Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pożegnanie prof. dr hab. Krystyna Turała-Szybowska

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 29.01.2022 r. zmarła Pani Profesor Krystyna Turała-Szybowska, emerytowany pracownik Instytutu Botaniki. 

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w dniu 3 lutego br. w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim o godz. 11:40. 

 

Wspomnienie o prof. dr hab. Krystynie Turale-Szybowskiej. 

Pani Profesor dr hab. Krystyna Turała-Szybowska urodziła się w 1934 roku w Krakowie. Tu przechodziła kolejne etapy edukacji, zdała maturę, a w latach 1952 – 1957 studiowała biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Prace magisterską, a następnie doktorską wykonała pod opieką Profesor dr hab. Marii Skalińskiej. Na tym samym Wydziale uzyskała habilitację, a w roku 1993 tytuł profesora. 

Jako studentka, a potem pracownik, Pani Profesor Krystyna Turała-Szybowska była związana z Katedrą Anatomii i Cytologii Roślin, późniejszym Zakładem Cytologii i Embriologii Roślin. 

Zainteresowania badawcze Pani Profesor dotyczyły cytologii i kariologii, a szczególnie procesów poliploidyzacji elementów woreczka zalążkowego i tapetum pylnikowego. 

Z tego zakresu opublikowała kilkadziesiąt prac naukowych. Warsztat badawczy udoskonalała w ośrodkach zagranicznych, np. w Wiedniu (w ramach stypendium Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego), Jenie, Wilnie i Padwie.