Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa IB UJ znajduje się przy ul. Gronostajowej 3 sala 0.12. Jest wyposażona w 14 komputerów podłączonych do serwera budynku CBP. Z pracowni mogą korzystać pracownicy IB, doktoranci IB oraz studenci. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni określa regulamin.

Opiekunem pracowni komputerowej jest dr hab. Grzegorz Góralski, prof. UJ, ul. Gronostajowa 9, pokój 2.14,
tel. 12 664-60-28.

Regulamin pracowni komputerowej IB UJ

  1. Dostęp do sieci mają pracownicy, doktoranci i studenci IB UJ oraz uczestnicy aktualnie odbywających się kursów komputerowych.
  2. Pracownia dostępna jest codziennie, z wyjątkiem godzin nocnych. Klucz do pracowni można otrzymać na portierni po zostawieniu legitymacji studenckiej. 
  3. Osoby korzystające z pracowni komputerowej ponoszą odpowiedzialność za sprzęt komputerowy, z którego korzystają, jak i za porządek na sali. Po zakończeniu pracy prosimy o wyłączenie komputera.
  4. Sieć służy celom naukowym i dydaktycznym, a nie komercyjnym, nieprzestrzeganie tej zasady grozi utratą prawa do pracy w sieci.