Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydawnictwa

ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA series Botanica

Od wielu lat w Instytucie Botaniki UJ, w Zakładzie Cytologii i Embriologii Roślin, znajduje się redakcja impaktowego czasopisma Acta Biologica Cracoviensia, series Botanica, wydawanego przez Oddział Krakowski Polskiej Akademii Nauk. Redaktorem czasopisma jest prof. dr hab. Andrzej Joachimiak.

Zeszyty Naukowe UJ, Prace Botaniczne (Botanical Papers)

Instytut Botaniki ma własne wydawnictwo publikujące oryginalne prace naukowe. Od 1973 roku w seryjnych wydawnictwach Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zeszyty Naukowe UJ) ukazywały się "Prace Botaniczne" (Folia Botanica). Był to rocznik publikujący prace oryginalne pracowników i doktorantów Instytutu w języku polskim ze streszczeniem w językach kongresowych oraz prace w języku angielskim. Część zeszytów było jednotematycznych i zawierało monograficzne opracowania w większości przypadków dotyczących problemów geobotanicznych Karpat. Od numeru 26 (roku 1993) w Pracach Botanicznych publikowane są tylko opracowania monograficzne. Od numeru 31 (rok 1998) czasopismo zostało wyłączone z seryjnych wydawnictw uniwersyteckich (Zeszyty Naukowe UJ) i ukazuje się pod tytułem "Prace Botaniczne" (Botanical Papers). Przez wiele lat redaktorem czasopisma był prof. dr Jan Kornaś. W latach 1994-2004 funkcję redaktora pełniła dr Anna Stengl, a od 2005 roku redaktorem jest prof. dr hab. Adam Zając.

Varia

Instytut Botaniki UJ wydaje także opracowania naukowe i skrypty dla studentów w postaci wydawnictw nieregularnych (Varia). Ukazały się tu między innymi 3 atlasy rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce przygotowane przez Pracownię Chorologii Komputerowej IB UJ.

Atlas roślin naczyniowych Tadżykistanu

Arkadiusz Nowak, Maciej Kozak, Marcin Nobis, Grzegorz Kusza (2008): Atlas roślin naczyniowych Tadżykistanu, część I. - Stowarzyszenie Ochrony Przyrody BIOS & Studio IMPRESO, Opole.

Marcin Nobis, Arkadiusz Nowak, Agnieszka Nobis, Sylwia Nowak, Grzegorz Kusza (2011): Atlas of Vascular Plants of Tajikistan, part II. - Opole Scientific Society, Institute of Botany Jagiellonian University, Studio IMPRESO, Kraków-Opole.


Arkadiusz Nowak, Marcin Nobis, Sylwia Nowak, Agnieszka Nobis, Grzegorz Kusza (2011): Atlas of Vascular Plants of Tajikistan, part III. - Institute of Botany Jagiellonian University, Department of Land Protection Opole University, studio IMPRESO, Kraków-Opole.