Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje Pracowników Instytutu Botaniki:

ANDRYKA A. 2013. Narodowy Ogród Botaniczny Kirstenbosch w Kapsztadzie. Wszechświat 114(8-9): 323-327.

AUGUSTYNIUK-KRAM A., CHWEDORZEWSKA K.J., KORCZAK-ABSHIRE M., OLECH M.A. 2013. An analysis of fungal propagules transported to Arctowski Station. Polish Polar Research 34(3): 269-278.

BĄBA W., KOMPAŁA-BĄBA A. 2013. Dynamika muraw kserotermicznych pod wpływem mechanicznego koszenia. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 215

BEVITORI R., POPIELARSKA-KONIECZNA M., DOS SANTOS EM., GROSSI-DE-SÁ MF., PETROFEZA S. 2013. Morpho-anatomical characterization of mature embryo-derived callus of rice (Oryza sativa L.) suitable for transformation. Protoplasma DOI 10.1007/s00709-013-0553-4

BOBROV A.A., ZALEWSKA-GAŁOSZ J., CHEMERIS E.V. 2013. Potamogeton ×clandestinus (P. crispus × P. natans, Potamogetonaceae), a new natural pondweed hybrid discovered in Europe. Phytotaxa 149(1): 31-49.

BUCAŁA A., BUDEK A., KOZAK M. 2013. The anthropogenic influence on vegetation and soil properties in Gorce Mts. (Polish Carpathians) during last 50 years. In: 8th International Conference (AIG) on Geomorphology "Geomorphology and sustainability", Paris, 27-31 August 2013, p. 463.

BUDZIK K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2013. Gatunki wskaźnikowe starych lasów w wyspach leśnych na Pogórzu Rożnowskim. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 233

BUDZIK K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2013. Monitoring of the Epipactis purpurata (Orchidaceae) populations on the Rożnów Foothills (Carpathians Foothills). In: Bogucka-Kocka A., Szymczak G., Kocki J., Sowa I. (eds.) 3rd International Conference and Workshop „Plant – the source of research material", Lublin, 16-18 October 2013, s. 83.

BUDZIK K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2013. Stanowisko Solidago graminifolia (Asteraceae) w Karpatach. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 234

BUDZIK K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2013. The role of small woodlands in the flora diversity in the landscape of the Carpathian Foothills. In: Ronikier M., Alvarez N., Mraz P., Puscas M., Ronikier A., Wacnik A., Zalewska-Gałosz J. (eds.) Proceedings of the 1st Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context", Krakow, Poland, 26-28 September  2013. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55, Suppl. 1: 40

BUDZIK K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2013. Występowanie kruszczyka sinego Epipactis purpurata Sm. na Pogórzu Ciężkowicko-Rożnowskim (Karpaty Zachodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69(3): 248-253.

BUDZIK K.A., BUDZIK K.M. 2013. A preliminary report of amphibian mortality patterns on railways. In: Szepańska I., Walińska K. (eds.) 8th International Conference of Young Naturalists - "From Biotechnology to Environment Protection" " - Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists,, Zielona Góra, Poland,.7-9 November 2013, s. 104

BUDZIK K.A., BUDZIK K.M. 2013. Monitoring of the Salamandra salamandra  population in northen Rożnów Foothills. In: 1st International Conference of Young  Scientists "Nature-Forest-Technology", Poznań, Poland, 6-8 September 2013, p. 15

BUDZIK K.A., BUDZIK K.M. 2013. Orchidaceae diversity in the selected forest areas in the Rożnów Foothills. In: 1st International Conference of Young  Scientists "Nature-Forest-Technology", Poznań, Poland, 6-8 September 2013, p. 16

BUDZIK K.A., BUDZIK K.M. 2013. Stanowisko salamandry plamistej Salamandra salamandra w północnej części Pogórza Rożnowskiego (Occurrence of the fire salamander Salamandra salamandra in the northern Rożnów Foothills). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (6): 538-542.

BUDZIK K.A., BUDZIK K.M., ŻUWAŁA K. 2013. Amphibian situation in urban environment – history of  the common toad Bufo bufo in Krakow (Poland). Ecological Questions 18: 75-79.

CHRAMIEC-GŁĄBIK A., GRABOWSKA-JOACHIMIAK A., SLIWINSKA E., LEGUTKO J., KULA A. 2012. Cytogenetic analysis of Miscanthus × giganteus and its parent forms. Caryologia: International Journal of Cytology, Cytosystematics and Cytogenetics 65(3): 234-242.

CHWEDORZEWSKA K., KORCZAK-ABSHIRE M., OLECH M., LITYŃSKA-ZAJĄC M., AUGUSTYNIUK-KRAM A. 2013. Alien invertebrates transported accidentally to the Polish Antarctic Station in cargo and on fresh foods. Polish Polar Research 34(1): 55-66.

CHWEDORZEWSKA K.J., KORCZAK-ABSHIRE M., OLECH M. 2013. Presja gatunków obcych na ocieplające się rejony morskiej Antarktyki. KOSMOS 62(3): 351-358.

DUBIEL E. 2013 Szata roślinna Krakowa. Alma Mater 158: 44-48.

DUBIEL E. 2013. Szata roślinna. W: Degórska B., Baścik M. (red.) Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby – ochrona – kształtowanie. Urząd Miasta Krakowa, s. 81-99

DZIEDZIC K., ŚLESAK H. 2013. Organogenetic events in Rumex acetosa in vitro culture – histological studies and analysis of genetic variability. In: Jaglarz M. (ed.) "Puzzles of Development: from the First Divisions to Brain Wiring", Zakopane, 17-19 May 201, s. 42

DZIEDZIC K., ŚLESAK H., KWOLEK D., JOACHIMIAK A.J. 2013. Morphogenesis in Rumex in vitro culture – sex ratio among regenerated plantlets. In Kuta E. (ed.) Proceedings of the IX National Conference "In vitro cultures in plant physiology", Kraków, 4-6 December 2013. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55, Suppl. 2: 42

DZWONKO Z.  2013.  Pochodzenie, przemiany i znaczenie roślinności kserotermicznej w Polsce.  W: Utrzymanie bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Polsce Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, s. 13-17.

DZWONKO Z. 2013. Różnorodność biotyczna lasów i muraw ciepłolubnych w południowej Polsc. Alma Mater 158: 76-81.

DZWONKO Z., LOSTER S., GAWROŃSKI S. 2013. Regeneracja roślinności w miejscu spalonego lasu sosnowego w zależności od intensywności pożaru. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 64-65

GÓRALSKI G., JUDASZ A., GACEK P., GRABOWSKA-JOACHIMIAK A., JOACHIMIAK A.J. 2013. Polyploidy, alien species and invasiveness in Polish angiosperms. Pland Systematics and Evolution 300(2): 225-238.

GRZEBELUS E., SZKLARCZYK M., GREŃ J., ŚNIEGOWSKA K., JOPEK M., KACIŃSKA I., MROŻEK K. 2012. Phytosulfokine stimulates cell divisions in sugar beet (Beta vulgaris L.) mesophyll protoplast cultures. Plant Growth Regulation 67(1): 93-100.

GUDKOVA P.D, EBEL A.L., NOBIS M., VERKHOZINA A.V.  2013.  Stipa glareosa P.A. Smirn. (Poaceae) v Pribaicale. Stipa glareosa P.A. Smirn. (Poaceae) in the Cisbaical Region.  In: Likhacheva V.G.(ed.) Integratsya botanicheskikh issledovanii i obrazovaniya: traditsii i perspektivy. Trudy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyaschennoi 125-letiyu kafedry botaniki, Tomsk, 12-15 noyabrya 2013.  Izdatelstvo Tomskogo Universiteta, s. 38-41.

GUDKOVA P.D., OLONOVA M.V., SMIRNOV S.V., NOBIS M. 2013. The anatomical structure of leaf blade of the Siberian feather grasses (Poaceae: Stipa). Turczaninowia 16(4): XX

HARAŃCZYK H., NOWAK P., OLECH M. 2013. Porosty antarktyczne – sposoby przetrwania w skrajnie nieprzyjaznym środowisku. KOSMOS 62(3): 373-380.

HARMATA K. 2013. Pyłek w centrum uwagi.  Alma Mater 158: 85-89.

HARMATA K., MACHNIK J.  2013. Introduction. In. Harmata K., Machnik J.(eds.) Natural enviroment and man at the ecotone of geografical zones and the outskirts of middle and south-east European cultures in the confluence od Dnister and Łomnica rivers, in the Neolithic and subsequent epochs. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, p. 7-15

HARMATA K., MACHNIK J. (RED.) 2013. Natural enviroment and man at the ecotone of geografical zones and the outskirts of middle and south-east European cultures in the confluence od Dnister and Łomnica rivers, in the Neolithic and subsequent epochs. Polska Akademia Umiejętności, Kraków.

HARMATA K., MADEJA J., KOŁACZEK P.  2013.  Settlement phases in pollen diagram from Ćvitova In. Harmata K., Machnik J. (eds.) Natural enviroment and man at the ecotone of geografical zones and the outskirts of middle and south-east European cultures in the confluence od Dnister and Łomnica rivers, in the Neolithic and subsequent epochs.  Polska Akademia Umiejętności, Kraków, p. 55-57

HARMATA K., MADEJA J., KOŁACZEK P.  2013.  The locality Luka – palynological analysis In. Harmata K., Machnik J. (eds.) Natural enviroment and man at the ecotone of geografical zones and the outskirts of middle and south-east European cultures in the confluence od Dnister and Łomnica rivers, in the Neolithic and subsequent epochs.  Polska Akademia Umiejętności, Kraków, p. 41-48

HARMATA K., SZCZEPANEK K., CYWA K., MADEJA J., KOŁACZEK P.  2013.  The locality Ćvitova – palynological analysis In. Harmata K., Machnik J. (eds.) Natural enviroment and man at the ecotone of geografical zones and the outskirts of middle and south-east European cultures in the confluence od Dnister and Łomnica rivers, in the Neolithic and subsequent epochs.  Polska Akademia Umiejętności, Kraków, p. 48-55

JANICKA M.  2013. Changes in bryophyte composition of species-rich meadows during 50 years in response to management (Ojców National Park, southern Poland). In: Püssa K., Kalamees R., Hallop K. (eds.) 56th IAVS Symposium "Vegetation Patterns & Their Underlying Processes", Abstracts, Tartu, Estonia, 26-30 June 2013, p. 96.

JANICKA M.  2013. Wśród białych skał. Przyroda Polska 7: 34-35.

JANICKA M. 2013. Czy nadal zachwycają? Łąki w dolinach Ojcowskiego Parku Narodowego wczoraj i dziś. W: Wachowiak E. (red.) Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Szata roślinna łąk w procesie przemian „Użytki zielone dolin rzecznych", Materiały sesji referatowej i posterowej, Puszczykowo, 5-6 września 2013, s. 14.

JANICKA M. 2013. Trawy w zbiorowiskach roślinnych ostańców wapiennych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego (Wyżyna Krakowska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 20(2): 245-252.

JANICKA M., KASJANIUK M. 2013. Chromosome numbers of Pulmonaria mollis Wulfen ex Kern. in relation to geographic distribution in Poland. In: Ronikier M., Alvarez N., Mraz P., Puscas M., Ronikier A., Wacnik A., Zalewska-Gałosz J. (eds.) Proceedings of the 1st Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context", Krakow, Poland, 26-28 September  2013. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55, Suppl. 1: 47.

JAŹWA M. 2010. Rośliny synantropijne Podgórza Rzeszowskiego. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). „Planta in vivo, in vitro et in silico", LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010. Streszczenia referatów i plakatów, s. 47

JAŹWA M. 2011: Kosaciec syberyjski Iris sibirica – nowe stanowisko w okolicach Łańcuta. Chrońmy przyrodę ojczystą 67(3): 265–266.

JAŹWA M. 2012. Kenofity zachodniej części Podgórza Rzeszowskiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(2): 389-395.

JAŹWA M., STADNICKA-FUTOMA A. 2013. Wpływ gleb na różnorodność gatunkową roślin Podgórza Rzeszowskiego. W: 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy – roślina – środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu", Puławy-Lublin, 12-15 maja 2013, s. 143

JAŹWA M., STADNICKA-FUTOMA A. 2013. Zanik łąk na siedliskach podmokłych na terenie Przedgórza Rzeszowskiego. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 288

JĘDRZEJCZAK E. 2013. Soil seed bank in selected patches of vegetation in the beech forest of Beskid Śląski (Southern Poland). Časopis Slezského Zemského Muzea - série A - vědy přírodní 62(3): 137-150.

JOPEK M. 2012. Wstępne analizy relacji taksonomicznych w obrębie rodzaju Batrachium na podstawie sekwencji wybranych regionów nrDNA i cpDNA. W: IV Warsztaty Biotechnologiczne „Biotechnologia szansą rozwoju i postępu", Spytkowice, 31 maja-01 czerwca 2012.

JOPEK M. 2013. The preliminary stage of SCAR markers development for Ranunculus subgen. Batrachium. In: Figlerowicz M. (ed.) 6th Conference of the PSEPB, Łódź, 16-19 September 2013. BioTechnologia 94 (3): 316.

JOPEK M., ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2012. The first Polish record of Batrachium ×felixii evidenced based on molecular analysis. In: Interdisciplinary conference "Adaptive Strategies of Living Systems", Novy Svet, Ukraine, 11-16 June 2012, p. 130.

KASJANIUK M., MUSIAŁ K., MARCINIUK P., RERAK J. 2013. Molecular analysis of selected species of Taraxacum sect. Palustria. In: Püssa K., Kalamees R., Hallop K. (eds.) 56th IAVS Symposium "Vegetation Patterns & Their Underlying Processes", Abstracts, Tartu, Estonia, 26-30 June 2013, p. 11.

KLESZCZ I., JONIK M., NOBIS A., NOBIS M. 2013. Galeopsis angustifolia (Ehrh.) Hoffm. i Galeopsis ladanum L. w Polsce. Galeopsis angustifolia (Ehrh.) Hoffm. and Galeopsis ladanum L. in Plosce. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 307

KLICHOWSKA E. 2013. Rzadkie, chronione i interesujące gatunki roślin naczyniowych ujściowego odcinka doliny Dunajca. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 20(2): 253-258.

KLICHOWSKA E., NOBIS M. 2013. Stan i liczebność populacji Stipa pennata L. w południowej Polsce. W: Mirek Z., Nikel A., Walusiak E., Wilk Ł. (red.) Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, Kraków, 24-25 października 2013, s. 52

KLICHOWSKA E., NOBIS M., NOBIS A., ROLA K., NOWAK A. 2013. Wielowymiarowe morfometryczne analizy kompleksu Stipa turkestanica (Poaceae). Multivariate morphometric analysis of the Stipa turkestanica complex (Poaceae). W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 308.

KLIMEK B., STEFANOWICZ A., WOCH M., JAŹWA M. 2010. Czy istnieje związek między bioróżnorodnością roślin i mikroorganizmów glebowych. Kosmos 59 (3-4): 589-598.

KOCUREK M., PŁACHNO B., KORNAŚ A., PILARSKI J., MISZALSKI Z. 2013. Asymilacja CO2 w łodygach Clusia rosea – gatunku realizującego metabolizm CAM w liściach [Assimilation of CO2in the stems of Clusia rosea Jacq. – the species performing CAM metabolism in leaves]. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 314.

KÖHLER P.  2013.  Łysenkizm w Polsce na tle ówczesnej sytuacji politycznej.  W: Köhler P. (red.) Studia nad łysenkizmem w polskiej biologii. Studies in Lysenkoism in Polish biology.  Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kraków, s. 25-69.

KÖHLER P.  2013.  O trudnościach metodologicznych w badaniach nad łysenkizmem w polskiej nauce i o trudnościach w akceptacji rezultatów takich badań.  W: Köhler P. (red.) Studia nad łysenkizmem w polskiej biologii. Studies in Lysenkoism in Polish biology.  Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kraków, s. 159-162.

KÖHLER P.  2013.  Polska botanika łysenkowska.  W: Köhler P. (red.) Studia nad łysenkizmem w polskiej biologii. Studies in Lysenkoism in Polish biology.  Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kraków, s. 70-126.

KÖHLER P.  2013.  Wstęp.  W: Köhler P. (red.) Studia nad łysenkizmem w polskiej biologii. Studies in Lysenkoism in Polish biology.  Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kraków, s. 5-7.

KÖHLER P.  2013.  Zarys historii łysenkizmu w ZSRR.  W: Köhler P. (red.) Studia nad łysenkizmem w polskiej biologii. Studies in Lysenkoism in Polish biology.  Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kraków, s. 9-24

KÖHLER P. (RED.) 2013. Studia nad łysenkizmem w polskiej biologii. Studies in Lysenkoism in Polish biology. Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kraków.

KÖHLER P. 2012 (wyd. 2013). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 82. Jadwiga Gawłowska. Wiadomości Botaniczne 56(3/4): 62-66.

KÖHLER P. 2012 (wyd. 2013). Obchody dwusetnej rocznicy urodzin Józefa Warszewicza (1812-1866). Celebration of bicentennial anniversary of Józef Warszewicz (1812-1866) birth. Wiadomości Botaniczne 56(3/4): 58-62.

KÖHLER P. 2012 (wyd. 2013). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Irena Mazaraki (1912-1995). Wiadomości Botaniczne 56(1/2): 35.

KÖHLER P. 2012 (wyd. 2013). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Mieczysław Mazaraki (1913-2003). Wiadomości Botaniczne 56(1/2): 36.

KÖHLER P. 2012 (wyd. 2013). Spuścizna Stanisława Siedleckiego (1912-2002) w zbiorach Zakładu Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Zdzisława Czeppego Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krakowski Rocznik Archiwalny 18: 157-165, ilustracje 9-21.

KÖHLER P. 2012 (wyd. 2013). XXV Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Historii Nauki i 200-lecie urodzin Józefa Warszewicza (Wilno, Litwa, 4-6 X 2012). 25th International Baltic Conference on the History of Science and 200th anniversary of the birth of Józef Warszewicz (Vilnius, Lithuania, 4-6 October 2012). Wiadomości Botaniczne 56(3/4): 81-82.

KÖHLER P. 2012 (wyd. 2013). Zdobywanie bieguna południowego Ziemi – implikacje botaniczne. The attainment of the South Pole of the Earth – botanical implications. Wiadomości Botaniczne 56(3/4): 91-95.

KÖHLER P. 2013. Botanika na mapie Krakowa. Alma Mater 158: 148-149.

KÖHLER P. 2013. Czy Stanisław Bonifacy Jundziłł napisał pierwszą florę Polski? Did Stanisław Bonifacy Jundziłł write the first Polish flora? W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 92-93.

KÖHLER P. 2013. Dokumentacja badań polarnych. Alma Mater 158: 106-107.

KÖHLER P. 2013. Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen: Dwukrotne poszukiwania w Południowym Lodowatym Oceanie i pływanie naokoło świata w latach 1819, 20 i 21… Warszawa 2009, Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Zakład Biologii Antarktyki, Muzeum i Instytut Zoologii, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 250 s. + 2 karty, tłumaczył: Stanisław Rakusa-Suszczewski. Otto Kotzebue: Podróż naokoło świata. Warszawa 2012, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 315 s. + 8 kart barwnych rycin, tłumaczył: Stanisław Rakusa-Suszczewski. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki  58(2): 263-265.

KÖHLER P. 2013. II Międzynarodowe Warsztaty Łysenkistyczne (21-24 czerwca 2012 r.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki  58(1): 206-208.

KÖHLER P. 2013. Inspektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na znaczku pocztowym. Alma Mater 158: 36.

KÖHLER P. 2013. Juozas Varševičius Krokuvoje. Orchidėjos 1(11): 28-30.

KÖHLER P. 2013. Lysenkoism in biological textbooks in Poland. In: 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine "Knowledge at work". Manchester, UK, 21-28 July 2013 [publikacja elektroniczna: http://www.ichstm2013.com/programme/guide/p/0912.html]

KÖHLER P. 2013. Odpowiedź Antoniego Szymańskiego na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. Antoni Szymański's response to Józef Rostafiński's (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883. Etnobiologia Polska 3: 25-30.

KÖHLER P. 2013. Odpowiedź Romana Gutwińskiego (1860-1932) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. Roman Gutwiński's (1860-1932) response to Józef Rostafiński's (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883. Etnobiologia Polska  3: 47-53.

KÖHLER P. 2013. Polihymnia i Flora. Alma Mater 158: 152-153.

KÖHLER P. 2013. Stanisław Siedlecki (1912-2002) - polarnik, taternik, geolog. Stulecie urodzin. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki  58(3): 61-80.

KÖHLER P. 2013. Stulecie zdobycia południowego bieguna Ziemi. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 58(2): 57-75.

KÖHLER P. 2013. The first Polish expedition to the Arctic. In: The Arctic Science Summit Week 2013 "The Arctic Hub Regional and Global Perspectives", Kraków, Poland, 13-19 April 2013 [publikacja elektroniczna http://www.assw2013.us.edu.pl/pdf/Pendrive/ABSTRACT_S_4045.pdf]

KÖHLER P. 2013. Zagraniczne wyprawy naukowe. Alma Mater 158: 122.

KÖHLER P., KORCZAK-ABSHIRE M. 2013. Sesja naukowa „Znaczenie pierwszej wyprawy polarnej z Polski niepodległej". Jubileusz 80-lecia Polskiej Ekspedycji II Międzynarodowego Roku Polarnego 1932/1933 na Wyspę Niedźwiedzią. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 58(2): 268-271.

KÖHLER P., LISOWSKA M., ZIAJA W. 2013. Arctic Science Summit Week. Alma Mater 160: 26-28.

KOŁACZEK P., KARPIŃSKA-KOŁACZEK M., MADEJA J., HARMATA K., SZCZEPANEK K., KALINOWICZ N., GĘBICA P. 2013. Vegetetion - human - climate inteplaysduring the Middle Holocene in the Dniestr-Łomnica valley (western Ukraine) recorded in ox-bow lake deposits. In: Ronikier M., Alvarez N., Mraz P., Puscas M., Ronikier A., Wacnik A., Zalewska-Gałosz J. (eds.) Proceedings of the 1st Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context", Krakow, Poland, 26-28 September  2013. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55, Suppl. 1: 26.

KOŁACZEK P., ZUBEK S., BŁASZKOWSKI J., MLECZKO P., MARGIELEWSKI W. 2013. Erosion or plant succession - How to interpret the presence of arbuscular mycorrhizal fungi (Glomeromycota) spores in pollen profiles collected from mires. Review of Palaeobotany and Palynology 189: 29-37.

KOMPAŁA-BĄBA A., BĄBA W. 2013. The spontaneous succession in a sand-pit – the role of life history traits and species habitat preferences. Polish Journal of Ecology 61(1): 13-22.

KOMPAŁA-BĄBA A., BĄBA W. 2013. Udział traw (Poaceae) w zbiorowiskach roślinnych wykształcających się na nieużytkach hutnictwa żelaza występujących na obszarze Wyżyny Śląskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica  20(2): 267-284.

KORCZAK-ABSHIRE M., WĘGRZYN M., ANGIEL P.J., LISOWSKA M. 2013. Pygoscelid penguins breeding distribution and population trends at Lions Rump rookery, King George Island. Polish Polar Research 34(1): 87-99.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2013. The effect of vegetation character on abundance and structure of subpopulations of rare herb species Gentiana pneumonanthe L. Polish Journal of Ecology 61(1): 35-36.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2013. The effectiveness of asexual and sexual reproduction in clonal species Dianthus superbus L. in different site conditions- the consequences for p[opulation development. Ecological Questions 18: 33-38.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2013. The impact of disturbance gradient on recruitment of clonal plant species in Molinietum caeruleae meadows. Polish Journal of Ecology 61(3): 519-533.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2013. The influence of neighbouring species on ecological variation of the selected subpopulations of Iris sibirica L. Biodiversity: Research and Conservation 32: 45-52.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2013. The size structure of ramets in Dianthus superbus L. in mosaic meadow vegetation. Acta Agrobotanica 66(3): 23-30.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., BĄBA W. 2013. Wpływ wysokości pokrywy roślinnej na alokację w reprodukcję wegetatywną i generatywną w populacjach Serratula tinctoria L. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 318-319.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., KOZAK M. 2013. Liczebność i struktura subpopulacji Gladiolus imbricatus L. w płatach Molinietum caeruleae w odmiennych warunkach bytowania. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 319-320.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2013. Variability of population traits of tall herb species Doronicum austriacum in different site conditions. In: Ronikier M., Alvarez N., Mraz P., Puscas M., Ronikier A., Wacnik A., Zalewska-Gałosz J. (eds.) Proceedings of the 1st Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context", Krakow, Poland, 26-28 September  2013. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55, Suppl. 1: 52-52.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT. K., STACHURSKA-SWAKOŃ A., TOWPASZ K. 2013. Wpływ użytkowania łąk na wybrane cechy populacji Ostericu m palustre Besser. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 320-321.

KOTAŃSKA M., WÓJCIK T. 2013. Przemiany roślinności łąk wilgotnych ze związku Calthion w Dolinie Wierzbanówki (Pogórze Wielickie) w latach 1976-2011. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 321-322.

KOTAŃSKA M., WÓJCIK T., ZACHARA K. 2013. Murawy napiaskowe Mielca i okolic – stan zachowania po 15 latach. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica  20 (2): 303–331.

KOWALCZYK T. 2013. Flora roślin naczyniowych Pogórza Leskiego. Wstępne wyniki badań. W: XXII Międzynarodowa Konferencja Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie", Ustrzyki Dolne, 25-30.09.2013.

KOWALCZYK T. 2013. Interesujące gatunki roślin naczyniowych Pogórza Leskiego (Karpaty Wschodnie). Roczniki Bieszczadzkie 21: 81-91.

KOWALCZYK T. 2013. Sekcja Botaniczna Koła Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Alma Mater 158: 158-159.

KOWALCZYK T., DROBNIAK SZ.M. 2013. Inwazyjne gatunki roślin Pogórza Leskiego – wstępne wyniki badań. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów.

KOWALCZYK T., DROBNIAK SZ.M., HAJDUK J., BURY S. 2013. Nowe stanowisko tajęży jednostronnej Goodyera repens w Bieszczadach Zachodnich. Chrońmy przyrodę ojczystą 69(4): 360-362.

KOZAK M., BUCAŁA A., KOZŁOWSKA K., KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2013. Zmiany powierzchni zbiorowisk roślinnych na wybranych terenach porolnych w dolinach potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach (Karpaty Zachodnie) w ciągu ostatnich 50 lat. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 326.

KOZAK M., KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2013. Tatrzańskie nawapienne murawy wysokogórskie jednym z najcenniejszych siedlisk przyrodniczych w Polsce. Wszechświat 114(7): 248-250.

KOZAK M., MLECZKO P., ŁAWRYNOWICZ M. 2013.  Problem rzadkości grzybów podziemnych na przykładzie Octaviania asterosperma i Chamonixia caespitosa (Boletales) (The problem of rarity of hypogeous fungi on the example of Octaviania asterosperma i Chamonixia caespitosa [Boletales]). W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 327-328.

KOZIERADZKA-KISZKURNO M., PŁACHNO B.J. 2013. Diversity of plastid morphology and structure along the micropyle-chalaza axis of different Crassulaceae. Flora 208(2): 128–137.

KULA A., GRABOWSKA-JOACHIMIAK A., KASJANIUK M., LEGUTKO J., MARCINIUK P., MUSIAŁ K. 2013. Chromosome numbers in 10 Taraxacum species from Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55(2): 153–157.

KUTA E., SŁOMKA A. 2013. O inteligencji roślin. Alma Mater 158: 64-66.

KUTA E., SŁOMKA A., MIGDAŁEK G., JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA M., ROSTAŃSKI A.,  CIEŚLAK E., SZCZEPANIAK M., KWIATKOWSKA M., SHUKA L., BOTHE H. 2013. Mikroewolucja i specjacja Violaceae na glebach metalonośnych. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 101-102.

KWIATKOWSKA M., SŁOMKA A. 2013. Developmental modifications in anthers and ovules of plants from metalliferous sites. In: Jaglarz M. (ed.) "Puzzles of Development: from the First Divisions to Brain Wiring", Zakopane, 17-19 May 201, p. 43.

LISZNIAŃSKA M., ŚLESAK H., POPIELARSKA-KONIECZNA M., ŚLESAK I. 2013. The activity of photosystem II in Rumex tianschanicus × Rumex patientia – a perspective energetic plant. In Kuta E. (ed.) Proceedings of the IX National Conference "In vitro cultures in plant physiology", Kraków, 4-6 December 2013, Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55, Suppl. 2: 52.

LISZNIAŃSKA M., ŚLESAK H., ŚLIWIŃSKA E., POPIELARSKA-KONIECZNA M., JOACHIMIAK A.J. 2013. In vitro regeneration of energy hybrid sorrel – flow cytometric  and histological aspects. In: Jaglarz M. (ed.) "Puzzles of Development: from the First Divisions to Brain Wiring", Zakopane, 17-19 May 201, p. 44.

LOSTER S.  2013.  Zróżnicowanie muraw kserotermicznych w południowej Polsce i niektóre problemy ich ochrony.  W: Utrzymanie bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Polsce Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, s. 19-23.

LOSTER S. 2013. Od Bieguna Północnego po Biegun Południowy – naukowe wyprawy botaników z Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszechświat 114 (7): 188-194.

LOSTER S., TOWPASZ K. 2013. Półwysep Bałkański. Alma Mater 158: 129-131.

ŁAWRYNOWICZ M., MLECZKO P., KOZAK M., ŚLUSARCZYK D. 2013. Conservation problems of hypogeous fungi. In: Third International Congress on Fungal Conservation, Gökova Bay, Akyaka, Muğla, Turkey, 11-15 November 2013, Programme and Abstracts, p. 42.

ŁAZARSKI G., NOBIS M. 2013. Morfometryczna analiza zmienności cech Carex pallidula na tle pozostałych przedstawicieli sekcji Digitatae w Polsce. Morphometric analysis of variation Carex pallidula, on the background of the other members of the section Digitatae in Poland. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 358.

ŁUCZAJ Ł., KÖHLER P., PIROŻNIKOW E., GRANISZEWSKA M., PIERONI A., GERVASI T. 2013. Wild edible plants of Belarus: from Rostafiński's questionnaire of 1883 to the present. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 9(21): 1-17.

ŁUKOWICZ K., AUGUSTYNOWICZ J., PŁACHNO B. 2013. Cr(VI)-influence on aquatic carnivorous plant Utricularia gibba. In: Figlerowicz M. (ed.) 6th Conference of the PSEPB, Łódź, 16-19 September 2013. BioTechnologia 94 (3): 385.

MADEJA J.  2013. Investigations of fossil DNA (aDNA) of bacteria from Bacteroides-Prevotella and Bifidobacterium group occurring in the profiles from the Ćvitova. In. Harmata K., Machnik J.(eds.) Natural enviroment and man at the ecotone of geografical zones and the outskirts of middle and south-east European cultures in the confluence od Dnister and Łomnica rivers, in the Neolithic and subsequent epochs.  Polska Akademia Umiejętności, Kraków, p. 57-61

MADEJA J. 2012. Vegetation changes and human activity around Lake Łańskie (Olsztyn Lake District, NE Poland) from the mid Holocene, based on palynological study. Acta Palaeobotanica 52(2): 235-261.

MADEJA J. 2013. „Ziarno prawdy" – palinologia na usługach kryminalistyki. Alma Mater 158: 144-145.

MADEJA J. 2013. Wenezuela – raj przyrodników. Alma Mater 158: 137-138.

MADEJA J., KOŁOCZEK P., KARPIŃSKA-KOŁACZEK M., HARMATA K., SZCZEPANEK K. 2013. Presence of man on the border of middle and south-eastern European cultures (western Ukraine) and its impact on natural environment. In: 16th Conference of the Interantional Work Group for Palaeoethnobotany, Thessaloniki, Greece, 17-22 June 2013. Abstracts Book, p. 148-149.

MARCIŃSKA I., SKRZYPEK E., CZYCZYŁO-MYSZA I., POPIELARSKA-KONIECZNA M., NOWAKOWSKA A., DZIURKA K., JUZOŃ K., CYGANEK K., WARCHOŁ M. 2013. Pozytywne i negatywne aspekty w produkcji podwojonych haploidów pszenicy. W: Kuta E. (red.) IX Ogólnopolska Konferencja „Kultury in vitro w fizjologii roślin", Kraków, 4-6 grudzień 2013.  Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 55 suppl. 2: 19.

MEDWECKA-KORNAŚ A. 2012. Polemiki.  Nieuzasadnione informacje o występowaniu murawy naskalnej Festucetum pallentis w Niecce Nidziańskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(1): 309-316.

MEDWECKA-KORNAŚ A. 2013. Michael Veith, Suasanne Bonn, Ulrich Sander, Joachim Albrech, Peter Poschold – Nachhaltige Entwicklung xerothermer Hanlagen am Beispiel des Mittelrheintals. Naturschutz und Biologische Vielfalt Heft 121. Bundesamt für Naturschutz,  Bonn-Bad Godesberg 2012 (recenzja) Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69(6): 562-565.

MEDWECKA-KORNAŚ A. 2013. Wpływ pożarów na roślinność w Afryce. Wszechświat 114(7): 194-201.

MEDWECKA-KORNAŚ A. 2012. Rezerwat Dąbie. W:  S. Loster (red.) Roślinność kserotermiczna na obszarach chronionych województwa małopolskiego. Przewodnik przyrodniczy. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie,  s. 40-46

MEDWECKA-KORNAŚ A. 2013. Hibiskus rhodanthus (Malvaceae) - an interesting plant species in Southeastern Africa. Polish Botanical Journal 58(1): 325-335.

MEDWECKA-KORNAŚ A. 2013. Krajobraz jako obiekt badań naukowych i ochrony przyrody [Landscape as the object of scientific research and nature conservation]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69(1): 3-18.

MIGDAŁEK G., JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA M., ROSTAŃSKI A., CIEŚLAK E., SZCZEPANIAK M., COMBIK M., SŁOMKA A., KUTA E. 2013. Identyfikacja mieszańców w kompleksie V. reichenbachiana-V. riviniana  przy wykorzystaniu różnych markerów molekularnych. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 112-113.

MIGDAŁEK G., JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA M., ROSTAŃSKI A., CIEŚLAK E., SZCZEPANIAK M., COMBIK M., SŁOMKA A., KUTA E. 2013. Identyfikacja mieszańców w kompleksie Viola reichenbachiana-V. riviniana  przy wykorzystaniu różnych markerów molekularnych. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 101-102.

MIGDAŁEK G., JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA M., ROSTAŃSKI A., SŁOMKA A., KUTA E. 2013. Usefulness of morphological characters in determination of intra-and interspecific diversity of violets (Viola L., Violaceae). In: Tasenkevich L.O., Kondratyuk S.Y., Novikoff A.V. (eds.) 2nd International Scientific Conference on Plant Morphology "Modern Phytomorphology", Lviv, Ukraine, 14–16 May, 2013. Modern Phytomorphology 4: 35–36.

MIGDAŁEK G., WOŹNIAK M., SŁOMKA A., GODZIK B., JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA M., ROSTAŃSKI A., BOTHE H., KUTA E. 2013. Morphological differences between violets growing at heavy metal polluted and non-polluted sites. Flora- Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 208(2): 87-96.

MITKA J.  2012.  Tojad morawski Aconitum firmum Rchb. subsp. moravicum Skalický. W: Perzanowska J. (red.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II.  GIOŚ, Warszawa.  s. 284-295.

MITKA J.  2012. Tocja karpacka Tozzia alpina L. subsp. carpatica (Woł.) Pawł. & Jasiewicz. W: Perzanowska J. (red.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II.  GIOŚ, Warszawa.  s. 274-283.

MITKA J., BĄBA W., BOROŃ P., ILNICKI T., SUTKOWSKA A., WRÓBLEWSKA A. 2013. Evolutionary links between the Sudetes and Western Carpathians: Aconitum sect. Aconitum. In: Ronikier M., Alvarez N., Mraz P., Puscas M., Ronikier A., Wacnik A., Zalewska-Gałosz J. (eds.) Proceedings of the 1st Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context", Krakow, Poland, 26-28 September  2013. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55, Suppl. 1: 57.

MITKA J., BOROŃ P., SUTKOWSKA A.  2013.  Holocene history of Aconitum in the Polish Western Carpathians and adjacent regions: long-distance migrations or cryptic refugia? In: Tasenkevich L.O., Kondratyuk S.Y., Novikoff A.V. (eds.) 2nd International Scientific Conference on Plant Morphology "Modern Phytomorphology", Lviv, Ukraine, 14–16 May, 2013. Modern Phytomorphology 3: 9-18.

MLECZKO P., RONIKIER A., RONIKIER M. 2013. Ectomycorrhizal communities of an arctic-alpine plant species, Dryas octopetala L. in alpine and relict low-elevation populations. In: Ronikier M., Alvarez N., Mraz P., Puscas M., Ronikier A., Wacnik A., Zalewska-Gałosz J. (eds.) Proceedings of the 1st Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context", Krakow, Poland, 26-28 September  2013. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55, Suppl. 1: 58.

MLECZKO P., ZUBEK S. 2013. Badania mikologiczne i ich praktyczne zastosowanie. Alma Mater 158: 76-81.

MUSIAŁ K., GÓRKA P., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M., MARCINIUK P. 2013. Embryological studies in Taraxacum udum Jordan (sect. Palustria). Botany 91(9): 614–620.

MUSIAŁ K., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M. 2013. Egg apparatus in sexual and apomictic species of Taraxacum: structural and immunocytochemical aspects of synergid cells. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55(1): 107–113.

MUSIAŁ K., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M. 2013. Ovules anatomy of selected apomictic taxa from Asteraceae family. In: Tasenkevich L.O., Kondratyuk S.Y., Novikoff A.V. (eds.) 2nd International Scientific Conference on Plant Morphology "Modern Phytomorphology", Lviv, Ukraine, 14–16 May, 2013. Modern Phytomorphology 3: 35–38.

MUSIAŁ K., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M., ANTOLEC R., MARCINIUK P. 2013. Application of clearing technique for embryological studies of selected Taraxacum species. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 118–119.

MUSIAŁ K., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M., PŁACHNO B.J. 2013. Biologia rozmnażania roślin kwiatowych. Alma Mater 158: 73-74.

MUSIAŁ K., PŁACHNO B.J., ŚWIĄTEK P., MARCINIUK J. 2013. Anatomy of ovary and ovule in dandelions (Taraxacum, Asteraceae). Protoplasma 250: 715-722.

NALEPKA D., OBIDOWICZ A., GRANOSZEWSKI W., KOŁACZEK P., MADEJA J., MADEYSKA E., SZCZEPANEK K., WACNIK A., WALANUS A. 2013. Migration of Fagus sylvatica in the West Carpathians based on percentage pollen distribution in the light of isopollen maps. In: Ronikier M., Alvarez N., Mraz P., Puscas M., Ronikier A., Wacnik A., Zalewska-Gałosz J. (eds.) Proceedings of the 1st Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context", Krakow, Poland, 26-28 September  2013. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55, Suppl. 1: 59.

NOBIS A. 2013. Rośliny korytarzy rzecznych w Polsce. River corridor plants in Poland. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 120.

NOBIS A., NOBIS M. 2013. Botaniczne wyprawy do serca Azji. Alma Mater 158: 132-133.

NOBIS A., NOBIS M. 2013. Wyprawy w górskie serce Azji. Alma Mater 158: 132-133.

NOBIS M. 2013. Na dachu świata – o przyrodzie i badaniach naukowych w górach środkowej Azji (Pamiro-Ałaj, Tadżykistan). Wszechświat 114(7): 201-208.

NOBIS M. 2013. Taxonomic revision of the Stipa lipskyi group (Poaceae: Stipa section Smirnovia) in the Pamir Alai and Tian-Shan Mountains. Plant Systematic and Evolution 299(7): 1307-1354.

NOBIS M. 2013. Zróżnicowanie gatunkowe i rozmieszczenie ostnic z grupy Stipa lipskyi (Stipa sekcja Smirnovia) w środkowej Azji. Species diversity and distribution of feathergrasses from the Stipa lipskyi group (Stipa sect. Smirnovia) in the middle Asia.  W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 121-122.

NOBIS M., NOBIS A. 2013. Ptilagrostis milleri comb. nov. (Poaceae: Stipeae). Nordic Journal of Botany 31(5): 623-625.

NOBIS M., NOBIS A., KLICHOWSKA E. 2013. A new locality of Veronica triloba (Scrophulariaceae) in Poland. Časopis Slezského Zemského Muzea - série A - vědy přírodní 62(3): 277-279.

NOBIS M., NOWAK A., NOBIS A. 2013. Stipa zeravshanica sp. nov. (Poaceae), an endemic species from rocky walls of the western Pamir Alai Mountains (middle Asia). Nordic Journal of Botany 31(6): 666-675.

NOWAK A., NOBIS M. 2013. Distribution, floristic structure and habitat requirements of the riparian forest community Populetum talassicae ass. nova in the Central Pamir-Alai Mts (Tajikistan, Middle Asia). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82(1): 47-55.

NOWAK A., NOBIS M., GĘBALA M., LUKS J. 2013. Salicetum shugnanicae – a new plant association from alpine mires in the Pamir Alai Mts in Tajikistan (Middle Asia). Časopis Slezského Zemského Muzea - série A - vědy přírodní 62(2): 107-117.

NOWAK A., NOBIS M., NOWAK S.  2013. Zbiorowiska roślinne ścian, szczelin i półeczek skalnych piętra alpejskiego i subniwalnego Pamiro-Ałaju w Tadżykistanie (Środkowa Azja). Vegetation of rock faces, crevices and small ledges of the alpine and subnival zone in the Pamir Alai Mts (Tajikistan, Middle Asia). W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 392-393.

NOWAK S., NOWAK A., NOBIS M. 2013. Weed communities of rice fields in the central Pamir Alai Mountains (Tajikistan, Middle Asia). Phytocoenologia 43(1-2): 101-126.

NOWAK S., NOWAK A., NOBIS M., NOBIS A. 2013. Weed vegetation of cereal crops in Tajikistan (Pamir Alai Mts., Middle Asia). Phytocoenologia 43(3-4): 225-243.

OKLEJEWICZ K., CHWASTEK E., SZEWCZYK M., BOBIEC A., MITKA J. 2013. Distribution of Crataegus (Rosaceae) in S-E Poland along a gradient of anthropogenic influence. Polish Journal of Ecology 61(4): 683-691.

OKLEJEWICZ K., CHWASTEK E., SZEWCZYK M., MITKA J. 2013. The distribution of native hawthorn (Crataegus) species in the Polish Carpathians according to old and new taxonomy. In: Ronikier M., Alvarez N., Mraz P., Puscas M., Ronikier A., Wacnik A., Zalewska-Gałosz J. (eds.) Proceedings of the 1st Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context", Krakow, Poland, 26-28 September  2013. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55, Suppl. 1: 61.

OLECH M. 2013. Arktyka – trudne polarne początki. Wszechświat 114(7): 215-219.

OLECH M. 2013. Antarktyka – raj dla lichenologow. Wszechświat 114(7): 208-214.

OLECH M. 2013. Dlaczego Antarktyka jest obszarem tak atrakcyjnym dla badań naukowych. Alma Mater 158: 93-98.

OLECH M. 2013. Powstanie Pracowni Lichenologii i Lichenoindykacji. Alma Mater 158: 90.

OLECH M. 2013. Wszystkie lądy i morza wokół Bieguna Północnego. Alma Mater 158: 122-126.

OLECH M., CHWEDORZEWSKA K. 2013. Wiechlina roczna (Poa annua) – gatunek inwazyjny we florze naczyniowej Antarktyki. KOSMOS 62(3): 359-364.

OLECH M., WĘGRZYN M., LISOWSKA M., CHWEDORZEWSKA K.J., SŁABY A. 2013. Polarne ekosystemy lądowe w kontekście zmian klimatycznych. KOSMOS 62(3): 365–372.

OSYCZKA P. 2013. A morphometric evaluation of the Cladonia chlorophaea group and allied taxa (Cladoniaceae, Ascomycota). Herzogia 26(1): 49–64.

OSYCZKA P., ROLA K. 2013. Cladonia lichens as the most effective and essential pioneers in strongly contaminated slag dumps. Central European Journal of Biology 8(9): 876–887.

OSYCZKA P., ROLA K. 2013. Phenotypic plasticity of primary thallus in selected Cladonia species (lichenized Ascomycota: Cladoniaceae). Biologia 68(3): 365–372.

OSYCZKA P., ROLA K. 2013. Response of the lichen Cladonia rei Schaer. to strong heavy metal contamination of the substrate. Environmental Science and Pollution Research 20(7): 5076–5084.

OSYCZKA P., ROLA K., LENART-BOROŃ A., BOROŃ P. 2013. High intraspecific genetic and morphological variation in the pioneer lichen Cladonia rei colonising slag dumps. Central European Journal of Biology DOI 10.2478/s11535-014-0286-1

OSYCZKA P., ROLA K., NOBIS M. 2013. Cryptogamic communities in strongly disturbed habitats – a case study of post-smelting dumps. In: Püssa K., Kalamees R., Hallop K. (eds.) 56th IAVS Symposium "Vegetation Patterns & Their Underlying Processes", Abstracts, Tartu, Estonia, 26-30 June 2013, p. 181.

PACYNA A. 2013. Magister Janusz Guzik, 1937-2013. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 20(2): 407-411

PACYNA A. 2013. Profesor d hab. Halina Piękoś-Mirkowa, 1939-2013. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 20(2): 400-406

PACYNA G. 2013. Critical review of research on the Lower Jurassic flora of Poland. Acta Palaeobotanica 53(2): 141-163.

PACYNA G., ZDEBSKA D., BARBACKA M., ZIAJA J.  2013.  Ewolucja i sukcesja flor towarzyszących szczątkom kostnym i tropom dinozaurów w górnym triasie i dolnej jurze Południowej Polski.  W: XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego „Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii" Materiały konferencyjne.  Polskie Towarzystwo Geologiczne, s. 44-45.

PACYNA G., ZDEBSKA D., BARBACKA M., ZIAJA J. 2013. Co jadły polskie dinozaury? Wszechświat 114(7): 250–252.

PILARSKA M., KNOX J.P., KONIECZNY R. 2013. Arabinogalactan-protein and pectin epitopes in relation to an extracellular matrix surface network and somatic embryogenesis and callogenesis in Trifolium nigrescens Viv. Plant Cell Tissue and Organ Culture 115(1): 35-44.

PILARSKA M., KONIECZNY R., SALAJ J., MALEC P., KNOX J.P. 2013. Pattern of TnSERK1 expression in embryogenic and non-regenerative cultures of Trifolium nigrescens (Viv.). In: Backor M., Mihalicova S. (eds.) 13 Konferencia Experimentalnej Biologie Rastlin, Košice, Slovak Republic, 9-13 September 2013, Zbornik prispevkov, p. 117.

PILARSKA M., SALAJ J., MALEC P., KONIECZNY R. 2013. Structural and molecular features of somatic embryogenesis in Trifolium nigrescens. In Kuta E. (ed.) Proceedings of the IX National Conference "In vitro cultures in plant physiology", Kraków, 4-6 December 2013, Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55, Suppl. 2: 22.

PIWOWARCZYK R., MADEJA J., NOBIS M. 2013. Zróżnicowanie mikromorfologiczne ziaren pyłku rodzaju Orobanche w starym Świecie – wyniki wstępne. Micromorphological diversity of pollen grains from the genus Orobanche in the Old World – preliminary results. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 413-414.

PLISZKO A. 2013. A new locality of Solidago ×niederederi Khek (Asteraceae) in Poland. Biodiversity: Research and Conservation 29(1): 57-62.

PLISZKO A. 2013. New station of Potamogeton ×salicifolius Wolfg. in north-eastern Poland. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Botanika Steciana 17: 67-69.

PLISZKO A. 2013. Rzadkie, zagrożone i prawdopodobnie wymarłe rośliny naczyniowe rezerwatu „Ruda" w dolinie Rospudy. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 32(3): 78-82.

PŁACHNO B.J. 2013. Rzecz o roślinach mięsożernych. Alma Mater 158: 71-72.

PŁACHNO B.J., KAMIŃSKA I., ŁUKASZEK M., WOŁOWSKI K. 2013. Unusual visitors in the traps of carnivorous plants; symbionts, commensals and parasites [Nietypowi goście w pułapkach roślin mięsożernych; symbionty, komensale i pasożyty]. W: Bogucka-Kocka A., Szymczak G., Kocki J., Sowa I. (eds.) 3rd International Conference and Workshop „Plant – the source of research material", Lublin, 16-18 October 2013, s. 39.

PŁACHNO B.J., MUSIAŁ K., ŚWIĄTEK P., TULEJA M., MARCINIUK J., GRABOWSKA-JOACHIMIAK A. 2013. Synergids and filiform apparatus in the sexual and apomictic dandelions from section Palustria (Taraxacum, Asteraceae). Protoplasma 251(1): 211-217.

PŁACHNO B.J., ŚWIĄTEK P., SAS-NOWOSIELSKA H., KOZIERADZKA-KISZKURNO M. 2013. Organisation of the endosperm and endosperm-placenta syncytia in bladderworts (Utricularia, Lentibulariaceae) with emphasis on the microtubule arrangement. Protoplasma 250: 863–873.

POPIELARSKA-KONIECZNA M., KOZIERADZKA-KISZKURNO M., MARCIŃSKA I., ŚLESAK H., BOHDANOWICZ J. 2013. Modyfikacja rozwoju bielma w kulturach in vitro [In vitro culture as a tool for modification of endosperm development.]. W: Kuta E. (red.) IX Ogólnopolska Konferencja „Kultury in vitro w fizjologii roślin", Kraków, 4-6 grudzień 2013.  Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 55 suppl. 2: 24.

POPIELARSKA-KONIECZNA M., KOZIERADZKA-KISZKURNO M., TULEJA M, SLESAK H., KAPUSTA P., MARCIŃSKA I., BOHDANOWICZ J. 2013. Genotype-dependent efficiency of endosperm development in culture of selected cereals: histological and ultrastructural studies. Protoplasma 250(1): 361-369.

ROJEK J., KAPUSTA M, KUTA E., BOHDANOWICZ J. 2013. In vitro and in planta development of autonomous endosperm in Arabidopsis female gametophyte - the first step toward apomixis? In: Jaglarz M. (ed.) "Puzzles of Development: from the First Divisions to Brain Wiring", Zakopane, 17-19 May 201, p. 32.

ROJEK J., KUTA E., KAPUSTA M., IHNATOWICZ A., BOHDANOWICZ J. 2013. The Influence of fie and met1 mutations and in vitro culture conditions on autonomous endosperm development in unfertilized ovules of Arabidopsis thaliana. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55(2): 134-145.

ROLA K., OSYCZKA P.  Walka o przetrwanie na zwałowiskach pohutniczych. Alma Mater 158: 146–148.

ROLA K., OSYCZKA P. 2013. Effect of substrate contamination on pioneer vegetation structure. In: Püssa K., Kalamees R., Hallop K. (eds.) 56th IAVS Symposium "Vegetation Patterns & Their Underlying Processes", Abstracts, Tartu, Estonia, 26-30 June 2013, p. 207.

RYSZKA P., TURNAU K., PŁACHNO B.J., GÓRZYŃSKA K., STACH A., LEUCHTMANN A., LEMBICZ M. 2013. Bionectria hyperparasite as control agent of choke disease of grasses caused by Epichloë sp. fungi. In: XI International Fungal Biology Conference, Karlsruhe, Germany, 29th September - 3rd October 2013, Karlsruhe, p. 98

SALAMAGA A. 2013. Oligonema flavidum (Myxomycetes): a species new to Poland. Polish Botanical Journal 58 (2): 747-749.

SALAMAGA A., GRZESIAK B. 2013. Nowe dane o rozmieszczeniu śluzowców w Polsce Środkowej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 32 (3): 69-74.

SCHMALE J., LISOWSKA M., ŚMIESZEK M. 2013. Future Arctic research - Integrative approaches to scientific and methodological challenges. EOS, Transactions of the American Geophysical Union 94(33): 292.

SEKUŁA A., KOWALCZYK M., KRĘGIEL J., MLECZKO P., KUJAWA A., OLSZOWY Z., KUPIEC T. 2013. Analiza sekwencji ITS nrDNA w identyfikacji grzybów trujących i halucynogennych (Identyfication of poisonous and halucynogenic mushrooms by the analysis of ITS nrDNA sequences). W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 437-438.

SEKUŁA A., KOWALCZYK M., MLECZKO P., OLSZOWY Z., KUJAWA A., KUPIEC T. 2013. Genetic method of species identification of hallucinogenic and other poisonous mushrooms for forensic purposes. In: ISFG 2013, Poster Presenter Abstracts (http://isfg2013.org/wp-content/uploads/2013/08/Poster-Abstracts.pdf) [25th Congress of the International Society for Forensic Genetics, Melbourne, Australia, 2-7 September 2013], s. 237.

ŠIMŮNEK Z., FLORJAN S. 2013. An artificial system of dispersed cordaitalean cuticles from the Upper Silesian Basin (Pennsylvanian, Poland) and its application to dispersed cordaitalean cuticles from the Intrasudetic Basin (Pennsylvanian, Czech Republic). Lethaea Rossica, Paleobotaniceskij Wremiennik 1: 53-65 (+5 tablic na końcu tomu).

ŠIMŮNEK Z., FLORJAN S. 2013. The Pennsylvanian cordaitalean dispersed cuticles from the Upper Silesian Basin (Poland). Review of Palaeobotany and Palynology 197: 26-49.

SŁABY A., LISOWSKA M. 2013. Lichenoindykacja, czyli "porosty w wielkim mieście". Alma Mater 158/2013: 91-92.

SŁOMKA A., BOHDANOWICZ J., KUTA E., SHUKA L., BOTHE H. 2013. Floral structure and pollen morphology are important characters in taxonomy of the genus Viola (Violaceae). In: Tasenkevich L.O., Kondratyuk S.Y., Novikoff A.V. (eds.) 2nd International Scientific Conference on Plant Morphology "Modern Phytomorphology", Lviv, Ukraine, 14–16 May, 2013. Modern Phytomorphology 4: p. 37

STACHURSKA-SWAKOŃ A., CIEŚLAK E., RONIKIER M. 2013. Phylogeography of a subalpine tall-herb Ranunculus platanifolius (Ranunculaceae) reveals two main genetic lineages in the European mountains. Botanical Journal of the Linnean Society 171(2: 413–428.

STACHURSKA-SWAKOŃ A., CIEŚLAK E., RONIKIER M. 2013. The significance of the Carpathians for the genetic diversity of European subalpine tall-herb species. In: Ronikier M., Alvarez N., Mraz P., Puscas M., Ronikier A., Wacnik A., Zalewska-Gałosz J. (eds.) Proceedings of the 1st Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context", Krakow, Poland, 26-28 September 2013. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55, Suppl. 1: 65.

SUDER D. 2013. Dawne warownie karpackie ostojami rzadkich roślin. Alma Mater 158: 155–156.

SUDER D. 2013. Kłokoczka południowa (Staphylea pinnata L.): relikt średniowiecznych upraw w Polsce. [Bladdernut (Staphylea pinnata L.): a relic of medieval cultivation in Poland]. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 448-449.

SUDER D. 2013. Origano-Brachypodietum pinnati Medw.-Korn. et Kornaś 1963 on the earthworks and castle ruins in the Western Carpathians. In: 10th European Dry Grassland Meeting "When theory meets practice: Conservation and restoration of grasslands", Zamość, Poland, 24-31 May 2013. Book of abstracts, 62.

SURÓWKA M., JAWORSKA-DUBIEL J., ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2011. Wstępna analiza relacji taksonomicznych w krytycznym kompleksie batrachium penicillatum w oparciu o sekwencje wybranych regionów nrDNA I cpDNA. W: V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 16-18 czerwca 2011, s. 78.

SURÓWKA M., ŚNIEGOWSKA K., SZKLARCZYK M. 2011. Identyfikacja i analiza transkrypcji sekwencji mitochondrialnego DNA związanych z ekspresją cytoplazmatycznej męskiej sterylności u roślin kalafiora (Brassica oleracea l. var. botrytis l.). W: V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 16-18 czerwca 2011, s. 71.

SUTKOWSKA A., BOROŃ P., MITKA J. 2013. Natural hybrid zone of Aconitum species in the Western Carpathians: Linnaean taxonomy and ISSR fingerprinting. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica 55(1): 114-126.

SUTKOWSKA A., PASIERBIŃSKI A., WARZECHA T., MANDAL A., MITKA J. 2013. Refugial pattern of Bromus erectus in Central Europe based on ISSR fingerprinting. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica 55(2): 107-119.

SZELĄG Z. 2013. History of discovery and typification of Galium cracoviense (Rubiaceae). Polish Botanical Journal 58(1): 363-365.

SZELĄG Z. 2013. Taxonomic and nomenclatural notes on Hieracium tomosense (Asteraceae) a neglected Carpathian endemic. Polish Botanical Journal 58(1): 359-362.

SZELĄG Z., VLADIMIROV V. 2013. A new species of Hieracium sect. Pannosa (Asteraceae) from Bulgaria. Phytotaxa 108(1): 57-60.

SZEWCZYK M., ZELEK R. 2013. Floristic diversity of bryophyte-fern communities of shady acid and neutral rocks of the Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy and their foothills (the West Carpathians, Poland). In: Ronikier M., Alvarez N., Mraz P., Puscas M., Ronikier A., Wacnik A., Zalewska-Gałosz J. (eds.) Proceedings of the 1st Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context", Krakow, Poland, 26-28 September  2013. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55, Suppl. 1: 1.

SZEWCZYK M., ZELEK R. 2013. Struktura wielkości oraz stan zdrowotny cisa pospolitego Taxus baccata L. w Paśmie Bukowicy (Beskid Niski). Roczniki bieszczadzkie 21: 201-211.

ŚLESAK H. 2013. Badania nad przedstawicielami rodzaju Rumex. Alma Mater  158: 75-75.

ŚLESAK H., GÓRALSKI G., PAWŁOWSKA H., SKUCIŃSKA B., POPIELARSKA-KONIECZNA M., JOACHIMIAK A.J. 2013. The effect of genotype on barley scutella culture. Histological aspects. Central European Journal of Biology 8(1): 30-37.

ŚNIEGOWSKA K., JOPEK M., SZKLARCZYK M. 2012. Identification and characterization of mitochondrial DNA sequences associated with expression of male-sterility in cauliflowers carrying the cytoplasm of black mustard. W: I Międzynarodowa Konferencja Doktorantów, VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie", Kraków, 24 marca 2012.

TEKIELAK I., KLIMEK B., NIKLIŃSKA M., RYSZKA P., JAŹWA M. 2012. Plant diversity along mountain elevation gradient as important driver of soil microorganisms diversity. In: 3rd SETAC CEE Annual Meeting "Ecotoxicology revisited", Krakow, 17-19 September 2012.

TOWPASZ K. 2013. Uzupełnienia do flory roślin naczyniowych Pogórza Strzyżowskiego (Karpaty Zachodnie). Część 2. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 20(1): 41-50.

TOWPASZ K., STACHURSKA-SWAKOŃ A., BARTOSZEK W. 2013. Występowanie Carex strigosa (Cyperaceae) w łęgach na Pogórzu Strzyżowskim (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 20(1): 11-17.

TULEJA M. 2013. Transformacja genowa roślin metodą balistyczną (mikrowstrzeliwanie) na przykładzie słonecznika Helianthus annuus L. Wszechświat 114: 244-247.

TULEJA M., ŚLESAK H., MUSIAŁ K., JOACHIMIAK A.J. 2013. Evaluation of genetic stability of micropropagated plantlets of apomictic Taraxacum belorussicum val. N. Tikhom. In: Jaglarz M. (ed.) "Puzzles of Development: from the First Divisions to Brain Wiring", Zakopane, 17-19 May 201, s. 45.

WACNIK A., STACHOWICZ-RYBKA R.., CYWA K., MADEJA J., MUELLER A., GUMIŃSKI W. 2013. Impact of economy and settlement of the para-Neolithic Zedmar culture on vegetation in north-eastern Poland. Integrated palaeobotanical and molecular studies at Szczepanki camp-site. In: 16th Conference of the Interantional Work Group for Palaeoethnobotany, Thessaloniki, Greece, 17-22 June 2013. Abstracts Book, p. 160-161.

WEGRZYN M. 2013. W poszukiwaniu grozy Arktyki. Badania na Spitsbergenie. Alma Mater 158: 134-136.

WĘGRZYN M., LISOWSKA M., NICIA P. 2013. The value of the terricolous lichen Cetrariella delisei in the biomonitoring of heavy−metal levels in Svalbard. Polish Polar Research 34(4): 375–382.

WOŁOWSKI K., ŁUKASZEK M., PŁACHNO B.J. 2013. Traps of carnivorous plants as algae microhabitats. In: 10th International Phycological Congress (IPC 10), Orlando, Florida, USA, 2013. Program and Abstract. Phycologia 52, Supplement 4: 120.

WOŁOWSKI K., PIĄTEK J., PŁACHNO B.J. 2013. Chrysophycean stomatocysts associated with the carnivorous plants (genus Utricularia) from Jeleniak-Mikuliny Nature Reserve. Oceanological and Hydrobiological Studies 44/4: 398-405.

WÓDKIEWICZ M., OLECH M., GALERA H., GIEŁWANOWSKA I., CHWEDORZEWSKA K.J. 2013. Diaspores of the Introduced Species Poa annua L. in Soil Samples from King George Island (South Shetlands, Antarctic). Arctic, Antarctic and Alpine Research 45(3): 415-419.

WÓJCIK T., KOTAŃSKA M. 2013. Zbiorowiska łąkowe z Cirsium canum (L.) All. w dolinie Wielopolki na Pogórzu Strzyżowskim. W: Wachowiak E. (red.) Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Szata roślinna łąk w procesie przemian „Użytki zielone dolin rzecznych", Materiały sesji referatowej i posterowej, Puszczykowo, 5-6 września 2013, s. 24-25.

WÓJCIK T., TOWPASZ K. 2013. Roślinność kserotermiczna doliny Wielopolki na Pogórzu Strzyżowskim. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. s. 488-489.

WÓJCIK T., ZIAJA M. 2013. Miejsca sacrum trzech wyznań na przykładzie żółtego szlaku turystycznego w Magurskim Parku Narodowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 19: 161–171.

WÓJCIK T., ZIAJA M. 2013. Occurrence of Heracleum sosnowskyi in plant communites of the Strzyżowskie Foothills. In: Ronikier M., Alvarez N., Mraz P., Puscas M., Ronikier A., Wacnik A., Zalewska-Gałosz J. (eds.) Proceedings of the 1st Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context", Krakow, Poland, 26-28 September  2013. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55, Suppl. 1: 72.

ZAJĄC A., ZAJĄC M. (WSPÓŁAUTORZY) 2013. A. Kurtto, A. Sennikov, R. Lampinen, (eds): Atlas Florae Europeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. Vol. 16 Rosaceae (Cydonia to Prunus, excl. Sorbus). Vammalan kirjapaino Oy, Sastamala, Finland.

ZAJĄC A., ZAJĄC M. 2013. Fitogeografia i taksonomia drzewiastych Europy Środkowej i Bliskiego Wschodu w badaniach Instytutu Dendrologii PAN. W: Biologia i Ekologia roślin drzewiastych. Konferencja Naukowa z okazji 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013, s. 84-86.

ZAJĄC A., ZAJĄC M. 2013. Kartografia rozmieszczenia gatunków roślin kwiatowych. Alma Mater 158: 53-55.

ZAJĄC M. 2013. Inwazje roślin – zarys problemu. Alma Mater 158: 55-58.

ZAJĄC M. 2013. Współczesność Instytutu Botaniki, Institute of Botany of ther Jagiellonian University – the contemporaries. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 32-33.

ZAJĄC M. 2013. Wydawnictwa instytutu Botaniki. Alma Mater 158: 160.

ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2013. Różnorodność taksonomiczna włosieniczników Ranunculus subgen. Batrachium w Polsce. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 187.

ZDEBSKA D., PACYNA G.  2013.  Niezwykłe paprocie drzewiaste z kredy Polski.  W: XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego „Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii" Materiały konferencyjne.  Polskie Towarzystwo Geologiczne, s. 67-68.

ZELEK R., ZELEK M. 2013.  Szlakiem tajnego nauczania. W: R. Zelek, M. Zelek (red.) Szlakiem tajnego nauczania. Zespół Szkół w Ujanowicach. s. 1-54.

ZEMANEK A  2013. Poczet dyrektorów Instytutu Botaniki UJ. Alma Mater 158: 20-21.

ZEMANEK A. 2012 (wyd. 2013). Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists Józef Warszewicz (1812-1866). Wiadomości Botaniczne 56(3-4): 31-32.

ZEMANEK A. 2012 (wyd. 2013). Pro memoria (Jacek (Hiacynt) August Dziarkowski, Anna Stachurska, Zygmunt Czubiński, Maria Fiedotjew-Jesse, Franciszek Kamieński, Karol Maurycy Diesing, Edward Strasburger, Roman Dreżepolski, Franciszek Ksawery Skupieński, Maria Berner, Józef Warszewicz, Bronisław Gustawicz, Władysław Zaleski, Maria Chmielińska, Józef Karol Łukaszewicz, Witold Wróblewski, Witold Sławiński). Wiadomości Botaniczne 56(1-2): 64-67.

ZEMANEK A. 2013. 100 lat Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1913-2013). Alma Mater 158: 10-19.

ZEMANEK A. 2013. 230 lat Ogrodu Botanicznego UJ (1783-2013). Alma Mater 158: 28-34.

ZEMANEK A. 2013. Dawne tradycje botaniki krakowskiej (XV-XX w.). Historical traditions of botany in Cracow (15th-20th centuries). W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 33-34.

ZEMANEK A. 2013. Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ. Alma Mater 158: 111-114.

ZEMANEK A. 2013. Poczet dyrektorów Ogrodu Botanicznego UJ. Alma Mater 158: 35-37.

ZEMANEK A. 2013. Sto lat Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1913-2013) [100 years of Institute of Botany of the Jagiellonian University]. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

ZEMANEK A. 2013. Uniwersytecki ogród nauk. Alma Mater 154: 52-55.

ZEMANEK A., KÖHLER P. 2013. Historia botaniki i innych dziedzin biologii oraz relacje przyroda – nauka – kultura. Alma Mater  158: 99-103.

ZEMANEK B. 2013. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego – współczesność. Alma Mater 158: 38-43.

ZEMANEK B. 2013. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. 230 lat dla nauki i społeczeństwa. Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

ZEMANEK B. 2013. Rośliny w herbach. Alma Mater 158: 150-252.

ZIAJA M., WÓJCIK T.  2013. Zalew Rzeszowski jako potencjalny obszar Natura 2000 pod nazwą „Wisłok Środkowy z dopływami" (PLH 180030) – możliwości wykorzystania turystycznego. W: Rak J.R. (red.) Wybrane aspekty ochrony i kształtowania środowiska w Polsce, we wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainie.  Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie.  s. 293–305.

ZIAJA M., WÓJCIK T. 2013. Thermophilic plant communities in Natura 2000 site "Łąki nad Wojkówką" PLH 180051 – Podkarpacie Province. In: 10th European Dry Grassland Meeting "When theory meets practice: Conservation and restoration of grasslands", Zamość, Poland, 24-31 May 2013. Book of abstracts, p. 68.

ZUBEK S. 2013. Interakcje roślin leczniczych z grzybami arbuskularnymi (Glomeromycota). W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 190-191.

ZUBEK S., BŁASZKOWSKI J., DELIMAT A., ZUBEK B. 2013. Arbuscular mycorrhizal fungi (Glomeromycota) species diversity in the Tatra Mountains. In: Ronikier M., Alvarez N., Mraz P., Puscas M., Ronikier A., Wacnik A., Zalewska-Gałosz J. (eds.) Proceedings of the 1st Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context", Krakow, Poland, 26-28 September  2013. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55, Suppl. 1: 74.

ZUBEK S., BŁASZKOWSKI J., SEIDLER-ŁOŻYKOWSKA K., BĄBA W., MLECZKO P. 2013. Arbuscular mycorrhizal fungi abundance, species richness and composition under the monocultures of five medicinal plants. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus  12(5): 127-141.

ŻABICKI P, ŚLĄZAK B, POPIELARSKA-KONIECZNA M, SŁOMKA A, KUTA E. 2013. From single cell to whole plant. In vitro cultures of endangered Viola species (Violaceae). In: Jaglarz M. (ed.) "Puzzles of Development: from the First Divisions to Brain Wiring", Zakopane, 17-19 May 2013.

ŻABICKI P., KUTA E., ŚLIWIŃSKA E., SUTKOWSKA A. 2013. Analiza stabilności genetycznej zregenerowanych in vitro roślin Viola epipsila i V. stagnina (Violaceae). W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.) 56. Zjazd polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych", Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów, s. 194-195.

ŻABICKI P., KUTA E., TULEJA M., RATA K., MALEC P. 2013. Arabidopsis Cyclin-Dependent Kinase Gene Cdkg;2 is involved in organogenic responses induced in vitro. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica  55(1): 37–48.

ŻABICKI P., ŚLĄZAK B., POPIELARSKA – KONIECZNA M., SŁOMKA A., KUTA E. 2013. From single cell to whole plant – in vitro cultures of endangered Viola species (Violaceae). In: Jaglarz M. (ed.) "Puzzles of Development: from the First Divisions to Brain Wiring", Zakopane, 17-19 May 2013, p. 31.

ŻABICKI P., ŚLĄZAK B., ŚLIWIŃSKA E., SŁOMKA A., KUTA E. 2013. Usefulness of in vitro techniques for ex situ conservation of protected and critically endangered violets (Violaceae). In: Abstract book of international conference "Ex situ conservation of plants. Problems and solutions" Poznań, 23–25 January 2013, p. 53.

ŻABICKI P., ŚLĄZAK B., TULEJA M., MALEC P., KUTA E. 2013. Histology, histochemistry and SEM are useful tools to study regeneration processes in plant tissue culture. In: Tasenkevich L.O., Kondratyuk S.Y., Novikoff A.V. (eds.) 2nd International Scientific Conference on Plant Morphology "Modern Phytomorphology", Lviv, Ukraine, 14–16 May, 2013. Modern Phytomorphology 4: p. 45-46.

ŻUR I., DUBAS E., SŁOMKA A., DUBERT F., KUTA E., PŁAŻEK A. 2013. Failure of androgenesis in Miscanthus×giganteus in vitro culture of cytologically unbalanced microspores. Plant Reproduction 26: 297-307.