NOBIS M. 2006. Nowe stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Cz. III. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(1): 67-75

PŁACHNO B.J., ADAMEC L., LICHTSCHEIDL I.K., PEROUTKA M., ADLASSNIG W., VRBA J. 2006. Fluorescence labeling of phosphatase activity in digestive glands of carnivorous plants. Plant Biology 8: 813-820

PŁACHNO B.J., ŚWIĄTEK P. 2006. Functional ultrastructure of Genlisea digestive hairs. In: 16th International Microscopy Congress, September 3-8, 2006, Sapporo Japan.

PŁACHNO B.J., ŚWIĄTEK P., JANKUN A. 2006. Fusomorphogenesis in Utricularia intermedia Hayne. In: Abstracts of the XXVII Conference on Embryology Plants, Animals, Humans, Zakopane, 17-20 May 2006. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 48, Suppl. 1: 24

POCHOCKA-SZWARC K., STACHOWICZ-RYBKA R., OBIDOWICZ A., KOŁACZEK P., KARPIŃSKA M. 2006. Wstępne wyniki badań osadów i roślinności z kopalnego zbiornika jeziornego z okolic Węgorzewa. W: Polska północno-wschodnia w holocenie, Przyroda-Klimat-Człowiek. Streszczenia referatów i posterów, s. 25-27

PODGÓRSKA M. 2006. Wodna forma Elatine triandra (Elatinaceae) na Garbie Gielniowskim (Wyżyna Małopolska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): 417-420

PODGÓRSKA M. 2006. Zagrożone gatunki flory naczyniowej zmiennowilgotnych łąk olszewnikowo-trzęślicowych (Selino-Molinietum) na obszarze Garbu Gielniowskiego (Wyżyna Małopolska). W: Mirek Z. i in. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Instytut Botaniki im W. Szafera PAN, Akademia Rolnicza im . Hugona Kołłątaja w Krakowie, s. 127

POPIELARSKA M., GÓRALSKI G., ŚLESAK H., BOHDANOWICZ J, KUTA E. 2006. Organogeneza w kulturach in vitro bielma Actinidia deliciosa. W: XI Ogólnopolska Konferencja Kultur in vitro i Biotechnologii Roślin, "Kultury in vitro podstawą biotechnologii roślin", Międzyzdroje, 6-9 września 2006

POPIELARSKA M., ŚLESAK H., GÓRALSKI G. 2006. Histological and SEM studies on organogenesis in endosperm-derived callus of kiwifruit (Actinidia deliciosa cv. Hayward). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 48(2): 97-104

POPIELARSKA M., ŚLESAK H., GÓRALSKI G. 2006. Histological and SEM studies on organogenesis in endosperm-derived callus of kiwifruit (Actinidia deliciosa cv. Hayward). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 48(2): 97-104

PROSZKIEWICZ E. 2006. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Euphrasia L. w Gorcach. Ochrona Beskidów Zachodnich 1: 105-108

RALSKA JASIEWICZOWA M., MADEYSKA E., MIERZEŃSKA M. 2006. Vegetational changes in the montane grassland zone of the High Bieszczady mountains (southern Poland) during the last millennium - pollen records from deposits in hanging peatbogs. Vegetation History and Archaeobotany 15: 391-401

RYBALKA N., MOHR K., MASSALSKI A., KOSTIKOV I., OLECH M., FRIEDL T. 2006. Phylogenetic relationship of Antarctic filamentous xanthophycean algae (Heterokontophyta). In: XXIX Symposium on Polar Meteorology and Glaciology, Polar Biology. Proceedings, p. 163

SIUTA A., KUTA E. 2006. Reproductive processes of zinc violets, V. lutea ssp. calaminaria and V. lutea ssp. westfalica and their implication for conservation. In: Zinc flora. International Congress. Kelmis (Belgium), 19-20 January 2006

SIUTA A., LIBIK M., SZAREK-ŁUKASZEWSKA G., KONIECZNY R., KUTA E. 2006. Populacje Viola tricolor L. odporne na obecność podwyższonych stężeń metali ciężkich w glebie, zasiedlające hałdę galmanową w Bolesławiu, koło Olkusza (Pd. Polska). In: Abstracts of the XXVII Conference on Embryology Plants, Animals, Humans. Zakopane, 17-20 May 2006. Acta Biologica Cracoviensia 48, Suppl. 1: 31

SIWEK M., IZMAIŁOW R. 2006. Embryological features of Armeria maritima (Mill.) Willd. s.l. with special reference to calamine population. In: Abstracts of the XXVII Conference on Embryology Plants, Animals, Humans. Zakopane, 17-20 May 2006. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 48, Suppl. 1: 68

SIWEK M., LABERCHE J.-C., PARE J., IZMAILOW R. 2006. Absorption et migration de mataux lourds chez Medicago lupulina L., croissant en zones industrielles polluees. Revue de Cytologie et Biologie Vegetales - Le Botaniste 29(1/2): 3-11

SOKOŁOWSKI T., MADEJ P., PAWLIKOWSKI M., WACNIK A., WARDAS M., MADEJA J., WORONKO B. 2006. Zmiany środowiska krakowskiej dzielnicy Piasek w świetle interdyscyplinarnych badań przy ulicy Krupniczej [Environmental changes at Piasek district of Cracow based on interdyscyplinary studies from Krupnicza Street]. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, tom IV, s 7-14

SOKOŁOWSKI T., PAZDUR A., WACNIK A., MADEJA J., WORONKO B. 2006. Profil osadów stożka Prądnika w pobliżu Dworca PKP w Krakowie, (Profile of Pradnik fan deposits near railway station in Cracow). Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności 4: 62-69

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2006. Gatunki rzadkie i ginące w zbiorowiskach ze związku Adenostylion alliariae w Karpatach. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ZSRN, Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja. Kraków 30-31 maja 2006, s. 142

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2006. Różnorodność gatunkowa zbiorowisk roślinnych ze związku Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1925 w Karpatach. W: Rola geobotaniki w ochronie różnorodności biologicznej. Materiały konferencji poświęconej pamięci Prof. Dr hab. F. Celińskiego. Katowice, s. 22

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2006. Syntaxonomy of the subalpine tall-herb communities in the Polish Carpathians. In: Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation. IV Balkan Botanical Congress, Sofia, p. 236

STARKEL L., HARMATA K. 2006. Range and method of the research. In: Harmata K., Machnik J., Starkel L. (eds.) Environment and man at the Carpathian foreland in the Upper Dnister catchment from Neolithic to Early Mediaeval Period. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, p. 19-20

STAWOWCZYK K. 2006. Notatki florystyczne z południowo-zachodniej części Pogórza Wielickiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): 420-422

ŚLESAK I., HAŁDAŚ W., ŚLESAK H. 2006. Influence of exogenous carbohydrates on superoxide dismutase activity in Trifolium repens L. explants cultured in vitro. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 48(1): 93-98

ŚLESAK I., HAŁDAŚ W., ŚLESAK H. 2006. Influence of exogenous carbohydrates on superoxide dismutase activity in Trifolium repens L. explants cultured in vitro. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 48(1): 93-98

TOKARSKA-GUZIK B., ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2006. Geographical and ecological aspects of the spread of alien plant species in Poland. In: Rabitsch W., Klingenstein F., Essel F. (eds.) NEOBIOTA. From Ecology to Conservation. 4th European Conference on Biological Invasions, Vienna (Austria), 27-29 September 2006. Book of Abstract, p. 256

TOWPASZ K. 2005. Archaeophytes in the flora of the Proszowice Plateau (southern Poland). In: Mosyakin S.L., Shevera M.V. (eds.) V International Conference "Antropization and environment of rural settlements flora and vegetation". Proceedings of the Conference. M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Science of Ukraine, p. 235-238

TOWPASZ K. 2006. Flora roślin naczyniowych Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska) [Vascular plant sof the Proszowice Plateau (Małopolska Upland]. Prace Botaniczne 39: 1-303

TOWPASZ K. 2006. Nowe stanowisko Scheonus ferrugineus w Polsce [New locality of Schoenus ferrugineus in Poland]. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(1): 215-217

TOWPASZ K. 2006. Różnorodność flory roślin naczyniowych kurhanów i grodzisk w krajobrazie rolniczym na Płaskowyżu Proszowickim. W: Ogólnopolska Konferencja PAEK "Krajobraz kulturowy - cechy, walory, ochrona", Kazimierz Dolny, 1-3.06. 2006, s. 43

TOWPASZ K. 2006. Różnorodność flory roślin naczyniowych kurhanów i grodzisk w krajobrazie rolniczym na Płaskowyżu Proszowickim. Problemy Ekologii Krajobrazu 14: 473-479

TOWPASZ K. 2006. Rzadkie i zagrożone elementy flory Płaskowyżu Proszowickiego. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ZSRN, Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja. Kraków 30-31 maja 2006, s. 153

TOWPASZ K. 2006. Trawy w zbiorowiskach synantropijnych Płaskowyżu Proszowickiego. W: VII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw", Kraków, 16-17 listopada 2006, s. 27

TOWPASZ K., BARABASZ-KRASNY B. 2006. Zróżnicowanie roślinności segetalnej na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Rocznik Puławski 143: 183-193

TOWPASZ K., BARABASZ-KRASNY B. 2006. Zróżnicowanie zbiorowisk muraw kserotermicznych na Płaskowyżu Proszowickim. W: "Rola geobotaniki w ochronie różnorodności biologicznej". Materiały konferencji poświęconej pamięci Prof. Dr hab. Floriana Celińskiego, Katowice, 14-15 września 2006, s. 44-45

TOWPASZ K., CWENER A., KOTAŃSKA M. 2006. Rzadkie i zagrożone elementy flory Płaskowyżu Proszowickiego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62(5): 81-105

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2006. The origin of weeds in the main types of weed communities in Poland. In: International Symposium "Intractable Weeds and Plant Invaders", Ponta Delgada, Azores, Portugal, 17-21 July 2006. Programme and Abstracts, p. 23

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2006. Western element in the vascular flora of Poland. Biodiversity: Research and Conservation 1-2: 53-59

ZAJĄC M., ZAJĄC A., ZEMANEK B. (red.) 2006. Flora Cracoviensis Secunda (Atlas). Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków, ss. xii + 291

ZEMANEK A. 2005 (wyd. 2006). Pro memoria (J.T. Klein, J. Łagowski, J. Steinhaus, F. Hoffmann, W. Ołtuszewski, T. Dominik). Wiadomości Botaniczne 49(1-2): 43

ZEMANEK A. 2005 (wyd. 2006). Pro memoria (W. ŁaŸniewski, T. KoŸniewski, W.F.Kubik, J. Dyakowska, B. Jaroń, S. Pawłowska, J. Zurzycki, J. Fiedorowicz, R. Kobendza). Wiadomości Botaniczne 49(1-2): 62-63

ZEMANEK A. 2005 (wyd. 2006). Sesja naukowa "Przyroda-Nauka-Kultura II (w poszukiwaniu jedności nauki i sztuki)" (Kraków, 23-24 września 2005). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 50(3-4): 349-354

ZEMANEK A. 2006. Botany in Poland in the first half of the 19th century. In: Feistauer D., Monecke U., Müller I., Röther B. (eds.) Christian Gottfried Nees von Esenbeck. Die Bedeutung der Botanik als Naturwissenschaft in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderst - Methoden und Entwicklungswege. Halle, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, Halle (Saale), p. 199-214

ZEMANEK A., ZEMANEK B. 2005. (wyd. 2006). Art serving botany. Libri picturati A.18-30: a 16th century collection of plant illustrations. W: Mazurczak M.U., Patyra J., Żak M. (red.) Obraz i przyroda. Wydawnictwo KUL, s. 91-108

ZEMANEK A., ZEMANEK B. 2006. Methodology of Renaissance botany and the "Libri picturati" (A. 18-30) watercolour collection. In: 2nd International Conference of the European Society for the History of Science "The History of Science and the Cultural Integration of Europe". Cracow, 6-9 September 2006, p. 96

ZEMANEK A., ZEMANEK B., UBRIZSY SAVOIA A. 2005 (wyd. 2006). Początki ekologii roślin w czasach Renesansu - kolekcja akwarel Libri picturati (A18-30) [The beginnings of plant ecology in the Renaissance - collection of watercolours Libri picturati (A18-30)]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 50(3-4): 87-122