Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Ewelina Klichowska

dr Ewelina Klichowska

Dane adresowe
Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.22
e-mail: ewelina.klichowska@uj.edu.pl
tel.: 12 664-69-24

Edukacja, stopnie naukowe:

 • 2018: doktor nauk biologicznych, rozprawa doktorska pt. „Studia taksonomiczne ostnic z sekcji Stipa, ze szczególnym uwzględnieniem między- i wewnątrzpopulacyjnej zmienności Stipa pennata L. w Polsce”
  2012–2018: studia doktoranckie, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Instytut Botaniki
  2010–2012: studia II stopnia, kierunek: Biologia, specjalność: Biologia roślin, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  2007-2010: studia I stopnia, kierunek: Biologia, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Zatrudnienie:

2021–obecnie: adiunkt w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
2019–2020: asystent badawczo-dydaktyczny w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
2018–2019: pracownik techniczny w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
2018–2019: biolog w Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Powsinie 

Pełnione funkcje:

2021–obecnie: opiekun Laboratorium Analiz Molekularnych w Instytucie Botaniki UJ

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Botanika - zajęcia terenowe,
 • Dendrologia,
 • Roślinność Wyżyny Małopolskiej,
 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Warsztaty botaniczne

Zainteresowania badawcze:

Taksonomia, filogenetyka, filogeografia i ekologia molekularna gatunków siedlisk ekstremalnych (stepowych, naskalnych); wpływ zmian klimatu na różnorodność biologiczną i zmienność adaptacyjną roślin.

Udział w projektach badawczych:

 • Kierownik projektu SONATA nr 2020/39/D/NZ8/02307, pt.: „Wpływ zmian klimatycznych na różnorodność gatunkową i genetyczną stepów” (2021-2024)
 • Wykonawca w projekcie OPUS nr 2018/29/B/NZ9/00313, pt.: „Analiza czynników warunkujących zróżnicowanie gatunkowe i endemizm gór Środkowej Azji, jako podstawa w planowaniu ochrony przyrody światowego centrum bioróżnorodności” (2018-2021) 
 • Kierownik projektu PRELUDIUM nr 2014/15/N/NZ8/00340, pt.: „Taksonomia i rozmieszczenie ostnic z sekcji Stipa w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem morfologicznej i genetycznej zmienności wewnątrz- i międzypopulacyjnej Stipa pennata L.” (2015-2018)

Zagraniczne ekspedycje naukowe:

 • 2021 – Czechy, Niemcy; badania terenowe zbiorowisk stepowych Europy Środkowej (31.08.2021-05.09.2021)
 • 2021 – Tadżykistan: Góry Zarafszańskie, Góry Hisarskie; badania terenowe flory oraz roślinności stepowej i chasmofitycznej (03.07.2021-20.07.2021)
 • 2019 – Tadżykistan: Pamir; badania terenowe gatunków oraz zbiorowisk naskalnych i halofilnych (21.07.2019-05.08.2019)
 • 2019 – Tadżykistan: Góry Zarafszańskie, Góry Hisarskie; badania terenowe flory oraz roślinności stepowej i chasmofitycznej (09.06.2019-24.06.2019)
 • 2018 – Kirgistan i Tadżykistan: Pamiro-Ałaj; badania terenowe gatunków oraz zbiorowisk stepowych i halofilnych (02.07.2018-16.07.2018)
 • 2017 – Kirgistan; badania terenowe gatunków oraz zbiorowisk stepowych i naskalnych (27.06.2017-08.07.2017)

Wykaz publikacji: