Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Alina Stachurska-Swakoń, prof. UJ

Dane adresowe (address):

Zakład Ekologii Roślin
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.5
tel. (phone): (+48 12) 664-67-82
e-mail: alina.stachurska-swakon@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • biogeografia gatunków górskich
 • mechanizmy kształtujące zbiorowiska roślinne
 • wpływ warunków siedliskowych i biotycznych na występowanie i cechy populacyjne roślin
 • praktyczne aspekty ochrony przyrody
 • flora i roślinność Karpat

Udział w projektach badawczych

 • POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18 Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ, (NCBiR/UE); 2019-2022; wykonawca
 • 0333/NPRH7/H11/86/2018 Słowniki biograficzne uczonych polskich (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki); 2019-2022; wykonawca
 • N N305 052434 Wnikanie inwazyjnych kenofitów w szatę roślinną Karpat polskich - studium fitogeograficzno-syntaksonomiczne; (NCN) 2008-2011; wykonawca
 • KBN 2P04G 095 28 Filogeografia i pochodzenie flory zbiorowisk ziołoroślowych w Karpatach (KBN); 2005-2009; kierownik i główny wykonawca
 • EVK2-CT-2002-00150 LACOPE – Landscape Development, Biodiversity and co-operative Livestock Systems in Europe (UE, 5PR), 2002-2006, wykonawca
 • PB 0318/P04/97/13 Zmiany topoklimatyczne i geoekologiczne w otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego na Pogórzu Wielickim (KBN), 1997-2000; wykonawca
 • PB 0389/P2/93/04 Obieg i transformacja  antropogenicznych zanieczyszczeń w obrębie geoekesystemów progu Pogórza Karpackiego (KBN); 1993-1995; wykonawca

Pełnione funkcje

Na Wydziale:

 • Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia (od 2013)
 • Wydziałowa Komisja Wyborcza – sekretarz (2016-2020, 2020-2024)
 • Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia – członek (2016-2020, 2020-2024)
 • Przewodniczący komisji egzaminacyjnych dyplomowych w Instytucie Botaniki UJ (2015-2020, 2020-2024)
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej Środowiskowych Studiów Doktoranckich (2013-2017)

Poza Wydziałem:

 • Członek Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego (od 2020)
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Wszechświat (od 2019)
 • Członek Rady Redakcyjnej Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae (od 2016)
 • Wieloletni członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej
 • Członek Zespołu Lokalnej Współpracy RDOŚ w Krakowie (2019-2022)
 • Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Botanicznego w kadencji 1998-2001, 2001-2003
 • Wiceprzewodniczący Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej Polskiego Towarzystwa Botanicznego w kadencji 2019-2022
 • Członek Zarządu Sekcji  Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej Polskiego Towarzystwa Botanicznego w kadencji 2016-2019

Dydaktyka

Kursy prowadzone od 2021/2022:
 • Adaptacje organizmów do środowisk ekstremalnych WBNZ-963 (koordynator)
 • Ekologia WBNZ-993-A (koordynator)
 • Ekologia zbiorowisk roślinnych WBNZ-688 (koordynator)
 • Karpaty Polskie - roślinność i jej ochrona WBNZ-900 (koordynator)
 • Roślina a środowisko WBNZ-226 (koordynator)
 • Rozpoznawanie roślin naczyniowych WG.IG-3316-D (koordynator)
 • Zbiorowiska roślinne w krajobrazie Polski WG.IG-3314-D (koordynator)
 • Dendrologia WBNZ-002

Publikacje

Bibliografia publikacji Pracowników UJ w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Researchgate

Wybrane publikacje:

Segar J, Pereira HM, Baeten L. et al. 2022. Divergent roles of herbivory in eutrophying forests. Nature Communications 13, 7837 https://doi.org/10.1038/s41467-022-35282-6

Mitka J, Kucharzyk S, Capelo J, Stachurska-Swakoń A. 2022. Subalpine woody vegetation in the Eastern Carpathians after release from agropastoral pressure. Scientific Reports 12, 17897 https://doi.org/10.1038/s41598-022-22248-3

Barabasz-Krasny B, Możdżeń K, Tatoj A, Rożek K, Zandi P, Schnug E, Stachurska-Swakoń A. 2022. Ecophysiological parameters of medicinal plant Filipendula vulgaris in diverse habitat conditions. Biology 11, 1198. https://doi.org/10.3390/biology11081198

Kostrakiewicz-Gierałt K, Pliszko A, Barabasz-Krasny B, et al. 2022. The relationships of habitat conditions, height level, and geographical position with fruit and seed traits in populations of invasive vine Echinocystis lobata (Cucurbitaceae) in Central and Eastern Europe. Forests 13, 256. https://doi.org/10.3390/f13020256

Kocot D., Sitek E., Nowak B., Kołton A., Stachurska-Swakon A., Towpasz K. 2022. The effectiveness of the sexual reproduction in selected clonal and nonclonal species of the genus Ranunculus. Biology 11, 85. https://doi.org/10.3390/biology11010085

Wójcik T, Brzoza J, Chrabąszcz M et al. 2022. Nowe stanowiska roślin naczyniowych Polski, 3. Wiadomości Botaniczne, 66. https://doi.org/10.5586/wb.667

Rakowska R., Stachurska-Swakoń A. 2021. Historia bobra europejskiego w Polsce i obecny stan populacji. Wszechświat 122 (1-3): 48-53.

Zandi P., Barabasz-Krasny B., Stachurska-Swakoń A., Puła J., Możdżeń K. 2020. Allelopathic effect of invasive Canadian goldenrod (Solidago canadensis L.) on early growth of red clover (Trifolium pratense L.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 48(4):2060-2071. https://doi.org/10.15835/nbha48412081

Stachurska-Swakoń A, Cieślak E, Ronikier M, Nowak J, Kaczmarczyk A. 2020. Genetic structure of Doronicum austriacum (Asteraceae) in the Carpathians and adjacent areas: toward a comparative phylogeographical analysis of tall-herb species. Plant Systematics and Evolution 306, 14  https://doi.org/10.1007/s00606-020-01652-0

Fecowicz M, Możdżeń K, Barabasz-Krasny B, and Stachurska-Swakoń A. 2020. Allelopathic influence of medicinal plant Filipendula vulgaris Moench on germination process. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 48 (4) , pp. 2032-2049, https://doi.org/10.15835/48412148

Możdżeń K, Barabasz-Krasny B, Stachurska-Swakoń A, Zandi P, Puła J, Wang Y, Turisova I. 2020. Allelopathic interaction between two common meadow plants: Dactylis glomerata L. and Trifolium pratense L. Biologia 75(5): 653-663. https://doi.org/10.2478/s11756-020-00438-6

Rakowska R, Stachurska-Swakoń A. 2020. Długoletnia działalność bobra europejskiego Castor fiber a zmiany w przebiegu koryta potoku Syhłowaciec (Bieszczadzki Park Narodowy) – wstępne wyniki badań. Roczniki Bieszczadzkie 28: 109-119. https://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/rb28/Rakowska%20Rita.pdf

Możdżeń K, Barabasz-Krasny B, Stachurska-Swakoń A, Zandi P, Puła J. 2019. Effect of aqueous extracts of peppermint (Mentha × piperita L.) on the germination and the growth of selected vegetable and cereal seeds. Not Bot Horti Agrobo, 47(2): 412-417. DOI:10.15835/nbha47211359

Stachurska-Swakoń A, Barabasz-Krasny B, Klasa A, Palaczyk A. 2018. Reduced plant fitness by pre-dispersal seed predation in the threatened plant species Cirsium decussatum. Seed Science Research 28(2): 123-130. https://doi.org/10.1017/S0960258518000107

Kostrakiewicz-Gierałt K, Palici CC, Stachurska-Swakoń A, Nedeff V, Sandu I. 2018. The causes of disappearance of sword lily Gladiolus imbricatus L. from natural stands - synthesis of current state of knowledge, International Journal of Conservation Science, 9 (4):821-834

Towpasz K, Stachurska-Swakoń A. 2018. Occurrence of alien species in the agriculture landscape: a case of Proszowice Plateau (Southern Poland). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae, 3: 7–21. DOI: 10.24917/25438832.3.1

Stachurska-Swakoń A, Kostrakiewicz-Gierałt K, Świerczek J. 2018. Variability of morphological traits of mountain Veratrum lobelianum in lowland locality. Ecological Questions 29(2): 61-69  https://doi.org/10.12775/EQ.2018.015

Kostrakiewicz-Gierałt K,  Stachurska-Swakoń A, Towpasz K. 2018. Variability of morphological traits of the rare plant species Angelica palustris (Apiaceae) in managed and abandoned meadows: effect of mowing. Pol. J. Ecol 66: 36-47. DOI 10.3161/15052249PJE2018.66.1.004