Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje Pracowników Instytutu Botaniki:

ANDRYKA A. 2010. Plant Species of rustic gardens in the cities and municipalities of Ożarów. In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 64.

ANDRYKA A. 2010. Rośliny ogródków rustykalnych w Ożarowie. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). "Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 74.

ANDRYKA A. 2010. Vegetation in rustic gardens. In: International Society of Ethnobiology regional workshop on Eastern European Ethnobiology "Old Treasures in the New Europe: the Future of Ethnobiology in the East and Far East", Padise, Estonia, October 15-17, 2010. Abstracts. ELM Scholarly Press, p. 3.

ANDRYKA A. 2008. Tradycyjne ogródki przydomowe w Ożarowie i okolicach. Ożarów 5/102: 27.

BIELECKI M. 2010. Nowe stanowisko Polemonium coeruleum (Polemoniaceae) w dolinie rzeki Łośnej koło Małogoszczy (Wyżyna Małopolska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17(2): 245-252.

BŁASZKOWSKI J., CZERNIAWSKA B., KOWALCZYK S., TURNAU K., ZUBEK S. 2010. Ambispora gerdemannii and Glomus badium, two species of arbuscular fungi (Glomeromycota) new for Europe and Poland, respectively. Acta Mycologica 45(1): 17-25.

BOCHYNEK A., DROZDOWICZ A. 2010. Biota śluzowców (Myxomycetes) lasu użytkowanego gospodarczo w okolicy przysiółka Wyrchczadeczka (Beskid Śląski). W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). "Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 92.

BOCHYNEK A., DROZDOWICZ A. 2010. The slime mould biota of the commercial forest near Wyrchczadeczka (Beskid Śląski, West Carpathian Mts.). In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 72.

CHMOLOWSKA D., KOZAK M. 2009. Nomolt impact on soil respiration of fallows and meadows - do their microbial communities differ in resistance? In: SETAC Europe 19th Annual Meeting, Göteborg, Sweden, May 25-29, 2009.

CHMOLOWSKA D., KRISTUFEK V., ELHOTTOVÁ D., LASKOWSKI R., KOZAK M. 2010. Bacterial opportunism in fallow and meadow soils. Phytopedon (Bratislava) 9(2): 8-17.

CIEŚLAK E., SZELĄG Z. 2010. Genetic diversity of Galium cracoviense, G. oelandicum and G. sudeticum (Rubiaceae) - narrow endemic species of Galium sect. Leptogalium in northeastern Europe. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(4): 269-275.

CWENER A., TOWPASZ K. 2010. Sites with xerothermic plants as "habitat islands". In: Barančoková, M., Krajčí, J., Kollár, J., Belčáková, I. (eds.). Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 589-600.

CWENER A., TOWPASZ K. 2009. Sites with xerothermic plants as "habitat islands". In: "Landscape - Theory and Practice". In: 15th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, Bratislava, Slovak Republic, 28 September - 2 October, 2009. Abstracts, p.

CZARNOTA P., OSYCZKA P., KOWALEWSKA A. 2010. Status of some poorly known lichen species from the genus Lecanora (lichenized Ascomycota) in Poland. Mycotaxon 113: 449-462.

DROHOJOWSKA J., POPRAWA I., PŁACHNO B.J. 2010. Larval stages of Cacopsylla melanoneura (Förster, 1848) (Hemiptera: Psylloidea). In: Abstracts of XXIX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans, Toruń-Ciechocinek, Poland, May 19-21, 2010. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 52, Suppl. 1, p. 54.

DROZDOWICZ A. 2009. Śluzowce. W: A. Górecki, Zemanek B. (red.). Magurski Park Narodowy - Monografia Przyrodnicza. Magurski Park Narodowy, Uniwersytet Jagielloński, Krempna-Kraków, s. 91-96.

DROZDOWICZ A. 2010. Działalność Sekcji Biologicznej Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk. Semestr letni - botanika. W: Chmielnicki J., Misiek B. (red.). Księga Przyjaciół Nauk i Sztuk. Jubileusz XXX-lecia Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk. Centrum Młodzieży im. H. Jordana, Kraków, s. 22-41.

DROZDOWICZ A. 2010. Biota śluzowców (Myxomycetes) obrzeża zbiornika Czorsztyn-Niedzica. W: Karwowski K. (red.). Przewodnik słowacko-polskiej sesji posterowej - Badania naukowe w Pieninach 2010. Konferencja "Pieniny - Zapora - Zmiany", Spisská Stara Ves (Słowacja) - Niedzica (Polska), 14-15 października 2010, s. 33.

DROZDOWICZ A. 2010. Slime moulds (Myxomycetes) and their microhabitats, from the perspective of many years of field observations. In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 73.

DROZDOWICZ A. 2010. Śluzowce i ich mikrosiedliska - z perspektywy wielu lat obserwacji terenowych. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). "Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 93.

DZWONKO Z., LOSTER S. 2010. Impact of weather on vegetation dynamics in a limestone grassland. In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 37-38.

DZWONKO Z., LOSTER S. 2010. Wpływ klimatu na dynamikę roślinności w nawapiennej murawie. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). "Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 44.

FIAŁKIEWICZ-KOZIEŁ B., DE VLEESCHOUWER F., SMIEJA-KRÓL B., PIOTROWSKA N., PALOWSKI B., KOŁACZEK P., MATTIELLI N., FAGEL N. 2010. Atmospheric lead deposition in an ombrotrophic peat bog of southern Poland. In: International Conference and Workshops of the Society for Environmental Geochemistry and Health, on Environmental Quality and Human Health, Galway, Ireland, June 27-July 2, 2010. Conference Schedule & Abstracts, p. 150-151.

FUCHS A.Z., STRÓŻYŃSKI W., KLAG J., PŁACHNO B.J., ŚWIĄTEK P. 2010. Organization of ovaries in Branchiobdella pentodonta and B. parasitica (Clitellata, Branchiobdellidae) is similar to ovary cords found in true leeches (Clitellata, Euhirudinea). In: Abstracts of XXIX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans, Toruń-Ciechocinek, Poland, May 19-21, 2010. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 52, Suppl. 1, p. 58.

GŁOWACKI Z., NOBIS M., NOWAK K.A. 2010. Gatunki rodzaju Taraxacum (Asteraceae) w Polsce. Cz. 4. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17(2): 221-233.

GÓRECKI A., ZEMANEK B. (red.) 2009 (wyd. 2010). Magurski Park Narodowy - Monografia Przyrodnicza. Magurski Park Narodowy, Uniwersytet Jagielloński, Krempna-Kraków, ss. 272.

HARMATA K. 2010. Eightieth anniversary of Professor Kazimierz Szczepanek. Acta Palaeobotanica 50(2): 81-88.

ILNICKI T., HASTEROK R., SZELĄG Z. 2010. Cytogenetic analysis of Hieracium transylvanicum (Asteraceae). Caryologia 63(2): 192-196.

JONIK M., NOBIS A., NOBIS M. 2010. Distribution and habitat preferences of Galeopsis angustifolia (Ehrh.) Hoffm. and G. ladanum L. on the basis of a revision of herbarium materials - preliminary results. In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 40.

JONIK M., NOBIS A., NOBIS M. 2010. Rozmieszczenie i preferencje siedliskowe Galeopsis angustifolia (EHRH.) HOFFM. i G. ladanum L. na podstawie rewizji materiałów zielnikowych - wyniki wstępne. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). "Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 47.

KARPIŃSKA-KOŁACZEK M., KOŁACZEK P., HEISE W., WOROBIEC G. 2010. Tetraploa aristata Berkeley & Broome (Fungi, Pleosporales), a new taxon to Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(3): 239-244.

KAWECKA B., OLECH M. 2009. Dynamics of diatom community structures during long-term study of Vanishing and Ornithologist creeks (King George Island, Antarctica) - symptoms of climatic global changes. In: 28th International Phycological Conference, Szczecin-Cieszyno Drawskie, Poland, 21-24 May 2009. Book of Abstracts, p. 79.

KAWECKA B., OLECH M. 2010. Long term observations of diatom communities of ponds in the area of the H. Arctowski Polish Antarctic Station (King George Island, South Shetlands, Antarctica). In: Taxonomy the queen of science - The beauty of algae, 29th International Conference of the Polish Phycological Society, Kraków-Niedzica, Poland, 19-23 May 2010. Book of Abstracts, p. 107.

KESSLER M., JONAS R., CICUZZA D., KLUGE J., PIĄTEK K., NAKS P., LEHNERT M. 2010. A survey of the mycorrhization of southeast Asian ferns and lycophytes. Plant Biology 12(5): 788-793.

KŁAPYTA P., KOŁACZEK P. 2010. Multi-proxy analyses of Subatlantic peat bog sediments from the Western Tatra Mts. (Poland). In: Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thesaloniki, Greece. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Special Volume 99: 503-511.

KŁAPYTA P., KOŁACZEK P. 2010. Multi-proxy analyses of Subatlantic peat bog sediments from the Western Tatra Mts. (Poland). In: Geologica Balcanica, XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010. Abstracts Volume, p. 192.

KÖHLER P. 2009 (wyd. 2010). Szafer Władysław Józef, krypt. W.S. (1886-1970). W: Romanowski A. (red.). Polski Słownik Biograficzny, t. 46. Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Warszawa - Kraków, s. 401-407.

KÖHLER P. 2009 (wyd. 2010). Szaferowa (Jentys-Szaferowa) z Jentysów Janina Maria (1895-1983). W: Romanowski A. (red.). Polski Słownik Biograficzny, t. 46. Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Warszawa - Kraków, s. 407-409.

KÖHLER P. 2009 (wyd. 2010). Szafran Bronisław (1897-1968). W: Romanowski A. (red.). Polski Słownik Biograficzny, t. 46. Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Warszawa - Kraków, s. 414-417.

KÖHLER P. 2010. Dziekani i dziekanat. W: Zemanek A. (red.). Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część II: Historia instytutów. [Universitas Iagellonica. Liber Aureus Facultatis Biologico-Geographicae. Pars II: Historia institutorum. The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part II: History of the institutes]. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Księgarnia Akademicka, s. 48-52.

KÖHLER P. 2010. Etnobotanika historyczna Żywiecczyzny na podstawie ankiety Józefa Rostafińskiego z 1883 roku. W: Żukowski P.M. (red.). Verba volant, scripta manent. Księga pamiątkowa dedykowana Mieczysławowi Barcikowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 43-63.

KÖHLER P. 2010. Poczet dziekanów [A gallery of portraits of deans]. W: Zemanek A. (red.). Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część II: Historia instytutów. [Universitas Iagellonica. Liber Aureus Facultatis Biologico-Geographicae. Pars II: Historia institutorum. The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part II: History of the institutes]. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Księgarnia Akademicka, s. 465-504.

KÖHLER P. 2010. Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W: Zemanek A. (red.). Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część II: Historia instytutów. [Universitas Iagellonica. Liber Aureus Facultatis Biologico-Geographicae. Pars II: Historia institutorum. The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part II: History of the institutes]. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Księgarnia Akademicka, s. 552-565.

KÖHLER P. 2010. Początki polskiej paleobotaniki. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). 'Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 74.

KÖHLER P. 2010. The beginnings of Polish palaeobotany. In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 64.

KÖHLER P. 2009 (wyd. 2010). An outline of short history of Lysenkoism in Poland. Folia Mendeliana 44-45: 45-54.

KÖHLER P. 2009 (wyd. 2010). Botanika na XXIII Międzynarodowym Kongresie Historii Nauki i Techniki (Budapeszt, Węgry, 28 lipca - 2 sierpnia 2009). [Botany in the 23rd International Congress of History of Science and Technology (Budapest, Hungary, 28 July - 2 August 2009)]. Wiadomości Botaniczne 53(3/4): 137-139.

KÖHLER P. 2009 (wyd. 2010). Konferencja z okazji 350-lecia śmierci Michała Boyma (Kraków, 26 września - 1 października 2009). [Conference on a 350th anniversary of Michał Boym death (Kraków, Poland, 26 September - 1 October 2009)]. Wiadomości Botaniczne 53(3/4): 143-144.

KÖHLER P. 2009 (wyd. 2010). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 72. Andrzej Środoń. Wiadomości Botaniczne 53(3/4): 127-132.

KÖHLER P. 2009 (wyd. 2010). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Franciszek (Franz) Herbich (1791-1865). Wiadomości Botaniczne 53(3/4): 82.

KÖHLER P. 2009 (wyd. 2010). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Tadeusz Tacik (1926-1989). Wiadomości Botaniczne 53(3/4): 81.

KÖHLER P. 2010. Baza polskich publikacji polarnych w Internecie. Biuletyn Polarny 15-16: 81-85.

KÖHLER P. 2010. Egzemplarze archiwalne Biuletynu Polarnego. Biuletyn Polarny 15-16: 90-91.

KÖHLER P. 2010. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 74. Janusz Stanisław Nowak. Wiadomości Botaniczne 54(1/2): 86-90.

KÖHLER P. 2010. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 75. Adam Stanisław Jasiewicz. Wiadomości Botaniczne 54(1/2): 91-95.

KÖHLER P. 2010. Lysenko affair and Polish botany. Journal of the History of Biology. DOI: 10.1007/s10739-010-9238-4.

KÖHLER P. 2010. Polarystyka na Międzynarodowych Kongresach Historii Nauki: XXII (Pekin, Chiny, 24-30 VII 2005) i XXIII (Budapeszt, Węgry, 28 VII - 2 VIII 2009). Biuletyn Polarny 15-16: 56-58.

KÖHLER P., ZASTAWNIAK E. 2009 (wyd. 2010). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 73. Maria Łańcucka-Środoniowa. Wiadomości Botaniczne 53(3/4): 132-136.

KOŁACZEK P. 2010. The development of Late Glacial and Holocene vegetation and human impact near Grodzisko Nowe in the Lower San Valley (Sandomierz Basin, Poland SE). Acta Palaeobotanica 50(2): 101-117.

KOŁACZEK P., FIAŁKIEWICZ-KOZIEŁ B., KARPIŃSKA-KOŁACZEK M., GAŁKA M. 2010. The last two millennia of vegetation development and human activity in the Orawa-Nowy Targ Basin (southern Poland). Acta Paleaeobotanica 50(2): 133-148.

KONIECZNY R., PILARSKA M., TULEJA M., SALAJ T., ILNICKI T. 2010. Somatic embryogenesis and plant regeneration in zygotic embryos of Trifolium nigrescens (Viv.). Plant Cell, Tissue and Organ Culture 100(2): 123-130.

KOŚCIŃSKA-PAJĄK M., MUSIAŁ K., BEDNARA J. 2010. Immunocytochemical investigation of egg apparatus in selected sexual and apomictic species of Taraxacum. In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 100.

KOSTRAKIEWICZ K. 2010. The influence of disturbances and life history traits related to clonal growth, on seedlings recruitment in Molinietum caeruleae meadows. In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 42

KOSTRAKIEWICZ K. 2010. Wpływ luk na rekrutację siewek ginących gatunków w płatach łąk trzęslicowych Molinietum caeruleae W.Koch 1926. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66(3): 184-189.

KOWALCZYK T., NOBIS M., NOWAK A. 2010. Potametum perfoliati KOCH 1926 EM. PASS. 1964 in Tajikistan (Middle Asia) - distribution and condition of occurance. In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 43.

KOWALCZYK T., NOBIS M., NOWAK A. 2010. Potametum perfoliati Koch 1926 em. Pass. 1964 w Tadżykistanie (Środkowa Azja) - rozmieszczenie i warunki występowania. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). "Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 50.

KOZIERADZKA-KISZKURNO M., IGNATOWSKA M., PŁACHNO B.J., BOHDANOWICZ J. 2010. Sempervivum embryogenesis: the development and ultrastructure of the suspensor. In: Abstracts of XXIX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans, Toruń-Ciechocinek, Poland, May 19-21, 2010. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 52, Suppl. 1, p. 13.

KUTA E., BOHDANOWICZ J., SŁOMKA A., PILARSKA M., BOTHE H. 2010. Floral structure and pollen morphology of two zinc violets (Viola lutea ssp. calaminaria and V. lutea ssp. westfalica) indicate their taxonomic affinity to putative ancestor Viola lutea. In: Abstracts of XXIX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans, Toruń-Ciechocinek, Poland, May 19-21, 2010. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 52, Suppl. 1, p. 24.

KWOLEK D., JOACHIMIAK A.J. 2010. Seed sexing revealed female bias in two Rumex species. In: Abstracts of XXIX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans, Toruń-Ciechocinek, Poland, May 19-21, 2010. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 52, Suppl. 1, p. 70.

LISOWSKA M. 2010. Lichen recolonisation in an urban-industrial area of southern Poland as a result of air quality improvement. Environmental Monitoring and Assessment. DOI: 10.1007/s10661-010-1727-6.

LORO P.M., OLECH M.A., PISAREK W. 2010. Chlorofil a i b oraz karotenoidy u antarktycznych mchów i porostów. W: Nauka Polska w Międzynarodowym Roku Polarnym 2007-2009, XXXIII Sympozjum Polarne, Łódź, 18-19 czerwca 2010. Abstrakty, s. 46.

LOSTER S. 2010. Sesja terenowa "Lasy, łąki i bagna południowej Litwy" na 55. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Dzukijski Park Narodowy, Litwa, 1-4 września 2010) [Field sesion "Forest, meadows and swamps of southern Lithuania" on the 55th Congress of the Polish Botanical Society (Dzukija National Park, Lithuania, 1-4 September 2010)]. Wiadomości Botaniczne 54(3-4): 111-114.

LOSTER S., DZWONKO Z., GAWROŃSKI S. 2009. Regeneracja boru sosnowego zniszczonego przez pożar. W: Dynamika roślinności w warunkach antropopresji i ochrony. Ogólnopolska konferencja, Łódź-Spała, 25-27 czerwca 2009. Uniwersytet Łódzki, s. 25.

MADEJA J. 2010. Bacterial ancient DNA in various types of sedimenta - isolation and amplification. In: 8th European Palaeobotany-Palynology Conference, Budapest, Hungary, 6-10 July 2010, p. 162.

MADEJA J., SKIBA A., MYSZKOWSKA D. 2010. Pollen grains on the face - Comparison of results with pollen calendar data and their usefulness in determining date of origin of samples. Problems of Forensic Sciences 83: 223-232.

MADEJA, J., WACNIK A., WYPASEK E., CHANDRAN A., STANKIEWICZ E. 2010. Integrated palynological and molecular analyses of late Holocene deposits from Lake Miłkowskie (NE Poland): Verification of local human impact on environment. Quaternary International 220(1-2): 147-152.

MAJEWSKI T., ZEMANEK A. 2010. The contribution of Polish botany to world heritage. In: Stasiewicz-Jasiukowa I. (ed.). The contribution of Polish science and technology to world heritage. Kraków-Warszawa, Committee of History of Science and Technology, Polish Academy of Sciences, Jesuit University of Philosophy and Education "Ignatianum", Publishing House Wydawnictwo WAM, p. 127-147.

MARCINIUK J., RERAK J., GRABOWSKA-JOACHIMIAK A., JASTRZĄB I., MUSIAŁ K., JOACHIMIAK A.J. 2010. Chromosome numbers and stomatal cell length in Taraxacum sect. Palustria from Poland. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 52(1): 117-121.

MASŁOWSKA M. 2010. Primary succession patterns in High Arctic glacier forelands - a study from Spitsbergen (Svalbard, Norway). In: International Polar Year Oslo Science Conference, Oslo, Norway, 8-12. 06. 2010; abstrakt opublikowany w formie elektronicznej, dostępny pod adresem: https://elsevier.conferenceservices.net/resources/247/1976/pdf/Oslo2010_0672.pdf

MASŁOWSKA M. 2010. Stowarzyszenie Naukowców Polarnych u Progu Kariery - APECS Polska. Biuletyn Polarny 15-16: 62-63.

MASŁOWSKA M. 2010. Uniwersytet pod biegunem. Biuletyn Polarny 15-16: 86-87.

MICHCZYŃSKI A., MARGIELEWSKI W., PAZDUR A., KOŁACZEK P., OBIDOWICZ A., ADAMUS W. 2010. Jesionowa landslide peat bog (Beskid Sądecki Mts., Polish Outer Carpathians) - records of the Meso-and Neoholocene palaeoenvironmental changes. In: Abstracts of 10th International Conference "Methods of Absolute Chronology", Gliwice, Poland, 22-25 April 2010, p. 59.

MIERZEŃSKA M. 2010. Aktualny stan zbadania flory wątrobowców (Marchantiophyta) Pienin i Pienińskiego Parku Narodowego. W: Karwowski K. (red.). Przewodnik słowacko-polskiej sesji posterowej - Badania naukowe w Pieninach 2010. Konferencja "Pieniny - Zapora - Zmiany", Spisská Stara Ves (Słowacja) - Niedzica (Polska), 14-15 października 2010, s. 34.

MIERZEŃSKA M., VONCINA G. 2010. New localities of the rare liverwort Aneura maxima (Schiffn.) Steph. (Metzgeriales, Marchantiophyta) in Poland (Pieninski National Park, Western Carpathians). Cryptogamie Briologie 31(4): 305-312.

MIGDAŁEK G., WOŹNIAK M., JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA M., ROSTAŃSKI A., SŁOMKA A., KUTA E. 2010. Do embryological characters could help in hybrid form identification in Viola L.? In: Abstracts of XXIX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans, Toruń-Ciechocinek, Poland, May 19-21, 2010. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 52, Suppl. 1, p. 31.

MITKA J. 2010. Metodyka oszacowania stopnia zagrożenia populacji roślin i ich siedlisk. Roczniki Bieszczadzkie 18: 24-44.

MITKA J., GAWROŃSKI S. 2010. The genus Aconitum in Transcarpathia. In: Proceedings of the International Scientific Conference Devoted to the 130th Anniversary Since Antal Margittai Birthday, p. 129-130.

MITKA J., KRAHULEC F. 2006. Aconitum. In: Hadinec J., Lustyk P. (eds.). Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V. Zprávy České Botanické Společnosti (Praha) 41: 173-257.

MLECZKO P., KAPUSTA P. 2010. Effect of substrate type on macromycetes species composition in pine forests in the vicinity of Olkusz (southern Poland). In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 76

MLECZKO P., KAPUSTA P. 2010. Wpływ podłoża na skład gatunkowy grzybów wielkoowocnikowych w lasach sosnowych w okolicach Olkusza (południowa Polska). W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). "Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 97.

MLECZKO P., KOZAK M., ŁAWRYNOWICZ M., DUBIEL G. 2010. Octaviania asterosperma (hypogeous Basidiomycota). Recent data to ecology and distribution. Acta Mycologica 45(2): 133-144.

MLECZKO P., KOZAK M., ZUBEK SZ. 2010. Russula medullata (Russulales, Basidiomycota): a new species in the mycobiota of Poland. Polish Botanical Journal 55(2): 483-488.

MUSIAŁ K., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M., MARCINIUK J. 2010. Behaviour of the anther's tapetum in Taraxacum atricapillum sect. Borea from Poland. In: Abstracts of XXIX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans, Toruń-Ciechocinek, Poland, May 19-21, 2010. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 52, Suppl. 1, p. 78.

MUSIAŁ K., PŁACHNO B.J., ŚWIĄTEK P. 2010. The ovule structure in Taraxacum gentile (sect. Ruderalia). In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 102.

MYSZKOWSKA D., BOKALSKA-RAJBA J. 2010. Porównanie koncentracji ziarn pyłku wybranych taksonów roślin metodą wolumetryczną i grawimetryczną (pułapki Taubera) w Krakowie w latach 2008- 2009. W: XII Dni Alergii Pyłkowej, Konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 28-29.05.2010. Streszczenia, s. 13-16.

NIEWIADOMSKA E., ŚLESAK I., DESEL C., ROZPĄDEK P., ŚLESAK H., LIBIK M., KRUPINSKA K. 2009. Hydrogen peroxide generation in leaf veins. In: 4th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology "Experimental Plant Biology. Why not ?!", Kraków, Poland, September 21-25, 2009. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 51, Suppl. 2: 48.

NOBIS A., NOBIS M., PIERŚCIŃSKA A., TROJECKA-BRZEZIŃSKA A. 2010. Leontodon saxatilis: a range-expanding plant or a poorly recognized species in Poland? Biodiversity: Research and Conservation 17:

NOBIS A., NOBIS M., PIOTROWICZ K., KĄCKI Z., DAJDOK Z. 2010. Lindernia procumbens in Poland: the relationship between weather conditions and the occurrence of the species. Biodiversity: Research and Conservation 17:

NOBIS M. 2010. Nowe dane do rozmieszczenia Stipa pulcherrima (Poaceae) w południowej Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17(2): 399-403.

NOBIS M. 2010. Stipa adamii sp. nov. (Poaceae) from the western Tian-Shan, and some remarks on the taxa of the section Smirnovia occurring in Kazakhstan. Nordic Journal of Botany 28: 723-728.

NOBIS M., NOBIS A. 2010. Festuca pseudodalmatica Krajina ex Domin w Polsce. W: Szczepaniak M., Paszko B. (red.). IX Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe - Biologia Traw, Kraków, 18-19 listopada 2010. Materiały konferencji, s. 35.

NOBIS M., NOBIS A. 2010. Nowe dane dotyczące występowania storczyka purpurowego Orchis purpurea Huds. (Orchidaceae) na Wyżynie Małopolskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66(2): 149-155.

NOBIS M., NOBIS A. 2010. Rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych na terenach kolejowych wschodniej części polskich Karpat i ich przedpola. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17(2): 275-284.

NOBIS M., NOWAK A. 2010. Charakterystyka morfologiczna, taksonomiczne znaczenie struktury powierzchni plewki dolnej oraz rozmieszczenie ogólne taksonów z kompleksu Stipa tianschanica. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). "Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 57.

NOBIS M., NOWAK A. 2010. Morphological characteristics and taxonomical significance of lemma surface of taxa from the Stipa tianschanica complex. In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 49.

NOBIS M., NOWAK A. 2010. Trawy gór Środkowej Azji. W: Szczepaniak M., Paszko B. (red.). IX Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe - Biologia Traw, Kraków, 18-19 listopada 2010. Materiały konferencji, s. 54.

NOBIS M., NOWAK A., ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2010. Potamogeton pusillus agg. in Tajikistan (Middle Asia). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(3): 235-238.

NOWAK A., NOBIS M. 2010. Rush communities in Zeravshan Mts in Tajikistan. In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 49.

NOWAK A., NOBIS M. 2010. Zbiorowiska szuwarowe Gór Zerawszańskich w Tadżykistanie. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). "Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 57.

NOWAK A., NOBIS M., DAJDOK Z., ZALEWSKA-GAŁOSZ J., NOWAK S., NOBIS A., CZERNIAWSKA-KUSZA I., KOZAK M., STEBEL A., BULA R., SUGIER P., SZLACHETKA A., BENA W., TROJECKA A., PIWOWARCZYK R., ADAMIEC A., KRAWCZYK R. 2010. Revision of Nymphaea candida range - new data on the distribution and habitat preferences of the species in south Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(4): 333-350.

OLECH M. 2010. Responses of Antarctic tundra ecosystem to climate change and human activity. Papers on Global Change 17: 43-51.

OLECH M., ANGIEL P. 2010. Succession patterns on the recently deglaciated areas of the west Antarctic. In: International Polar Year Oslo Science Conference, Oslo, Norway, 8-12. 06. 2010; abstrakt opublikowany w formie elektronicznej, dostępny pod adresem: https://elsevier.conference-services.net/resources/247/1976/pdf/Oslo2010_0486.pdf

OLECH M., SŁABY A. 2010. Vegetation dynamics on the deglaciated areas of Sphinx Glacier (King George Island, Antarctica). In: International Polar Year Oslo Science Conference, Oslo, Norway, 8-12. 06. 2010; abstrakt opublikowany w formie elektronicznej, dostępny pod adresem: https://elsevier.conference-services.net/resources/247/1976/pdf/Oslo2010_0489.pdf

OLECH M.A. 2010. Studia nad tundrowymi ekosystemami regionów Arktyki i Antarktyki w Międzynarodowym Roku Polarnym 2007-2009. W: Nauka Polska w Międzynarodowym Roku Polarnym 2007-2009, XXXIII Sympozjum Polarne, Łódź, 18-19 czerwca 2010. Abstrakty, s. 11.

OLECH M.A., CHWEDORZEWSKA K.J. 2010. A new vascular plant successfully established in Antarctica? In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 50.

OLECH M.A., CHWEDORZEWSKA K.J. 2010. Nowa roślina naczyniowa w Antarktyce? Planta in vivo, in vitro et in silico. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). "Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 58.

OLECH M.A., CHWEDORZEWSKA K.J. 2010. Nowy rodzaj i gatunek we florze naczyniowej Antarktyki? W: Nauka Polska w Międzynarodowym Roku Polarnym 2007-2009, XXXIII Sympozjum Polarne, Łódź, 18-19 czerwca 2010. Abstrakty, s. 54.

OLECH M.A., CHWEDORZEWSKA K.J. 2010. The first appearance and establishment of alien vascular plant in natural habitats on the forefield of retreating glacier in Antarctica. Antarctic Science 1-2. DOI:10.1017/S0954102010000982.

OSYCZKA P. 2010. Alien species unintentionally transport to the "Arctowski" station (South Shetlands, Antarctica). Polar Biology 33: 1067-1073.

OSYCZKA P., KUKWA M., OLECH M. 2010. Notes on the lichen genus Lepraria from maritime (South Shetlands) and continental (Schirmacher and Bunger Oases) Antarctica. Polar Biology 33: 627-634.

PACYNA G., ZDEBSKA D. 2010. Upper Carboniferous seed fern (Pteridospermophyta) pollen organs from Silesia (Poland) and related evolution considerations. Monographiae Botanicae 100: 1-81.

PASZKO B., NOBIS M. 2010. The hybrid origin of Calamagrostis ×gracilescens (Poaceae) in Poland inferred from morphology and AFLP data. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(1): 51-61.

PILARSKA M., KNOX J.P., KONIECZNY R., KUTA E. 2010. Histological and immunocytochemical studies on somatic embryogenesis in Trifolium nigrescens Viv. In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 112.

PIWOWARCZYK R., CHMIELEWSKI P., GIERCZYK B., PIWOWARSKI B., STACHYRA P. 2010. Orobanche pallidiflora Wimm.&Grab. in Poland: distribution, habitat and host preferences. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(3): 197-205.

PIWOWARSKI B., MACIEJCZAK B. 2010. Distribution and expansion tendencies of Heracleum mantegazzianum Sommier&Levier [H. sosnowskyi Manden.] on Jędrzejów Plateau and adjacent areas (Małopolska Upland). In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 53.

PŁACHNO B.J., ŚWIĄTEK P. 2010. Embryology of Lentibulariaceae in evolutionary point of view. In: Abstracts of XXIX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans, Toruń-Ciechocinek, Poland, May 19-21, 2010. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 52, Suppl. 1, p. 34.

PLISZKO A. 2009 (wyd. 2010). Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych na Pojezierzu Zachodniosuwalskim [ New localities of rare and endangered vascular plants in the Zachodniosuwalskie Lakeland ]. Przegląd Przyrodniczy 20(1-2): 3-10.

PLISZKO A. 2010. Notatki florystyczne z Filipowa i okolic (Pojezierze Zachodniosuwalskie) [Floristic notes from the Filipów village and its surroundings (Zachodniosuwalskie Lakeland)]. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17(1): 19-24.

PLISZKO A. 2010. Nowe stanowisko Cuscuta campestris (Cuscutaceae) i Picris echioides (Asteraceae) na Pojezierzu Zachodniosuwalskim (NE Polska) [New locality of Cuscuta campestris (Cuscutaceae) and Picris echioides (Asteraceae) in the Zachodniosuwalskie Lakeland (NE Poland)]. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17(1): 190-191.

POPIELARSKA-KONIECZNA M, BOHDANOWICZ J, STARNAWSKA E. 2010. Extracellular matrix of plant callus tissue visualized by ESEM and SEM. Protoplasma 247(1-2): 121-125.

POPIELARSKA-KONIECZNA M, ŁOJEWSKI M, MARCIŃSKA I. 2010. In vitro cultured endosperm of selected monocots, dicots, autotrophic and semi-parasitic species. In: Abstracts of XXIX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans, Toruń-Ciechocinek, Poland, May 19-21, 2010. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 52, Suppl. 1, p. 81.

RUSIŃSKA A., GÓRSKI P., GĄBKA M., STEBEL A., FUDALI E., SZCZEPAŃSKI M., ROSADZIŃSKI S., WOLSKI G., PISAREK W., ZUBEL R., STANIASZEK-KIK M., PAWLIKOWSKI P., WILHELM M., SALACHNA A., ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2009. Bryoflora of the spring fen "Mąkoty" in north-western Wielkopolska region. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, seria: Botanika-Steciana 13: 155-166.

SALAMAGA A., DROZDOWICZ A. 2010. Biota śluzowców w rezerwacie Białaczów koło Opoczna. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). "Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 99.

SALAMAGA A., DROZDOWICZ A. 2010. The Myxomycetes of the Białaczów nature reserve near Opoczno. In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 78.

SEKUŁA A., KOWALCZYK M., MLECZKO P., OLSZOWY Z., KUPIEC T. 2010. Zastosowanie technik molekularnych do identyfikacji gatunkowej grzybów trujących i halucynogennych dla celów sądowych. W: XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Gdańsk, 16-18.09.2010. Abstrakty.

ŚLĽZAK B., MITKA J., KUTA E. 2010. Protokół mikropropagacji zagrożonych wyginięciem gatunków: Aconitum moldavicum, Aconitum variegatum, Aconitum lycoctonum. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). "Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 82.

SŁOMKA A., KAWALEC P., KELLNER K., JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKLA M., ROSTAŃSKI A., KUTA E. 2010. Was reduced pollen viability in Viola tricolor L. the result of heavy metal pollution or rather the tests applied? Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 52(1): 123-127.

SŁOMKA A., KUTA E. 2010. Fiołek trójbarwny (Viola tricolor) na terenach metalonośnych Polski południowej. W: Konferencja Popularno-Naukowa "Przyroda Terenów Pogórniczych", Bolesław, 28-29 października, 2010.

SŁOMKA A., SUTKOWSKA A., SZCZEPANIAK M., MITKA J., JĘDRZEJCZYK KORYCIŃSKA M., ROSTAŃSKI A., MALEC P., KUTA E. 2010. Metal-polluted environment increases genetic diversity of Viola tricolor L. (Violaceae). W: LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września, 2010. In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 104.

SŁOMKA A., SUTKOWSKA A., SZCZEPANIAK M., MITKA J., MALEC P., KUTA E. 2010. Increased genetic diversity of Viola tricolor L. (Violaceae) in metal-polluted environments. Chemosphere. DOI:10.1016/j.chemosphere.2010.12.081.

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2010. Subalpejskie zbiorowiska ziołoroślowe w Karpatach - jedność czy różnorodność. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). "Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 63.

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2010. Subalpine tall-herb communities in the Carpathians - unity or diversity. In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 55.

STOJAKOWSKA A., MALARZ J., ZUBEK S., TURNAU K., KISIEL W. 2010. Terpenoids and phenolics from Inula ensifolia. Biochemical Systematics and Ecology 38(2): 232-235.

SUDER D. 2010. Trawy we florze wybranych grodzisk i zamczysk w Karpatach Zachodnich. W: Szczepaniak M., Paszko B. (red.). IX Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe - Biologia Traw, Kraków, 18-19 listopada 2010. Materiały konferencji, suplement. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, s. 1.

SUDER D. 2010. Nowe stanowisko Helleborus purpurascens (Ranunculaceae) w Bieszczadach Zachodnich. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17(1): 185-187.

SUDER D. 2010. Walory przyrodnicze grodziska w Chełmie na Podgórzu Bocheńskim (Kotlina Sandomierska) i jego otoczenia. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66(6): 437-445.

SUDER D., TOWPASZ K. 2010. Rośliny kserotermiczne grodzisk i zamczysk w dolinach Raby, Dunajca i Wisłoki. W: Ratyńska H., Waldon B. (red.). Ciepłolubne murawy w Polsce - stan zachowania i perspektywy ochrony. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 425-432.

SUDER D., TOWPASZ K. 2010. Interesting species of vascular plants of the chosen earthworks and castles in the Raba, Dunajec and Wisłoka river valleys. In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 56.

SUDER D., TOWPASZ K. 2010. Interesujące gatunki roślin naczyniowych wybranych grodzisk i zamczysk w dolinach Raby, Dunajca i Wisłoki. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). "Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 64.

ŚWIĄTEK P., PŁACHNO B.J., BIELECKI A., FUCHS A.Z. 2010. Pijawka z haczykami, czyli rzecz o nietypowej pierścienicy. Wszechświat 111(4-6): 110-113.

SZELĄG Z. 2010. A new species in the Hieracium lycopifolium agg. (Asteraceae) from the Western Carpathians. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(3): 245-248.

SZELĄG Z. 2010. Hieracia balcanica V. A new diploid species in Hieracium sect. Naegeliana (Asteraceae) from Macedonia. Annales Botanici Fennici 47(4): 315-319.

TLAŁKA D., PIĄTEK K. 2010. Dryopteris remota (A. Braun ex Döll) Druce (Dryopteridaceae: Pteridophyta) in Poland. Fern Gazette 18(7): 326-330.

TOWPASZ K. 2009. Threatened and extinct vascular plant species on the Płaskowyż Proszowicki. W: Mirek Z., Nikel A. (eds). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, p. 517-522.

TOWPASZ K. 2010. Różnorodność dzisiejszej szaty roślinnej w otoczeniu grodziska w Stradowie. W: Lityńska-Zając M., Makowicz-Poliszot D., Szmoniewski B.Sz., Tyniec A., Wołoszyn M. (red.). Stradów, wczesnośredniowieczny zespół osadniczy. Tom 2. Polskie Badania Archeologiczne 37: 21-25.

TOWPASZ K., BARABASZ-KRASNY B., KOTAŃSKA M. 2010. Murawy kserotermiczne jako wyspy siedliskowe w krajobrazie rolniczym Płaskowyżu Proszowickiego. W: Ratyńska H., Waldon B. (red.). Ciepłolubne murawy w Polsce - stan zachowania i perspektywy ochrony. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 403-414.

TOWPASZ K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2010. Sesleria uliginosa Opiz w murawach kserotemicznych (Festuco-Brometea) na terenie Niecki Nidziańskiej. W: Szczepaniak M., Paszko B. (red.). IX Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe - Biologia Traw, Kraków, 18-19 listopada 2010. Materiały konferencji. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, 57-58.

TOWPASZ K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2010. Rzadka i zagrożona roślinność torfowiskowa w Słupowie na Płaskowyżu Proszowickim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66(3): 175-183.

TOWPASZ K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2010. Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych ze związków: Carpinion betuli i Fagion sylvaticae na Pogórzu Strzyżowskim (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17(2): 315-359.

TOWPASZ K., STACHURSKA-SWAKOŃ A., BARTOSZEK W. 2010. The occurrence of Carex strigosa Huds. In the Strzyżowskie Foothills (Western Carpathians). In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 57.

TOWPASZ K., STACHURSKA-SWAKOŃ A., BARTOSZEK W. 2010. Występowanie Carex strigosa Huds. na Pogórzu Strzyżowskim (Karpaty Zachodnie). W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). "Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 65.

TRZCIŃSKA-TACIK H., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2010. Zachwaszczenie upraw zbożowych w ostatnich 60 latach. Badania na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i w jego otulinie. W: Partyka J. (red.). Granice ingerencji człowieka na obszarach chronionych. Zasady i modele gospodarowania. Materiały konferencji naukowej, Ojców, 17-19 czerwca 2010, s. 61.

TUCHARZ M., BERNATOWSKA A., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M. 2010. Disturbances of microsprogenesis in obligatory apomicts Chondrilla brevirostris L. (Asteraceae). In: Abstracts of XXIX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans, Toruń-Ciechocinek, Poland, May 19-21, 2010. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 52, Suppl. 1, p. 93.

TUCHARZ M., NOBIS M., NOBIS A. 2010. Symphyotrichum ciliatum (LINDL.) NESOM - kariologia i rozmieszczenie gatunku w Polsce. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). "Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 66.

TUCHARZ M., NOBIS M., NOBIS A. 2010. Symphyotrichum ciliatum (LINDL.) NESOM in Poland - caryology and distribution. In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 58.

TULEJA M., ZEREN Y., OZAD A., KONIECZNY R., PŁACHNO B.J. 2010. In vitro response of sunflower immature zygotic embryos to ethylene inhibitors. In: Abstracts of XXIX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans, Toruń-Ciechocinek, Poland, May 19-21, 2010. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 52, Suppl. 1, p. 94.

TYC A. 2010. Rośliny kserotermiczne przełomu Popradu w Beskidzie Sądeckim (Karpaty Zachodnie). W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). "Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 67.

TYC A. 2010. Xerothermic plants of the Poprad ravine in the Beskid Sądecki Mts (Western Carpathians). In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 58.

WĘGRZYN M. 2010. Porosty pietra kosodrzewiny w Tatrach Wysokich. W: IV Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek - Nauka a Zarządzanie Obszarem Tatr i ich Otoczeniem". Zakopane 14-16 Października 2010. Staszczenia Prac, s.

WĘGRZYN M. 2010. Wyprawa naukowa pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego na zachodnie wybrzeże Sørkapp Landu w roku 2008. Biuletyn Polarny 15-16: 40-44.

WĘGRZYN M., MASŁOWSKA M. 2010. Śródlądowy bór chrobotkowy. W: Mróz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa, s. 295-311.

WĘGRZYN M., MASŁOWSKA M., OLECH M., OSYCZKA P. 2010. Changes in Arctic tundra vegetation over the last 25 years - a study from Southern Spitsbergen (Svalbard, Norway). In: International Polar Year Oslo Science Conference, Oslo, Norway, 8-12. 06. 2010; abstrakt opublikowany w formie elektronicznej, dostępny pod adresem: https://elsevier.conference-services.net/resources/247/1976/pdf/Oslo2010_0459.pdf

WĘGRZYN M., MASŁOWSKA M., OLECH M., OSYCZKA P. 2010. Przemiany zbiorowisk tundrowych SW Sørkapplandu (Spitsbergen, Svalbard) w ciągu ostatnich 25 lat. W: Nauka Polska w Międzynarodowym Roku Polarnym 2007-2009, XXXIII Sympozjum Polarne, Łódź, 18-19 czerwca 2010. Abstrakty, s. 70.

WOJEWODA W., MLECZKO P. 2010. Bibliography of publications by Barbara Gumińska. Acta Mycologica 45(1): 11-16.

WOŁOWSKI K., PIĽTEK J., PŁACHNO B.J. 2010. Stomatocysts associated with aquatic carnivorous plants reported from Virginia (U.S.A.). In: Taxonomy the queen of science - The beauty of algae, 29th International Conference of the Polish Phycological Society, Kraków-Niedzica, Poland, 19-23 May 2010. Book of Abstracts, p. 67.

ZAJĄC A., MYTNIK-EJSMONT J. 2010. Professor Jan Kornaś (1923-1994). In: Szlachetko D.L., Mytnik-Ejsmont J., Kras M., Górniak M. (eds.). Orchidaceae of West-Central Africa. Vol. 1. Gdańsk University Press, p. 9.

ZAJĄC A., ZAJĄC M. (współautorstwo) 2010. Atlas Florae Europeae. Distribution of Vascular Plants in Europe, Vol. 15, Rosaceae (Rubus). Kurtto A., Weber H.E., Lampinen R., Sennikov A. (eds). Vammalan kirjapaino Oy, Sastamala, pp. 362.

ZAJĄC M. ZAJĄC A. 2010. Florystyczne podstawy geobotanicznego podziału Polski. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). "Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 69.

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2010. Floristic Foundations of the Geobotanical Division of Poland. In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 61.

ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2010. Zalewy i jeziora przymorskie (laguny). W: Mróz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa, s. 32-58.

ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2010. Mieszańce Potamogeton w Polsce - aktualny stan wiedzy. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). "Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 70.

ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2010. Potamogeton hybrids in Poland - the actual state of knowledge. In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", Warsaw, Poland September 6-12, 2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79. Suppl. 1: 61.

ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2010. Potamogeton × subrufus Hagstr.: a neglected Potamogeton hybrid. Annales Botanici Fennici 47:257-260.

ZALEWSKA-GAŁOSZ J., RONIKIER M. 2010. Are linear-leaved Potamogeton hybrids really so rare? Molecular evidence for multiple hybridizations between P. acutifolius and P. compressus in central Europe. Nordic Journal Botany 28: 257-261.

ZALEWSKA-GAŁOSZ J., RONIKIER M., KAPLAN Z. 2010. Discovery of a new, recurrently formed Potamogeton hybrid in Europe and Africa: molecular evidence and morphological comparison of different clones. Taxon 59(2): 559-566 + el. suppl.

ZEMANEK A. 2008 (wyd. 2010). Teaching history of botany at the Jagiellonian University in Cracow (Poland). In: Hunger H., Seebacher F., Holzer G. (eds). Styles of Thinking in Science and Technology. Proceedings of the 3rd International Conference of the European Society for the History of Science, Vienna, Austria, September 10-12, 2008. The Austrian Academy of Sciences in cooperation with the Austrian Federal Ministry of Science and Research, p. 845-852.

ZEMANEK A. 2010. "Krakowski ogród wiedzy" - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. ["Cracow garden of knowledge" - Botanic Garden of the Jagiellonian University]. W: Brusiło J. (red.). XVII Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda "Ogród Pana" [18th International Seminar Sacrum and Nature "The Garden of the Lord"]. Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja), s. 15-25, nlb. 6.

ZEMANEK A. 2010. Poczet rektorów-przyrodników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prorektorów po 1945 r. [A gallery of portraits of Rectors-naturalists of the Jagiellonian University and Vice-Rectors after 1945]. W: Zemanek A. (red.). Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część II: Historia instytutów. [Universitas Iagellonica. Liber Aureus Facultatis Biologico-Geographicae. Pars II: Historia institutorum. The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part II: History of the institutes]. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Księgarnia Akademicka, s. 521-543.

ZEMANEK A. 2010. Zarys historii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Główne etapy organizacji Wydziału [History of the Faculty of Biology and Earth Sciences, Jagiellonian University. The principal stages in the organisation of the Faculty] W: Zemanek A. (red.). Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część II: Historia instytutów. [Universitas Iagellonica. Liber Aureus Facultatis Biologico-Geographicae. Pars II: Historia institutorum. The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part II: History of the institutes]. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Księgarnia Akademicka, s. 19-49.

ZEMANEK A. 2010. Pro memoria (M. Skalińska, I. Cabejszek, S. Gill, M. Czarnowski, W. Pilipowicz). Wiadomości Botaniczne 54(3/4): 66-67.

ZEMANEK A. 2010. (Rec.) Anna Trojanowska: Wiedza o grzybach leczniczych w polskiej literaturze naukowej XIX wieku. Warszawa 2008, Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki. T. 18. Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Nauki PAN, 440 s.. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 55(3-4): 301-304.

ZEMANEK A. 2010. Pro memoria (J. F. Wolfgang, D. Szymkiewicz. L. Zaboklicka-Dąbrowska, M. Szubert, A. Leńkowa ). Wiadomości Botaniczne 54(1/2): 85-86.

ZEMANEK A. 2010. Słowo wstępne [Foreword]. W: Frey L. (red.) Karol Linneusz. Książę Botaników, Profesor Profesorów. [Sum.: Carolus Linnaeus. Princeps Botanicorum, Professor Professorum]. Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, s. 5-6.

ZEMANEK A. 2010. Wstęp. Introduction. W: Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część II: Historia instytutów [Universitas Iagellonica. Liber Aureus Facultatis Biologico-Geographicae. Pars II: Historia institutorum. The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part II: History of the institutes]. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Księgarnia Akademicka, s. 11-13.

ZEMANEK A. (red.). 2010. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część II: Historia instytutów. [Universitas Iagellonica. Liber Aureus Facultatis Biologico-Geographicae. Pars II: Historia institutorum. The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part II: History of the institutes]. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Księgarnia Akademicka, ss. 619.

ZEMANEK A., MEDWECKA-KORNAŚ A., ZDEBSKA D., KUTA E., JOACHIMIAK A. 2010. Instytut Botaniki [Institute of Botany]. W: Zemanek A. (red.). Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część II: Historia instytutów. [Universitas Iagellonica. Liber Aureus Facultatis Biologico-Geographicae. Pars II: Historia institutorum. The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part II: History of the institutes]. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Księgarnia Akademicka, s. 59-138.

ZEMANEK A., PAWŁOWSKI J. 2010. Karol Linneusz (1707-1778). W trzechsetną rocznicę narodzin. Carolus Linnaeus (1707-1778) - tercentenary of his birth. Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Historii Nauki 10: 205-223.

ZEMANEK B. 2009 (wyd. 2010). Rośliny i grzyby wielkoowocnikowe. W: A. Górecki, Zemanek B. (red.). Magurski Park Narodowy - Monografia Przyrodnicza. Magurski Park Narodowy, Uniwersytet Jagielloński, Krempna-Kraków, s. 75-85.

ZEMANEK B. 2010. Ogród - raj odzyskany czy substytut natury. W: Brusiło J. (red.). XVII Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda "Ogród Pana" [18th International Seminar Sacrum and Nature "The Garden of the Lord"]. Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja), s. 27-39.

ZUBEK S., PIĄTEK K., NAKS P., HEISE W., WAYDA M., MLECZKO P. 2010. Fungal root endophyte colonization of fern and lycophyte species from Celaque National Park in Honduras. American Fern Journal 100(2): 126-136.

ZUBEK S., STOJAKOWSKA A., ANIELSKA T., TURNAU K. 2010. Arbuscular mycorrhizal fungi alter thymol derivative contents of Inula ensifolia L. Mycorrhiza 20(7): 497-504.