Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Porosty - warsztaty terenowe

Zastanawiasz się gdzie szukać porostów? Chcesz wiedzieć jakie cechy mają znaczenie przy ich identyfikacji? Chciałbyś poznać różnorodność tej grupy organizmów? Wyjedź z nami w góry i skorzystaj z naszego doświadczenia i wiedzy! Pokażemy Ci jak fotografować porosty, aby Twoje fotografie wzbudzały zachwyt.

Do kogo kierowany jest kurs?

Potencjalny uczestnik kursu to przyrodnik z zamiłowania, pracownik prywatnej lub państwowej instytucji zajmującej się waloryzacją lub ochroną przyrody, nauczyciel biologii lub przyrody, student przygotowujący się do nauczania biologii lub przyrody w szkole.

Uwaga: Poza wyznaczonym czasem zajęć, będzie możliwość prowadzenia interesujących dyskusji oraz rozwiązywania problemów przyrodniczych w gronie zainteresowanych uczestników.

Podstawowe cele kształcenia

  • poznanie zróżnicowania morfologicznego i ekologicznego porostów (grzybów zlichenizowanych);
  • poznanie przedstawicieli omawianej grupy organizmów w ich naturalnym środowisku;
  • zaznajomienie z metodami ich zbioru, identyfikacji, konserwacji i przechowywania oraz możliwościami wykorzystania;
  • poznanie technik fotografowania porostów.

Wymagania wstępne

Brak.

Limit miejsc

Od 10 do 16 osób.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, termin zgłoszeń do 8.09.2024. Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailowo na adres: sekretariat.ib@uj.edu.pl. Dane potrzebne do rejestracji: imię (drugie też jeśli jest) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, pesel, obywatelstwo, miejsce zamieszkania oraz dane do faktury jeśli jest potrzebna.

Metody dydaktyczne

Wykład, ćwiczenia kameralne, ćwiczenia terenowe.

Miejsce realizacji kursu

Stacja Górska Wydziału Biologii UJ w Ochotnicy Górnej (dokładny adres: Jaszcze 262, 34-453 Ochotnica Górna).

Czas trwania i termin realizacji kursu

15 godz. lekcyjnych; (20-22 września 2024, trzy dni: piątek, sobota, niedziela).

Opłata

600 PLN (obejmuje koszt pobytu w Stacji Górskiej Wydziału Biologii w Ochotnicy Górnej, koszt jaki ponosi uczestnik za jedną godzinę lekcyjną: 40 PLN).

Plan kursu

  • prezentacja zróżnicowania morfologicznego i ekologicznego porostów występujących w Polsce oraz ich wykorzystania przez człowieka;
  • przedstawienie zasad identyfikacji porostów przy pomocy kluczy;
  • zajęcia terenowe (prezentacja gatunków porostów oraz ich siedlisk, zbiór wybranych okazów, prezentacja technik fotografowania porostów).

Warunki zaliczenia kursu

10 prawidłowo przygotowanych do przechowywania i zaetykietowanych okazów porostów zebranych podczas zajęć.
Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu dokształcającego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Osoba odpowiedzialna za kurs

dr hab. Michał Węgrzyn, prof. UJ
e-mail: michal.wegrzyn@uj.edu.pl
tel.: 12 664-37-35, 12 663-36-70

Uwaga: Osoba uczestnicząca w zajęciach powinna być zdrowa, bez oznak przeziębienia. Zalecane jest by uczestnicy byli zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadali aktualny, negatywny wynik testy w kierunku COVID-19.