Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Robert Konieczny prof. UJ

Dane adresowe
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin (Department of Plant Cytology and Embryology)
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Botany, Jagiellonian University)
Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
e-mail: robert.konieczny@uj.edu.pl
tel. (phone): (+48 12) 664 60 32

Tematyka badawcza:

 • fizjologia wzrostu i rozwoju roślin 
 • strukturalne aspekty wzrostu i rozwoju roślin 
 • fizjologia stresu abiotycznego

Pełnione funkcje:

Na wydziale:

 • Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii UJ (2020-2024)
 • Zastępca Członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich UJ (2020-2024)

Poza wydziałem:

 • Redaktor sekcyjny Acta Societatis Botanicorum Poloniae
 • Redaktor sekcyjny Acta Biologica Cracoviensia series Botanica

Dydaktyka:

Kursy:

 • Biologia roślin – podstawy (WBNZ-823)
 • Postępy w biologii komórki (WB.SD-10)
 • Nowe osiągnięcia, odkrycia w botanice (WB.SDSP.B-5)
 • Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin (WBNZ-898)
 • Fizjologia roślin (WBNZ-479A, WBNZ-945-IK)

Tematyka prac licencjackich i magisterskich:

 • Wzrost i różnicowanie roślin: rola reaktywnych form tlenu, układów antyoksydacyjnych oraz regulatorów wzrostu; strukturalne aspekty różnicowania tkanek i organów
 • Adaptacje roślin do stresu abiotycznego: rola układów antyoksydacyjnych i kinaz receptoropodobnych
 • Wzrost i aktywność fizjologiczna roślin w warunkach mikrograwitacji

Aktualne propozycje tematów prac licencjackich  magisterskich:

 • Analiza proteomiczna androgenezy z pylników jęczmienia (praca teoretyczna)
 • Analiza wzrostu i profilu metabolicznego wybranych roślin w warunkach mikrograwitacji (praca eksperymentalna)
 • Rola genu rytmu dobowego TIMELESS w procesach wzrostowych Arabidopsis thaliana (praca eksperymentalna)
 • Wpływ nadekspresji białka germinopodobnego z kryształki lśniącej na aktywność RuBisCo i wydajność wiązania dwutlenku węgla (praca eksperymentalna)
 • Rola kinaz receptoropodobnych SERK w adaptacji do wybranych stresów abiotycznych (praca eksperymentalna)

Wybrane publikacje: