Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Klaudia Sychta

dr Klaudia Sychta

Dane adresowe
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński 
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
e-mail: klaudia.sychta@uj.edu.pl
tel.: 12 664-60-30

Edukacja, stopnie naukowe:

 • 2020 - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
 • 2015 - magister biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

Zatrudnienie:

 • kwiecień 2021 - obecnie - adiunkt w Instytucie Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
 • październik 2020 - marzec 2021 - asystent w Instytucie Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

Zainteresowania badawcze:

 • roślinne kultury tkankowe, morfogeneza in vitro, mikropropagacja
 • wpływ metali ciężkich na rośliny i komórki roślinne w warunkach in vivo oraz in vitro (badanie mechanizmów tolerancji i odpowiedzi komórkowej; regeneracja tolerancyjnych genotypów; wpływ na biosyntezę cyklicznych peptydów – cyklotydów)
 • mechanizmy programowanej śmierci komórki (PCD) na skutek działania stresem abiotycznym (metale ciężkie)

Udział w projektach badawczych:

KIEROWNIK PROJEKTU:

 • ETIUDA 7, Narodowe Centrum Nauki; 2019 – 2020, tytuł projektu: “Metal accumulation and tolerance to zinc and lead of suspension-cultured cells of selected Viola L. species from metalliferous and non-metalliferous soils – constitutive tolerance to heavy metals in the genus Viola”, numer projektu: 2019/32/T/NZ8/00451
 • PRELUDIUM 14, Narodowe Centrum Nauki; 2018 – 2021, tytuł projektu: “Cell suspension culture of selected Viola L. species to study zinc and lead accumulation and cell tolerance to heavy metal stress as a model to demonstrate evolutionary developed tolerance in the genus Viola”, numer projektu: 2017/27/N/NZ8/00949

WYKONAWCA PROJEKTU:

 • OPUS 13, Narodowe Centrum Nauki; 2018 – 2021, tytuł projektu: “Badanie mechanizmu degeneracji woreczków zalążkowych i aborcji kwiatów jako przyczyny słabego zawiązywania nasion gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench.)”, numer projektu: 2017/25/B/NZ9/00148
 • HORhn, Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa; 2015 – 2016, tytuł projektu: „Badanie możliwości zwiększenia żywotności i stopnia zapylenia kwiatów gryki zwyczajnej w celu uzyskania wyższego plonu nasion”, numer projektu: 078/PB/34/14
 • Homing Plus, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; 2013 – 2015, tytuł projektu: „Species delimitation - combining morphometric, molecular and experimental approaches”, numer projektu: HOMING PLUS/2012-5/8

Zajęcia dydaktyczne:

 • Adaptacje organizmów do środowisk ekstremalnych
 • Biologia roślin - podstawy
 • Fizjologia roślin
 • Rośliny lecznicze

Staże naukowe:

 • Uppsala University, Szwecja – styczeń-marzec 2020 – staż naukowy w ramach programu ETIUDA 7 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, badania prowadzone w ramach stażu obejmowały analizę biosyntezy cyklotydów w komórkach i roślinach różnych gatunków fiołków poddanych działaniu metali ciężkich z wykorzystaniem techniki MALDI-TOF, LC-MS oraz HPLC.
 • Ohio University, USA – sierpień 2019 – staż naukowy finansowany ze źródeł NCBiR w ramach programu ZintegrUJ: Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme, tytuł pracy badawczej wykonywanej w ramach stażu: “Viola polyploid evolution and North American violets’ diversity using molecular approaches”.
 • Uppsala University, Szwecja – październik-grudzień 2016 – staż naukowy finansowany w ramach programu Erasmus+ praktyki, tytuł pracy badawczej wykonywanej w ramach stażu: "Cell suspension culture of selected species of Viola as a model to study biosynthesis of cyclotides after heavy metal stress".

Publikacje: