Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Hajnalka Szentgyörgyi

dr hab. Hajnalka Szentgyörgyi

Dane adresowe
Zakład Ekologii Roślin
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 1.28
e-mail: hajnalka.szentgyorgyi@uj.edu.pl
tel.: 12 664-67-88

Edukacja, stopnie naukowe:

 • 2019 - Doktor habilitowany nauk biologicznych, biologia
  „Biologia rozwoju pszczół oraz czynniki wpływające na ich jakość i występowanie w środowisku naturalnym.”  Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
 • 2004 - Doktor nauk biologicznych
  „Modification of ultrasonic vocalisation of bank voles (Clethrionomys glareolus) by environmental factors.” Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński
 • 1999 - Magister biologii
 • „Ultrasonic response of newborn mice to conspecific odor.” Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

Zatrudnienie:

 • 15.07.2019 – obecnie: adiunkt, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
 • 01.10.2014 – 14.07.2019: adiunkt, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa, Katedra Ochrony Roślin, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • 01.06. 2004 – 30.09.2014: asystent, adiunkt, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

Tematyka badawcza:

 • Biologia pszczołowatych
 • Ekologia zapylania i zapylaczy
 • Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zapylacze
 • Wpływ struktury krajobrazu na zapylacze

Projekty badawcze:

 • VOODOO, „Eko-ewolucyjna dynamika zakażeń wirusowych dzikich i udomowionych zapylaczy pod presją zmian globalnych / Viral eco-evolutionary dynamics of wild and domestic pollinators under global change”. BiodivERsA Call 2018, 01. 01. 2020 – 16. 09. 2023 – kierownik projektu, Koordynator polskiego zespołu
 • Wpływ zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi oraz węglowodorami aromatyczymi na jakość pszczoły miodnej i murarki ogrodowej - OPUS 11, NCN - (18/01/2017 - 17/01/2020) – kierownik projektu
 • SONATA-BIS 3 NCN – “Asymetria kierunkowa skrzydeł pszczoły miodnej” 1/07/2014 – 30/06/2019 wykonawca w projekcie
 • STEP 244090 - Status and Trends of European Pollinators – projekt w ramach 7PR EU (1/02/2010 – 31/01/2015) – wykonawca w projekcie
 • SCALES 226852 - Securing the Conservation of biodiversity across Administrative levels and spatial, temporal and Ecological Scales – projekt w ramach 7PR EU (1/05/2009 – 31/07/2014) – wykonawca w projekcie
 • ALARM GOCE-CT-20003-506675 - Assessing LArge scale Risk for biodiversity with tested Methods – projekt w ramach 6PR EU (1/02/2004 – 31/01/2009) – wykonawca w projekcie
 • MacMan EVK2-CT-2001-00126 - Maculinea Butterflies of the Habitats Directive and European Red List as Indicators and Tools for Habitat Conservation and Management – projekt w ramach 5PR EU (1/02/2002 – 31/01/2006) – wykonawca w projekcie
 • 3 P04F 003 24 - Ultradźwięki jako system komunikacji wewnątrzgatunkowej gryzoni – projekt w finansowany przez KBN (10/05/2003 - 09/04/2006) – wykonawca w projekcie

Udział w konsorcjach i sieciach badawczych:

 • IPBES Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services - platforma działająca w ramach ONZ (2014 – 2016) – nominowany przez Węgierskiego Ministra Rolnictwa, ekspert i autor wiodący rozdziału 2.  w „Fast-track assessment of pollinators, pollination and food production”
 • SUPER-B FA COST Action FA1307 - Sustainable pollination in Europe: joint research on bees and other pollinators – projekt w ramach 7PR EU (15/11/2013 - 14/11/2017) - członek komitetu zarządzającego nominowany przez Polskiego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • ALARM - FSN Network sieć terenów badawczych do badań zmian bioróżnorodności w Europie stworzone w ramach międzynarodowego projektu UE ALARM – odpowiedzialna za wyznaczenie opisanie i prowadzenie prac na terenach w Polsce w okolicach Krakowa

Udział w zespołach eksperckich i konkursowych:

 • H2020-SC5-32-2020 / Addressing wild pollinators decline and its effects on biodiversity and ecosystem services, invited expert, 2020
 • BES-Net Trialogue on Pollinators, Food Security and Rural Development – background document, UNDP, 2017
 • NWO - Research Programme Biodiversity Works 2012 ALW, Netherlands Organisation for Scientific Research, 2012

Członkostwa naukowe:

 • BES - Net - Biodiversity and Ecosystem Services Network prowadzony przez Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP), ekspert naukowy od 2016 r.
 • EurBee - European Association for Bee Research, członek od 2016 r.
 • Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, członek od 2015 r.

Nagrody i stypendia:

 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za osiągnięcia naukowe za rok 2017
 • Stypendium Węgierskiego Ministerstwa Edukacji dla doktorantów studiujących zagranicą (01/10/1999 – 30/09/2003)
 • Stypendium Polskiego Ministerstwa Edukacji dla obcokrajowców polskiego pochodzenia studiujących w Polsce (01/09/1993 – 30/06/1999)

Rozdziały książkowe, raporty:

 • Kovács-Hostyánszki A., Settele J., Li J., Pettis J., Anehi T., Espíndola A., Kahono S., Szentgyörgyi H., Thompson H., Vanbergen A., Vandame R. (2016): Drivers of change of pollinators, pollination networks and pollination, In: The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production. S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, and H. T. Ngo, (eds). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 552 pages. 
 • Moroń D., Szentgyörgyi H., Grześ I., Wantuch M., Rożej E., Laskowski R., Woyciechowski M. (2010) The effect of heavy metal pollution on development of wild bees. In: Settele J., Penev L., Georgiev T., Grabaum R., Grobelnik V., Hammen V., Klotz S., Kotarac M., Kuhn I. (eds) Atlas of Biodiversity Risk, Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 224-225.
 • Szentgyörgyi H., Moroń D., Rohde M., Rożej E., Wantuch M., Moritz R.F.A., Woyciechowski M. (2010) Domesticated bumblebees. In: Settele J., Penev L., Georgiev T., Grabaum R., Grobelnik V., Hammen V., Klotz S., Kotarac M., Kuhn I. (eds) Atlas of Biodiversity Risk, Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 178-179.
 • Budrys E., Ureta A. J., Briliute A., Cetkovic A., Heinrich S., Kroel-Dulay G., Moora M., Potts S.G., Rortais A., Sjodin E., Szentgyörgyi H., Torres I., Vighi M., Westphal C., Budriene A. (2010) Cavity-Nesting Hymenoptera across Europe: a Study in ALARM Project Field Site Network Sites Using Small Trap-Nests on Trees and Buildings. In: Settele J., Penev L., Georgiev T., Grabaum R., Grobelnik V., Hammen V., Klotz S., Kotarac M., Kuhn I. (eds) Atlas of Biodiversity Risk, Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 172-173.
 • Westphal C., Bommarco R., Carré G., Lamborn E., Morison N., Petanidou T., Potts S.G., Roberts S.P.M., Szentgyörgyi H., Tscheulin T., Vaissière B.E., Woyciechowski M., Biesmeijer J.C., Kunin W.E., Settele J., Steffan-Dewenter I. (2010) Methods to quantify pollinator loss. In: Settele J., Penev L., Georgiev T., Grabaum R., Grobelnik V., Hammen V., Klotz S., Kotarac M., Kuhn I. (eds) Atlas of Biodiversity Risk, Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 170-171.
 • Auger-Rozenberg MA., Budrys E., Petanidou T., Glavendekic M., Bommarco R., Bonzini S., Kröel-Dulay Gy., Jara A., Moora M, Potts S.G., Rortais A., Stout J., Torres I., Westphal C., Szentgyörgyi H., Desbois S., Lorme P., Raimbault J-P., Pineau P., Roques A. (2010)  Rosehip predators   In: Settele J., Penev L., Georgiev T., Grabaum R., Grobelnik V., Hammen V., Klotz S., Kotarac M., Kuhn I. (eds) Atlas of Biodiversity Risk, Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 156-157.
 • Hammen V.C., Biesmeijer J.C., Bommarco R., Budrys E., Christensen T.R., Fronzek S., Grabaum R., Jaksic P., Klotz1 S., Kramarz P., Kroel-Dulay G., Kühn I., Mirtl M., Moora M., Petanidou T.,  Pino J., Potts S.G., Rortais A., Schulze C.H., Steffan-Dewenter I., Stout J., Szentgyörgyi H., Vighi M., Vujic A., Westphal C., Wolf T., Zavala G., Zobel M., Settele J., Kunin W.E. (2010) The ALARM Field Site Network FSN. In: Settele J., Penev L., Georgiev T., Grabaum R., Grobelnik V., Hammen V., Klotz S., Kotarac M., Kuhn I. (eds) Atlas of Biodiversity Risk, Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, pp. 42-43.
 • Kapusta J., Szentgyörgyi H., (2001) Genetic differences in odor discrimination by newborn mice as expressed by ultrasonic calls, Chemical Signals in Vertebrates IX (A. Marchlewska-Koj, J.J. Lepri i D. Müller-Schwarze ed.), Kluwer Acad./Plenum Publ. New York, str. 241-248.

Prace popularno-naukowe:

 • Szentgyörgyi H. (2018) Wpływ zmiany klimatu na pszczoły. Wies i Doradztwo 1(95): 13-14
 • Zych M., Denisow B., Gajda A., Kiljanek T., Kramarz P., Szentgyörgyi H. (2018) Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających. Fundacja Greenpeace Polska
 • Szentgyörgyi H. (2018) Kontrowersje w sprawie pszczół. Hasło Ogrodnicze 2018/5.
 • Szentgyörgyi H. (2017) Przegląd substancji toksycznych zagrażających pszczołom – z wyjątkiem środków ochrony roślin. Wies i Doradztwo 4(94): 3-5
 • Szentgyörgyi H. (2016) Zagrożenia dla pszczół w środowisku rolniczym. Wies i Doradztwo 3(88): 10-11
 • Szentgyörgyi H. (2016) Akcje społeczne na rzecz ochrony pszczół. Pasieka 4
 • Szentgyörgyi H. (2016) Czynniki wpływające na występowanie pszczół w środowisku naturalnym. Debata XIV. Pszczoły - ekologia - zdrowie. 5. 12. 2016r. Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego - Małopolska wrzesień 2015 - grudzień 2016. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, pp. 149-152

Prowadzone szkolenia i wykłady:

 • „Zapylacze znane i nieznane” wykład dla Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuki w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, 2021. 03. 17, on-line
 • Miasto przyjazne owadom zapylającym - tworzenie środowisk / Pożytki pszczele na terenach zieleni. Seminarium „Zieleń – Architektura – Krajobraz”, 2019. 02. 04., Katowice
 • Dzikie pszczoły i ich znaczenie dla środowiska. Konferencja Pszczelarska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w im. W. Witosa w Giebułtowie,  2018. 12. 01., Giebułtów
 • Konkurencja pokarmowa, "Kurs pszczelarski" szkolenie zorganizowane przez WZP w Krakowie, 2018. 06. 09.,  Kraków
 • Dzikie zapylacze, "Kurs pszczelarski" szkolenie zorganizowane przez WZP w Krakowie, 2018. 02. 24.,  Kraków
 • Pszczoły miejskie i dzikie pszczoły, "Konferencja pszczelarska" konferencja zorganizowana przez ZPK w Krakowie, 2018. 02. 10.,  Kraków
 • Wpływ odżywianie na pszczoły. "Kurs pszczelarski" szkolenie zorganizowane przez WZP w Krakowie, 2018. 01. 13.,  Kraków
 • Co wiemy na temat odziaływania smogu na pszczoły? "Prawo swoje, a smog swoje" konferencja zorganizowana przez Kukiz '15, 2017. 11. 20.,  Kraków
 • Przegląd substancji toksycznych zagrażających pszczołom. "Substancje toksyczne w środowisku pszczół" konferencja zorganizowana przez UR, 2017. 09. 14-15., Kraków
 • Stworzenie przyjaznych środowisk dla owadów zapylających i pożytki pszczele na terenach miejskich. Konferencja Pszczelarska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w im. W. Witosa w Giebułtowie, 2017. 03. 25., Giebułtów
 • Stworzenie przyjaznych środowisk dla owadów zapylających i pożytki pszczele na terenach miejskich. Seminarium „Zieleń – Architektura – Krajobraz”,  2017. 03. 24., Kraków
 • Pszczoły dzikie i hodowlane. Wykład dla licealistów w ramach w współpracy z UR, 2017. 05. 18-19., Kraków
 • Warunki środowiskowe a zdrowotność rodzin pszczelich diagnostyka i właściwe zwalczanie chorób pszczół. Powiatowe Konferencje Pszczelarskie, 2017. 01. 22., Proszowice
 • Warunki środowiskowe a zdrowotność rodzin pszczelich diagnostyka i właściwe zwalczanie chorób pszczół. Powiatowe Konferencje Pszczelarskie, 2017. 02. 12., Niepołomice
 • Czynniki wpływające na występowanie pszczół w środowisku naturalnym. Debata XIV Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego - Małopolska pt. "Pszczoły - ekologia - zdrowie", 2016. 12.05., Kraków
 • Zagrożenia dla pszczół w środowisku rolniczym i interakcja różnych czynników. "Pszczoły w środowisku rolniczym" konferencja zorganizowana przez UR, 2016. 06. 03., Kraków
 • Bioróżnorodność populacji pszczół i owadów zapylających w Unii Europejskiej i w Polsce. konferencja pt. „Ochrona owadów zapylających warunkiem zachowania ekosystemów i produkcji żywności” Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, 2016. 03. 14., Opole
 • Przyczyny zmniejszania się populacji i owadów zapylających. konferencja pt. „Ochrona owadów zapylających warunkiem zachowania ekosystemów i produkcji żywności” Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, 2015. 04. 09., Kielce

Publikacje: