Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Remigiusz Pielech

Dane adresowe:
Zakład Ekologii Roślin
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 1.47
tel.: 12 664-67-42

Zainteresowania badawcze:

  • biologia i ekologia lasów łęgowych i olsów
  • funkcjonowanie i ochrona ekosystemów dolin rzecznych
  • dynamika ekosystemów leśnych
  • wpływ użytkowania lasu na bioróżnorodność
  • monitoring różnorodności biologicznej
  • naukowe podstawy ochrony przyrody
  • ekologia molekularna: wykorzystanie metod molekularnych w ekologii i ochronie przyrody
  • analiza danych w środowisku R oraz analizy przestrzenne (GIS)

Publikacje:

Scopus