Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Józef Mitka

Specjalność:

 • taksonomia i ekologia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • taksonomia i systematyka rodzaju Aconitum
 • flora i roślinność Karpat
 • karpackie refugia glacjalne
 • rzadkie i zagrożone gatunki roślin, praktyczne aspekty czynnej ochrony przyrody.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Botanika - zajęcia terenowe,
 • Ekologia zbiorowisk roślinnych
 • Karpaty Polskie - szata roślinna i jej ochrona
 • Roślina a środowisko
 • Ekologia
 • Zbiorowiska roślinne w krajobrazie Polski
 • Synantropizacja szaty roślinnej
 • Szata roślinna Ziemi

Publikacje: